Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trường năng khiếu, để làm gì?

Trường năng khiếu, để làm gì?

22/09/2015
Mức trung cấp

Schools for the gifted, what’s for?

In Vietnam, many students go to the schools just because they want to have better learning conditions which help them pass the entrance exams to universities. 

However, the ministry’s decision still cannot put an end to the prolonged debate about whether schools for the gifted are necessary in Vietnam. 

The first class for the gifted, majoring in math was established in Vietnam in 1965, put under the Hanoi University and managed by renowned scientists and educators such as Professors Ta Quang Buu, Nguy Nhu Kon Tum and Hoang Tuy. The class aimed to select the most excellent students and develop them into high-quality human resources. 

Later, a system of general schools for the gifted has been developed in some large cities and provinces, producing a lot of talents who now hold very important positions in the key universities and research institutes. 

There are now nine general schools for the gifted put under the control of universities and 74 schools under the management of local education & training departments.

Students all have to attend harsh entrance exams to enter the schools, which are believed to gather the most excellent students, the ‘cream’ of the society.

Commenting about the role of schools for the gifted, Nguyen Cong Toan, a physics teacher of the High School for the Gifted under the Hanoi University of Natural Sciences, said the schools help students go ahead with their studies on basic sciences and help them use knowledge in their future studies and works.

Schools for the gifted not only aim to develop the human resources for scientific research, but also produce scholars, outstanding businessmen and professionals.

However, Toan said, “No need to go to schools for the gifted if one just wants to pass the entrance exams to university”.

Toan has his reason while giving such a warning. Many students go to schools for the gifted just to seek the opportunities for higher education.

Nguyen Anh Tuan, a parent in Bac Tu Liem district in Hanoi, said he wants his daughter, a sixth grader, to enter the Hanoi-Amsterdam School for the Gifted.

“Hanoi-Amsterdam is a strong brand in the world. If you are a student of the school, you will have bigger opportunities to obtain scholarship to study at a prestigious foreign university,” he explained. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Trường năng khiếu, để làm gì?

Ở Việt Nam, nhiều học sinh đi đến trường chỉ vì họ muốn có điều kiện học tập tốt hơn, giúp họ vượt qua các kỳ thi vào các trường đại học.

Tuy nhiên, quyết định của Bộ vẫn không thể đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận kéo dài về việc liệu các trường năng khiếu có cần thiết ở Việt Nam.

Lớp năng khiếu chuyên toán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào năm 1965, thuộc Đại học Hà Nội và được điều hành bởi các nhà khoa học và các nhà giáo dục nổi tiếng như giáo sư Tạ Quang Bửu, Ngụy Như Kon Tum và Hoàng Tụy. Lớp học này nhằm chọn các học sinh xuất sắc nhất và phát triển họ thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sau đó, một hệ thống các trường phổ thông năng khiếu đã được phát triển ở một số thành phố lớn và các tỉnh, đào tạo được rất nhiều tài năng hiện đang giữ các vị trí rất quan trọng trong các trường đại học trọng điểm và các viện nghiên cứu.

Hiện nay có chín trường chuyên năng khiếu thuộc các trường đại học và 74 trường dưới sự quản lý của các sở giáo dục và đào tạo địa phương.

Học sinh đều phải tham dự kỳ thi tuyển sinh khắc nghiệt để vào các trường mà tôi tin là tập hợp của các sinh viên xuất sắc nhất, "phần tốt nhất" của xã hội.

Bình luận về vai trò của các trường năng khiếu, ông Nguyễn Công Toàn, một giáo viên môn vật lý của Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội cho biết các trường này giúp học sinh tiến hành các nghiên cứu của họ về khoa học cơ bản và giúp họ sử dụng kiến thức trong các nghiên cứu và các công trình tương lai của họ.

Trường năng khiếu không chỉ nhằm mục đích để phát triển nguồn nhân lực cho nghiên cứu khoa học, mà còn đào tạo các học giả, doanh nhân xuất sắc và các chuyên gia.

Tuy nhiên, ông Toàn cho biết, "Không cần phải học tại các trường năng khiếu nếu chỉ muốn vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào đại học".

Ông Toàn có lý do của mình khi đưa ra một cảnh báo như vậy. Nhiều học sinh vào học các trường năng khiếu chỉ để tìm kiếm cơ hội cho bậc đào tạo cao hơn là đại học.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, một phụ huynh ở Quận Bắc Từ Liêm ở Hà Nội cho biết ông muốn con gái của mình, một học sinh lớp sáu, thi vào Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

"Hà Nội - Amsterdam là một thương hiệu mạnh trên thế giới. Nếu bạn là học sinh của trường, bạn sẽ có cơ hội lớn hơn để có được học bổng theo học tại một trường đại học nước ngoài có uy tín", ông giải thích.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục