Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trong những căn nhà nghèo nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, giáo dục không phải là ưu tiên hàng đầu

Trong những căn nhà nghèo nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, giáo dục không phải là ưu tiên hàng đầu

01/12/2015
Mức trung cấp

In the Mekong Delta poorest homes, education takes a back seat

The delta's dropout rate is three times the country's average and even higher than in poorer regions

Poverty and a lack of parental support have forced many children in the Mekong Delta to drop out of school and face a very high risk of falling deeper into poverty.

Many children in An Giang Province sell lottery tickets or earn money from casual, low-pay jobs on the streets instead of sitting in class, Tuoi Tre reporters found during a recent visit.

Most of them stopped going to school after ninth grade and started helping their parents make a living.

Huynh Van Toan, who serves at a big restaurant in the province, said that his parents are too poor to pay for his education.

“It's impossible for me to study all the way to college,” Toan told Tuoi Tre newspaper.

A new study by the education ministry in September showed that the delta, the country’s largest farming region, has the highest dropout rate, which is nearly three times the national average.

The regional dropout rate at primary schools is 0.45 percent, compared to the national rate of 0.16 percent. For secondary schools, that is 3.26 percent compared to 1.37 percent, and at high schools it is 3.94 percent versus 1.79 percent.

The rates are higher than in the Central Highlands and the northern mountainous regions, which are the two poorest regions in the country.

Officials said that the delta has a wide rich and poor gap and that many people in remote areas have a very difficult life.

The inheritance of poverty

Thousands of classrooms in many parts of the delta are only built temporarily, the news report said.

At several coastal communes in Bac Lieu Province, many children of primary school ages are staying home because schools are too far away.

Their parents have to work and if the children go to school on a xe om motorbike taxi, it would cost the family nearly VND50,000 every day, an amount that can cover all family meals that day. 

Vo Trong Huu, an official in charge of social affairs at the Mekong Delta Steering Committee, which is a government advisory agency, said the national and local authorities should make efforts to lift families in the lowest income brackets out of poverty. 

At the same time, schools and teachers in remote areas should also be given more attention, he said. 

Tuoi Tre newspaper has conducted a survey on 100 dropouts in An Giang, Bac Lieu and Soc Trang Provinces, and while 75 of them said their families were too poor, 19 of them said they felt no interest in studying and could not keep up.

The children said their parents are either illiterate or quit school at a very young age, and thus could not help them with schoolwork or give them any inspiration.

Figures from the education ministry showed that nearly 500,000 adults in the Mekong Delta cannot read or write, out of more than 1.3 million illiterate people from 15 years old across the country.

Some parents also cannot afford to send the children to extra classes.

“The more I studied, the less I understood. It got messy in my head and at some point, I quit,” a boy named Nguyen Van Thanh said.

The rest in the survey said that they dropped out because their parents moved for factory jobs in Ho Chi Minh City and nearby provinces and they did not have the residency status to attend schools in the new place.

Source: Thanhnien News

 

 

Trong những căn nhà nghèo nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, giáo dục không phải là ưu tiên hàng đầu

Tỷ lệ học sinh bỏ học ở đồng bằng cao hơn mức trung bình của cả nước 3 lần và thậm chí tỷ lệ còn cao hơn ở các vùng nghèo khó.

Nghèo đói và thiếu sự hỗ trợ của cha mẹ đã buộc nhiều trẻ em ở Đồng bằng sông Cửu Long phải bỏ học và phải đối mặt với nguy cơ rơi sâu hơn vào cảnh đói nghèo.

Nhiều trẻ em ở tỉnh An Giang bán vé số hoặc kiếm tiền từ các công việc đơn giản, có mức lương thấp trên đường phố thay vì ngồi trong lớp học, phóng viên báo Tuổi Trẻ nhận thấy trong chuyến thăm gần đây.

Hầu hết trong số họ nghỉ học sau khi học xong lớp chín và bắt đầu giúp đỡ cha mẹ kiếm sống.

Huỳnh Văn Toàn, người đang làm phục vụ tại một nhà hàng lớn trong tỉnh, cho biết rằng cha mẹ cậu quá nghèo để chi trả cho việc học của cậu.

"Tôi không thể tiếp tục học để vào đại học", Toàn nói với báo Tuổi Trẻ.

Một nghiên cứu mới của Bộ giáo dục vào tháng Chín cho thấy vùng đồng bằng nông nghiệp lớn nhất của đất nước có tỷ lệ bỏ học cao nhất, gần ba lần so với mức trung bình quốc gia.

Tỷ lệ học sinh bỏ học tiểu học là 0,45%, so với tỷ lệ cả nước là 0,16%. Đối với cấp trung học, đó là 3,26% so với 1,37% và tại cấp 3 là 3,94% so với 1,79%.

Các mức tỷ lệ này cao hơn so với ở khu vực Tây Nguyên và các khu vực miền núi phía Bắc hai khu vực này là nghèo nhất trong cả nước.

Các quan chức nói rằng đồng bằng Sông Cửu Long có một khoảng cách giàu nghèo lớn, nhiều người trong các vùng hẻo lánh có một cuộc sống rất khó khăn.

Thừa kế cái nghèo

Hàng ngàn phòng học ở nhiều nơi của vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ được xây dựng tạm thời, bài báo cho biết.

Tại một số xã ven biển tỉnh Bạc Liêu, nhiều trẻ em ở độ tuổi học tiểu học thường ở nhà vì trường quá xa.

Cha mẹ họ phải làm việc và nếu trẻ em đi học bằng xe ôm thì sẽ tiêu tốn của gia đình gần 50.000 đồng mỗi ngày, một số tiền mà có thể chi trả cho tất cả các bữa ăn gia đình ngày hôm đó.

Ông Võ Trọng Hữu, một quan chức phụ trách các vấn đề xã hội tại Ban chỉ đạo bằng sông Cửu Long, một cơ quan tư vấn chính phủ, nói rằng chính quyền địa phương và Quốc gia cần nỗ lực để đưa các gia đình ở mức thu nhập thấp nhất thoát khỏi đói nghèo.

Đồng thời, trường học và thầy cô giáo ở những khu vực cách biệt nên được sự quan tâm nhiều hơn nữa, ông ấy nói.

Báo Tuổi Trẻ đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 100 học sinh bỏ học ở các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và 75 trong số đó cho biết gia đình họ quá nghèo, 19 trong số đó cho biết họ cảm thấy không có hứng thú với việc học tập và không thể theo kịp.

Các em cho biết, cha mẹ của họ hoặc là không biết chữ hoặc bỏ học ở độ tuổi rất trẻ, do đó không thể giúp họ tập ở trường hay cung cấp cho họ bất kỳ nguồn cảm hứng nào về học tập.

Số liệu từ Bộ Giáo dục cho thấy rằng gần 500.000 người lớn ở đồng bằng sông Cửu Long không thể đọc hay viết, trong số hơn 1,3 triệu người mù chữ từ 15 tuổi trên toàn quốc.

Một số bậc phụ huynh cũng không thể đủ khả năng để gửi con đến các lớp học thêm.

"Càng học thêm tôi càng khó hiểu. Mọi thứ cứ lộn xộn trong đầu của tôi và tại một số thời điểm, tôi từ bỏ" một cậu bé tên là Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Số còn lại trong cuộc khảo sát nói rằng họ đã bỏ học vì cha mẹ của họ đến làm việc tại các nhà máy ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận điều này khiến trẻ em không có tư cách cư trú để theo học các trường tại địa phương mới.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục