Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Trình duyệt Cốc Cốc của Việt Nam và giấc mơ đi ra thế giới

Trình duyệt Cốc Cốc của Việt Nam và giấc mơ đi ra thế giới

03/12/2015
Mức trung cấp

VN browser Coc Coc dreams of going to the world

Coc Coc is a technology start-up that opened for business in 2013 with three Vietnamese founders. It is obvious that Coc Coc has great advantages favored by Vietnamese. But these are not enough for it to become famous worldwide.

Coc Coc, initially named ‘Co Rom+’, was established in May 2013 by three programmers Nguyen Thanh Binh, Nguyen Duc Ngoc and Le Van Thanh, who all have degrees from Lomonosov Moscow State University.

The project was then funded by Yandex, a technology giant which held 60 percent of the Russian market. 

Coc Coc was also backed my Mail.ru Group, the world’s seventh largest internet firm, and Digital Sky Technology which once injected $200 million into Facebook. 

However, according to Coc Coc, the real investor is Mikhail Frolkin, the founder of HH.ru, a headhunting firm.

At first, Coc Coc was an internet browser based on Chromium open source code which integrated high-speed file downloading and Vietnamese language recognition instruments.

The main products of the firm are the Coc Coc internet browser, Coc Coc search engine, Coc Coc ad network and Nha Nha, an app that finds locations on mobile devices.

In early February 2015, Coc Coc received big investment capital of $14 million from German Hubert Burda Media. The money is expected to be used to continue upgrading the product’s quality and create the mobile version.

In October 2015, foreign sources reported that two of the three founders had left Coc Coc. However, a local newspaper quoted one of the three founders denying the information.

Coc Coc’s great advantages

Coc Coc, experts say, has great advantages which the other internet browsers such as FireFox and Internet Explorer don’t have. For example, Coc Coc is integrated with the tool that downloads videos and digital music from nearly all websites. 

If Vietnamese script is typed with no diacritics, Coc Coc will automatically add diacritics, thus helping speed up typing by 20-50 percent. It also automatically discovers spelling mistakes.

However, while Coc Coc has great advantages favored by Vietnamese, it doesn’t have the features which rivals have. Google’s Chrome, for example, provides over 50 services, including the most popular such as Gmail, Maps, Docs, Translate, Earth and Drive. Meanwhile, Coc Coc has not been integrated with the function of displaying searching images.

With the same keywords, Chrome will provide more results than Coc Coc.

It is true that Coc Coc, which is integrated with file downloading, allows higher download speed than Chrome when IDM is not run, but this is only effective for servers in Vietnam, while the servers overseas cannot recognise this.

Source: VIETNAMNET

 

 

Trình duyệt Cốc Cốc của Việt Nam và giấc mơ đi ra thế giới

Cốc Cốc là một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ được mở vào năm 2013 với ba người sáng lập. Rõ ràng là Cốc Cốc có lợi thế rất lớn là được người Việt ưa chuộng. Nhưng đó chưa đủ để cho nó để trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Cốc Cốc, ban đầu có tên là 'Co Rom +', được thành lập vào tháng 5 năm 2013 bởi ba lập trình viên là Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Ngọc và Lê Văn Thành, tất cả họ đều tốt nghiệp từ Đại Học từ Lomonosov Moscow State.

Dự án sau đó được tài trợ bởi Yandex, một người khổng lồ công nghệ đang giữ 60% của thị trường Nga.

Cốc Cốc cũng được hậu thuẫn bởi nhóm my Mail.ru, công ty internet lớn thứ bảy trên thế giới và Digital Sky Technology đơn vị đầu tư 200 triệu USD vào Facebook.

Tuy nhiên, theo Cốc Cốc, nhà đầu tư thực sự là Mikhail Frolkin, người sáng lập của HH.ru, một công ty săn đầu người.

Lúc đầu, Cốc Cốc là một trình duyệt internet dựa trên Chromium mã nguồn mở được tích hợp tập tin tốc tải về độ cao và công cụ nhận dạng ngôn ngữ tiếng Việt.

Những sản phẩm chính của công ty là trình duyệt internet Cốc Cốc, công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, mạng quảng cáo Cốc Cốc và Nha Nha, một ứng dụng để tìm kiếm địa điểm trên các thiết bị di động.

Vào đầu tháng Hai năm 2015, Cốc Cốc đã nhận được vốn đầu tư lớn là 14 triệu USD từ một doanh nghiệp truyền thông của Đức là Hubert Burda Media. Số tiền này dự kiến sẽ được sử dụng vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng của sản phẩm và tạo ra phiên bản điện thoại di động.

Vào tháng 10 năm 2015, các nguồn tin nước ngoài cho biết rằng hai trong ba người sáng lập đã rời Cốc Cốc. Tuy nhiên, một tờ báo trong nước dẫn lời một trong ba người sáng lập đã phủ nhận thông tin.

Lợi thế lớn của Cốc Cốc

Các chuyên gia nói rằng Cốc Cốc có lợi thế rất lớn mà các trình duyệt internet khác như FireFox và Internet Explorer không có. Ví dụ, Cốc Cốc được tích hợp các công cụ tải video và âm nhạc kỹ thuật số từ gần như tất cả các trang web.

Nếu văn bản tiếng Việt được gõ không có dấu, Cốc Cốc sẽ tự động thêm dấu, do đó giúp tăng tốc độ đánh máy khoảng 20-50%. Nó cũng sẽ tự động phát hiện lỗi chính tả.

Tuy nhiên, trong khi Cốc Cốc có lợi thế rất lớn là được ưa chuộng bởi người Việt, nó lại không có các tính năng mà các đối thủ có. Ví dụ như Google Chrome cung cấp hơn 50 dịch vụ, bao gồm những dịch vụ phổ biến nhất như Gmail, Maps, Docs, Dịch, Earth và Drive. Trong khi đó, Cốc Cốc không được tích hợp chức năng hiển thị tìm kiếm hình ảnh.

Với cùng một từ khóa, Chrome sẽ cung cấp nhiều kết quả hơn Cốc Cốc.

Đúng là Cốc Cốc được tích hợp với ứng dụng tải về các tập tin, cho phép tốc độ download cao hơn so với Chrome khi IDM không chạy, nhưng điều này chỉ có hiệu quả cho các máy chủ tại Việt Nam, trong khi các máy chủ ở nước ngoài không thể nhận ra điều này.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục