Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tôi học tiếng Anh như thế nào?

Tôi học tiếng Anh như thế nào?

12/03/2019
Mức trung cấp

Nghe tin tức song ngữ Anh-Việt: Tôi học tiếng Anh như thế nào?

How do I learn English?

Hello, I don't know where I should begin. I'm Hung, a student of University of Kelaniya. I've been studying abroad for over 6 years and English is one of languages that I can use well (I do not dare to put the word "fluently" here). =)))

As mentioned in my introduction, I've been abroad for that long till now and worked with international students from various countries. And I found that we can memorize an English word faster than other foreigner students, you know why? Because, we have an advantage of using Latin alphabet in our language. You know why I tell you this, please stop complaining about the difficulty of memorizing an English word.

So, let's get to the point, the first thing that you've got to do is 'let's learn to speak English as a British or an American". As you know, in high-school or in your English course, you speak some basic sentences in an old way. Why don't you try to change this bad habit? Some examples:

  – You want to ask your classmate, his/her name. In the old way, following the school book, you may say that "what's your name?" and that guy responds 'my name is blah, blah". You see, the old habit, we use English like a machine. Just imagine! One nice day, come to class, and ask "hi there, may I have your name, please?". Or nudge a new friend or new comer sitting beside you and ask "hey! Dude, you got a name?, or how do I address you?".

   – Another example, just imagine a situation, you forgot your phone, you left your watch at home, or you want to make a new friend and you try to ask his or her about the time, you may say that in the same old way "what time is it now?". Why don't we try to change this habit by saying this "excuse me, do you have the time?" You see, two questions with the same meaning.

Second point is about the pronunciation. A good pronunciation makes you feel more confident, and a wrong pronunciation may lead to a misunderstanding. I give you an example:

   – You were invited to come to your friend's house. You see a cake on the table and you ask: "Do you mind if I have a piece?". But a wrong pronunciation can make his or her confused, he or she may hear that "Do you mind if I have a piss?". You see, a piece and a piss.

Third one, is how to develop our listening skill. Personally, I think a good pronunciation will help us to develop our listening skill. According to my experience, I practice my listening skill by watching movie with "serial episodes." And it works! By this way, I learned how to respond correctly for each situation. Example:

   – One day, a friend offers you to go out for dinner or to talk over coffee. Mostly, you may say that "thank you, I love it, or I like". So, have you ever thought how a local guy will say in this case instead of saying 'yes' or 'I love it'? As I as I know, If an American agree, he/she will say "How can I refuse, or how can I turn you down!".

   – And if you want to say "no"; don't say "no", "I don't want" or "something like that". Or you want to go in another appropriate time, you can say that "Oh, sorry, can you give me a rain check, please?". By the way, I don't teach you how to tell a white lie, but be polite and don't hurt others.

Fourth, you should use idioms in the right situation and sometimes, we can compare to Vietnamese idioms to make our study to be more interesting. Example:

   – Sometime, when you have a free time for chit-chat with friends. In the conversation, please put some idioms.

      A: Ryan, Alice is absent today, what a strange, once in a blue moon.

      B: You know what, she's just broken up with her boyfriend. He treats her bad.

      A: What? He's very handsome.

      B: Come on! You can never tell a book by its cover.

The last one is, when you learn a new word, try to look up its definition in English, get its synonym and antonym. And the most important thing is how to put it into phrases or sentences. For example:

Abandon is a verb, and then you learn more about its definition in dictionary. Then, look for the collocations of it, like

   – abandon a child, baby

   – an abandoned building, warehouse

   – hastily/ abruptly abandon something or someone

Its synonyms are: desert, leave

Its antonyms are: continue, preserve, etc.

Finally, this is all my method of learning English. Until now, I learn English every day. I bought some time to share you my experience and actually, I'm very busy with doing assignments. Bottom line, remember this "when there is will, there is a way".

By: Hung Ly

Tôi học Tiếng Anh như thế nào?

Chào mọi người, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi là Hùng, một sinh viên của trường Đại học Kelaniya. Tôi đã đi du học hơn 6 năm và Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ mà tôi có thể sử dụng tốt (tôi không dám nói mình đã "thành thạo"). =)))

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, tôi đã đi du học một thời gian dài, cho đến bây giờ, tôi đã học tập với nhiều học sinh quốc tế từ nhiều nước khác nhau. Và tôi đã nhận ra rằng chúng ta có thể ghi nhớ một từ tiếng Anh nhanh hơn so với những sinh viên nước ngoài khác, bạn biết tại sao không? Bởi vì, chúng ta có một lợi thế trong việc sử dụng bảng chữ cái Latin trong ngôn ngữ của chúng ta. Tại sao tôi nói với bạn điều này?- Bạn không nên tiếp tục phàn nàn về những khó khăn khi ghi nhớ một từ  vựng tiếng Anh.

Vậy thì vấn đề ở đây là gì, điều đầu tiên chúng ta phải làm là "hãy học cách nói tiếng Anh như người Anh hay người Mỹ". Như bạn biết đó, ở trường trung học hoặc trong khóa học tiếng Anh, bạn nói một số câu cơ bản theo một cách cũ. Tại sao bạn không thử thay đổi thói quen xấu đó? Chia sẻ với các bạn một vài ví dụ sau:

   – Bạn muốn hỏi tên của người bạn cùng lớp. Theo cách trong sách giáo khoa, bạn có thể hỏi rằng "what's your name?" (tên của bạn là gì?) Và anh chàng đó sẽ đáp lại "my name is blah, blah" (Tên tôi là …. ). Bạn thấy đó, theo thói quen cũ, chúng ta sử dụng tiếng Anh như một cái máy. Hãy tưởng tượng xem! Một ngày đẹp trời, khi đến lớp, và hỏi "hi there, may I have your name, please?" (chào bạn, tôi có thể biết tên bạn được không?). Đẩy nhẹ một người bạn mới hoặc người mới chuyển đến ngồi bên cạnh và hỏi "hey! Dude, you got a name?" (này! Chàng trai, bạn tên gì vậy ?), hay "how do I address you?" (xưng hô thế nào với bạn đây?).

   – Một ví dụ khác, hãy tưởng tượng một tình huống, bạn quên mang theo điện thoại của mình, bạn để quên đồng hồ ở nhà, hay bạn muốn bắt chuyện với một người bạn mới để hỏi giờ, bạn có thể nói theo cách cũ "what time is it now?" (Bây giờ là mấy giờ rồi?). Tại sao chúng ta không thử thay đổi thói quen này bằng cách nói "excuse me, do you have the time?" (xin lỗi, bạn biết mấy giờ rồi không?) Bạn thấy đấy, hai câu hỏi nhưng cùng một ý nghĩa.

Điểm thứ hai là về cách phát âm. Một cách phát âm tốt sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn, và cách phát âm sai có thể dẫn đến một sự hiểu lầm. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ sau đây:

   – Bạn được mời đến nhà của một người bạn. Bạn nhìn thấy một cái bánh trên bàn và hỏi: "Do you mind if I have a piece?" (Tôi ăn một miếng bánh, không phiền bạn chứ?). Nhưng khi phát âm sai có thể làm cho anh/ cô ấy bối rối, anh/ cô ta có thể nghe được rằng "Do you mind if I have a piss?" (Tôi đi vệ sinh tí, không phiền bạn chứ". Bạn thấy đấy, "a piece" và "piss" (hai từ nghĩa hoàn toàn khác nhau.)

Điều thứ ba, là làm thế nào để phát triển kỹ năng nghe. Cá nhân tôi nghĩ, một cách phát âm tốt sẽ giúp chúng ta phát triển kỹ năng nghe. Theo kinh nghiệm, tôi luyện tập kỹ năng nghe bằng cách xem phim với "những tập phim nối tiếp". Và nó đã có kết quả! Bằng cách này, tôi đã học được cách đáp lại chính xác cho từng tình huống thực tế. Ví dụ:

   – Một ngày nọ, một người rủ bạn đi ra ngoài ăn tối hoặc uống cà phê. Hầu hết, bạn đều nói "thank you, I love it, or I like" (cảm ơn bạn, tôi rất thích, hoặc tôi muốn). Vậy, có bao giờ bạn nghĩ người địa phương sẽ nói như thế nào trong trường hợp này thay vì nói 'yes' (có) hay 'I love it' (tôi rất thích) không? Như tôi biết, nếu một người Mỹ đồng ý, anh/ cô ấy sẽ nói "How can I refuse", hay "how can I turn you down!" (Bạn đã nói vậy rồi thì thế nào mà từ chối được).

   – Và nếu bạn muốn nói "không"; đừng bao giờ nói "no" (không), "I don't want" (tôi không muốn) hay "một lời nói kiểu như vâỵ". Hoặc nếu muốn đi lúc thích hợp hơn, bạn có thể nói "Oh, sorry, can you give me a rain check, please?" (ồ, xin lỗi nha, hôm khác mình đi được không?). Bằng cách này, tôi không dạy bạn cách nói dối, nhưng hãy lịch sự và đừng làm tổn thương người khác.

 Điều thứ tư, bạn nên sử dụng nhiều thành ngữ trong những tình huống thích hợp và đôi khi, chúng ta có thể so sánh với thành ngữ tiếng Việt để học được thú vị hơn. Ví dụ:

   – Đôi khi, bạn có thời gian rảnh tán gẫu với bạn bè. Trong cuộc trò chuyện, hãy thêm một số thành ngữ vào.

      A: Này Ryan, hôm nay Alice vắng, nhưng mà kỳ lạ thật, rất hiếm khi như thế.

      B: Bạn biết đấy, cô ấy vừa mới chia tay với bạn trai. Anh ta đối xử tệ với cô ấy lắm.

      A: Sao? Anh ấy rất đẹp trai mà.

      B: Thôi nào! Đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Điều cuối cùng là, khi bạn học một từ mới, hãy cố gắng tìm nghĩa của nó bằng tiếng Anh, tìm từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Và điều quan trọng nhất là làm sao vận dụng nó vào cụm từ hoặc câu. Ví dụ:

"Abandon" là một động từ, và bạn học được nhiều hơn nghĩa của nó trong từ điển. Sau đó, hãy tìm cách kết hợp từ, giống như:

   – abandon a child, baby (từ bỏ một đứa trẻ, em bé)

   – an abandoned building, warehouse (một tòa nhà bỏ hoang, nhà kho bỏ hoang)

   – hastily/ abruptly abandon something or someone (vội vàng/ đột ngột từ bỏ một cái gì đó hoặc ai đó)

Từ đồng nghĩa của nó là: desert (bỏ đi, rời bỏ), leave (bỏ đi, rời bỏ)

Từ trái nghĩa của nó là: continue (duy trì, ở lại), preserve (giữ, bảo vệ..), vv….

Trên đây là tất cả các phương pháp học Tiếng Anh của tôi. Cho đến bây giờ, mỗi ngày tôi vẫn học tiếng Anh. Tôi đã dành ra một ít thời gian để chia sẻ kinh nghiệm của mình chứ thực sự tôi rất bận rộn với nhiều bài tập. Điểm mấu chốt, hãy ghi nhớ điều này "Có chí thì nên".

Dịch bởi: Trang Phạm

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục