Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trên núi cao, cuộc sống khó khăn cho cả giáo viên và học sinh

Trên núi cao, cuộc sống khó khăn cho cả giáo viên và học sinh

24/11/2015
Mức căn bản

High up on the mountains, life is hard for teachers and students alike

A visit to some of the poorest kindergartens and primary schools in northern Vietnam

It is Teachers' Day. 

But in some remote, moutainous parts of the country, the festive spirit is missing. For many teachers and students, going to school is still an everyday struggle and a celebration would seem out of place.

Thanh Nien has visited some of the poorest kindergartens and primary schools in northern Vietnam, where many teachers have fought poverty and solitude of their own, to make sure no child is left behind.

Luong Thi Cuc, a teacher of Hang Gang Kindergarten in Pa Hu Commune, Tram Tau District, Yen Bai Province, takes the kids to a playground. Photo: Mai Thanh Hai

The Hang Gang Kindergarten is located in a very remote area. 

The children during lunch 

Teachers of Han Nang Kindergarten in Pa Cheo Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province, walk to the school from the commune's center on a muddy road. 

Teachers of Nhiu Co San Kindergarten in Sang Ma Sao Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province

A class at Ta Lo San Primary School in Sen Thuong Commune, Muong Nhe District, Dien Bien Province 

The kitchen of two teachers in charge of Ta Lo San School

 A class of Ta Lo San Kindergarten with only six children

The bedroom of the two Ta Lo San teachers 

Border guards are the most frequent guests of the teachers in Ta Lo San Hamlet

Teachers of Sang Ma Sao Kindergarten in Lao Cai Province prepare lunch for the children.

Sang Ma Sao Kindergarten's students wait for lunch 

The children enjoy lunch 

The students of Han Nang Kindergarten in Lao Cai Province 

A class at Lung Mat Primary School in Bao Lac District, Cao Bang Province 

The shared room of three teachers of Han Nang Kindergarten in Lao Cai Province

Lu Thi Nhung, a teacher of Ban Moi School in Lao Cai Province, with her hand-made lamp

Source: Thanhnien News

 

 

Trên núi cao, cuộc sống khó khăn cho cả giáo viên và học sinh

Chuyến viếng thăm một số các trường mẫu giáo và trường tiểu học nghèo nhất ở miền bắc Việt Nam

Đó là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhưng ở một số vùng sâu vùng xa, miền núi tinh thần lễ hội không tồn tại. Đối với nhiều giáo viên và học sinh, đi học vẫn là một cuộc đấu tranh hàng ngày và lễ kỉ niệm không có vị trí để tồn tại.

Báo Thanh Niên đã đến thăm một số trường mẫu giáo và trường tiểu học nghèo nhất ở miền Bắc Việt Nam, nơi mà nhiều giáo viên phải tự chiến đấu với cái nghèo và sự cô đơn, để đảm bảo rằng không đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.

Lương Thị Cúc, một giáo viên của trường mẫu giáo Háng Gàng tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, đưa những đứa trẻ đến sân chơi. Ảnh: Mai Thanh Hải

Trường mẫu giáo Háng Gàng nằm trong một khu vực xa xôi hẻo lánh.

Những đứa trẻ trong bữa ăn trưa

Giáo viên của trường mẫu giáo Hán Nắng xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đi bộ đến trường từ trung tâm xã trên một con đường lầy lội.

Giáo viên của trường Mẫu Giáo Nhìu Cồ San ở xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Một lớp học tại trường tiểu học Tả Ló San ở xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Nhà bếp của hai giáo viên phụ trách của trường Tả Ló San

Một lớp học của trường Mẫu giáo Tả Ló San chỉ có sáu trẻ

Phòng ngủ của hai giáo viên Trường Tả Ló San

Bộ đội biên phòng là những vị khách thường xuyên nhất của các giáo viên của Trường Tả Ló San

Giáo viên của trường mẫu giáo Sàng Ma Sáo ở tỉnh Lào Cai đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho trẻ em.

Học Sinh trường mẫu giáo Sàng Ma Sáo chờ ăn trưa

Những đứa trẻ đang ăn trưa

Các học sinh của trường mẫu giáo Hán Nắng tại tỉnh Lào Cai

Một lớp học tại trường tiểu học Lũng Mát tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Ba giáo viên của trường mẫu giáo Hán Nắng chia sẻ 1 phòng ngủ tại tỉnh Lào Cai

Lữ Thị Nhung, một giáo viên của trường Bản Mới tại tỉnh Lào Cai với chiếc đèn tự chế của mình

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2018

4 giá trị cốt lõi trong chương trình học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ CEP

Đây là những giá trị quan trọng nhất và cũng là những điều tâm huyết nhất mà chúng tôi, những người nhìn giáo dục như một quá trình tự học hỏi, tự thay đổi và hoàn thiện bản thân trước…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục