Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh sa thải giảng viên vì nỗi sợ phải đóng cửa

Trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh sa thải giảng viên vì nỗi sợ phải đóng cửa

25/03/2016
Mức trung cấp

Ho Chi Minh City university sacks academic staff over closedown fear

A university in Ho Chi Minh City has laid off all of its instructors for fear that the school will be closed.

Hung Vuong University has recently terminated 82 labor contracts with instructors and announced its intention to end the contracts of the remaining 26 staff and faculty members in the near future.

In a dispatch released by Dang Thanh Tam, former chairman of the board of directors of Hung Vuong University, which operates like a joint stock company, on December 10 last year, the school had not been able to enroll students for four years after it was banned from recruiting enrollees by the Ministry of Education and Training in 2012 over its prolonged internal conflict.

According to the former chairman, Hung Vuong University is suffering huge losses since it no longer has any income.

The school commits to comply with the labor law and pay severance allowances for its laid-off employees.

On January 13, Tam sent a dispatch to Ta Thi Kieu An, standing vice rector in charge of the school’s operation, requiring An to guide the legal department to encourage employees to voluntarily terminate their contracts with the school.

On February 25, he signed a decision to end 79 work contracts after terminating three others one day earlier.

Instructors of the school have expressed their dismay amid the mass dismissals.

Nguyen Phuoc Hien, head of the school’s legal department, said Tam no longer had the legal status to sign decisions on the school’s employees, as he has not had the right to be Hung Vuong University’s chairman of the board of directors since June 15 last year.

“It’s not legal that he made decisions on terminating work contracts of the school’s employees,” he added.

The remaining instructors have voiced their disagreement over the mass lay-offs, saying that he did not have the proper authority.

Meanwhile, Bui Truc Lam, secretary of the school’s board of directors, said the former board is still able to work while waiting for an election.

According to Lam, at a private school, shareholders have full rights over the school’s operation.

“While the school has still not organized a general meeting of shareholders, Tam has been authorized by the majority shareholders to operate the school,” he confirmed.

Source: Tuoitre News

 

 

Trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh sa thải giảng viên vì nỗi sợ phải đóng cửa

Một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh đã sa thải tất cả các giảng viên của mình vì sợ rằng trường sẽ phải đóng cửa.

Đại học Hùng Vương gần đây đã chấm dứt 82 hợp đồng lao động với giáo viên hướng dẫn và thông báo ý định chấm dứt hợp đồng với 26 nhân viên và giảng viên còn lại trong tương lai gần.

Trong một công văn phát hành bởi ông Đặng Thành Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường Đại học Hùng Vương - hoạt động như một công ty cổ phần vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái, trường đã không thể tuyển sinh được trong bốn năm sau khi trường bị cấm tuyển sinh bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2012 vì những xung đột nội bộ kéo dài của nó.

Theo vị cựu Chủ tịch, Đại học Hùng Vương đang bị tổn thất rất lớn vì nó không còn có bất kỳ thu nhập nào.

Nhà trường cam kết thực hiện theo luật người lao động và chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động bị sa thải.

Vào ngày 13 tháng 1, ông Tâm gửi công văn đến bà Tạ Thị Kiều An, hiện đang là phó giám đốc phụ trách hoạt động của nhà trường, yêu cầu bà An hướng dẫn bộ phận pháp lý khuyến khích nhân viên tự nguyện chấm dứt hợp đồng của họ với nhà trường.

Ngày 25 tháng 2, ông đã ký quyết định chấm dứt 79 hợp đồng làm việc sau khi kết thúc hợp đồng của ba người khác một ngày trước đó.

Các giảng viên của trường đã bày tỏ sự hoảng hốt của mình trong bối cảnh sa thải hàng loạt.

Ông Nguyễn Phước Hiền, người đứng đầu bộ phận pháp lý của nhà trường, cho biết ông Tâm không còn có tư cách pháp lý để ký các quyết định về nhân viên của trường, vì ông đã không còn có quyền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường Đại học Hùng Vương từ ngày 15 tháng 6 năm ngoái .

"Điều này không hợp lý khi ông ấy quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc của các nhân viên của trường" ông nói thêm.

Các giảng viên còn lại đã lên tiếng bất đồng của họ đối với việc sa thải, cho rằng ông không có đủ quyền.

Trong khi đó, ông Bùi Trúc Lâm, thư ký hội đồng quản trị ban giám hiệu nhà trường, cho biết hội đồng quản trị cũ vẫn có thể làm việc trong khi chờ đợi một cuộc bầu cử.

Theo ông Lâm, tại một trường tư tư thục, cổ đông có đầy đủ các quyền đối với hoạt động của nhà trường.

"Trong khi nhà trường vẫn chưa tổ chức một cuộc họp hội đồng cổ đông, ông Tâm đã được ủy quyền của các cổ đông lớn để điều hành nhà trường" ông khẳng định.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục