Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tranh cãi về giá trị của các bài học giáo dục giới tính

Tranh cãi về giá trị của các bài học giáo dục giới tính

09/03/2015
Mức trung cấp

Parents, educators argue about value of sex-education lessons

A young mother complained on a social network recently that she did not know how to help her 10-year old daughter with a lesson on a woman's pregnancy.

"What to do to keep both mother and baby healthy?" is the title of a lesson the daughter, a fifth grader, has at school.

The lesson shows what a pregnant woman should do to protect herself and the baby: 1) have a balanced diet 2) avoid use of stimulants such as tobacco, alcohol and drugs 3) keep away from heavy labor and avoid exposure to toxic chemicals such as pesticides and herbicides 4) have regular check-ups once every three months, and 5) have vaccinations as directed by physicians.

The mother complained that as her daughter did not understand the lesson, she could not commit the knowledge to memory. The girl feared that she might get bad marks because of this.

"She struggled with the lesson a whole day yesterday, but she still cannot remember it," the mother wrote on her Facebook,

Many other parents say the sex education lessons are not very good.

"Such academic knowledge should be compiled for adults to read instead of fifth graders," Vu Viet Hung, a parent, commented.

"I totally agree with educators that it is necessary to provide knowledge about reproductive health to general school students. However, the lessons should be designed in a way to make it simple to understand for students," Lan Anh, a housewife, noted.

"The authors of the textbook were too careless when designing the lesson. I think they simply made the 'copy and paste" when compiling the textbook," she added.

Bui Phuong Nga, the chief author of the textbook, said the lessons related to sex education had always raised controversy.

"Some parents say it is too early to begin giving sex education to primary school students. Meanwhile, others believe that sex education should begin sooner," Nga said.

As an educator, Nga believes that it is reasonable to start sex education to fifth graders.

Nga and her colleagues, who conducted a major survey in 1995-1997, discovered a considerable percentage of girls suffering from sexual abuse and early pregnancy.

Therefore, they came to the conclusion that students should be provided with reproductive health services as soon as possible.

Nga believes that the textbook content is not too academic or vague. She also said the lesson had been put in the curriculum only after it was taught in a pilot program and students showed their interest in the lesson.

According to you, should we start sex education in lessons for children?

By: Van Chung (Vietnamnet)

 

 

Phụ huynh, các nhà giáo dục tranh luận về giá trị của những bài học giáo dục giới tính.

Mới đây, một bà mẹ trẻ phàn nàn trên mạng xã hội rằng cô không biết làm thế nào để giúp con gái 10 tuổi của mình với một bài học về người phụ nữ mang thai.

"Phải làm gì để giữ cho cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh?" Là tiêu đề một bài học của con gái cô, một học sinh lớp năm, được học ở trường.

Bài học đã chỉ ra người phụ nữ mang thai nên làm gì để bảo vệ mình và em bé: 1) có một chế độ ăn uống cân bằng 2) tránh sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu và ma túy 3) tránh lao động nặng và tránh tiếp xúc với hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ 4) thường xuyên kiểm tra sức khỏe 3 tháng một lần 5) tiêm phòng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Người mẹ than phiền rằng vì không hiểu rõ bài học, nên con gái cô không thể nào ghi nhớ được những kiến ​​thức đó. Bé sợ rằng em có thể bị điểm xấu vì bài học đó.

"Nó đã phải vật lộn với bài học cả ngày hôm qua, nhưng vẫn không thể nhớ nổi", người mẹ đã viết trên Facebook của mình.

Nhiều bậc cha mẹ khác nói những bài học giáo dục giới tính thì không tốt cho lắm.

"Những kiến thức học thuật như vậy cần được biên soạn cho người lớn để đọc thay vì cho học sinh lớp năm", ông Vũ Việt Hùng, một phụ huynh, nhận xét.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với các nhà giáo dục rằng nó rất cần thiết để cung cấp kiến ​​thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh trường phổ thông. Tuy nhiên, các bài học cần được thiết kế theo một cách nào đó để cho học sinh dễ dàng hiểu", Lan Anh, một bà nội trợ, nhận xét.

"Các tác giả của các cuốn sách giáo khoa đã quá bất cẩn khi thiết kế bài học. Tôi nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là thực hiện các việc 'sao chép và dán' khi biên soạn sách giáo khoa" cô nói thêm.

Bùi Phương Nga, tác giả chính của sách giáo khoa, cho biết những bài học liên quan đến giáo dục giới tính luôn luôn gây ra nhiều tranh luận.

"Một số phụ huynh cho rằng quá sớm để bắt đầu dạy giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học. Trong khi đó, những người khác tin rằng giáo dục giới tính nên bắt đầu sớm hơn," bà Nga nói.

Là một nhà giáo dục, bà Nga tin rằng rất là hợp lý để bắt đầu giáo dục giới tính cho học sinh lớp năm.

Cô ấy và các đồng nghiệp của mình, người đã tiến hành một cuộc khảo sát lớn vào những năm 1995-1997, đã phát hiện một tỷ lệ đáng kể của những cô gái bị lạm dụng tình dục và mang thai sớm.

Do đó, họ đi đến kết luận rằng học sinh cần phải được cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản càng sớm càng tốt.

Bà Nga tin rằng nội dung sách giáo khoa là không quá học thuật hay mơ hồ, Cô cũng cho biết bài học đã được đưa vào chương trình giảng dạy chỉ sau khi nó đã được giảng dạy trong một chương trình thí điểm và học sinh rất là quan tâm đến bài học này.

Vậy theo các bạn đọc, chúng ta có nên đưa vấn đề gới tính vào các bài học cho trẻ hay không?

 

Dịch bởi: Trang Phạm

 

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục