Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong 14 năm làm tăng mối lo ngại về giảm phát

Tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong 14 năm làm tăng mối lo ngại về giảm phát

04/12/2015
Mức trung cấp

Lowest inflation rate of 14 years raises concern about deflation

Economists believe that the low inflation rate is a concern for Vietnam, which has been affected by high inflation for many years.

Nguyen Duc Do from the Finance Academy said the oil price decrease was the major reason which forced the inflation rate down.

He believes that Vietnam’s 2015 inflation rate may be less than one percent by the end of the year, while the rates in December would be the same as November, about 0.1 or 0.2 percent.

Do said he can see the possibility of deflation coming near. In theory, the core inflation rate of 1.7 percent if compared with last year’s same period is considered ‘low’. It should be at about 2 percent – an average rate in the world. Any figures below the threshold would cause concern.

In the context of the underlying inflation rate of 1.7 percent and general inflation rate of less than one percent, Do has suggested slashing bank interest rates so as to raise the inflation rate to 2-3 percent.

At present, the average lending interest rate is 8 percent, which is high compared with the price increase of one percent.

Do went on to say that the total demand has recovered, but remains weak, while businesses are still meeting difficulties, attributing this to the high lending interest rates.

Huynh The Du from the Fulbright Economics Teaching Program (FETP) said the CPI shows society’s demand and if the demand is low, consumers do not spend money to buy goods. This means uncertainties exist in the national economy, and businesses would have to slash their selling prices and scale down production.

According to Du, there are two reasons behind the low inflation rate - the monetary policies have been tightened for a long time, while the input material prices remain low which has made production costs low and demand weak.

More importantly, the indices related to the public investment and banking sector restructuring show latent problems in the public debt and state budget.

A report released recently by VEPR, a well-known economics research institute, showed that the low inflation is not a problem for Vietnam only, but an issues for many emerging markets. It said that low inflation is the effect caused by price fluctuations of goods and energy worldwide.

VEPR, though admitting the low inflation, warned that the high money supply growth, which exceeds the nominal GDP growth, may bring risks in 2016.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong 14 năm làm tăng mối lo ngại về giảm phát

Các nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ lạm phát thấp là một mối lo ngại đối với Việt Nam, quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao trong nhiều năm.

Ông Nguyễn Đức Đỗ đến từ Học viện Tài chính cho biết việc giảm giá dầu là lý do chính buộc tỷ lệ lạm phát giảm xuống.

Ông tin rằng tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2015 có thể thấp hơn 1% vào cuối năm, trong khi lãi suất trong tháng 12 sẽ giống với tháng mười một, khoảng 0,1 hoặc 0,2%.

Ông Đỗ nói rằng ông có thể nhìn thấy khả năng giảm phát đang tới gần. Về lý thuyết, tỷ lệ lạm phát cơ bản là 1,7% nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì nó được coi là "thấp". Nó nên nẳm ở khoảng 2% - mức trung bình trên toàn cầu. Bất kỳ con số thống kê nào nằm dưới ngưỡng này đều sẽ gây ra mối lo ngại.

Trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát cơ bản là 1,7% và tỷ lệ lạm phát chung thấp hơn 1%, ông Đỗ đã đề nghị cắt giảm lãi suất ngân hàng để nâng tỷ lệ lạm phát lên 2-3%.

Hiện nay, lãi suất cho vay bình quân là 8% cao hơn so với mức tăng giá khoảng 1%.

Ông Đỗ nói rằng tổng cầu đã phục hồi, nhưng vẫn còn yếu, trong khi các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn do lãi suất cho vay cao.

Ông Huỳnh Thế Du đến từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) cho biết chỉ số CPI chỉ ra mức nhu cầu của xã hội và nếu nhu cầu thấp thì người tiêu dùng sẽ không chi tiền để mua hàng hóa. Điều này có nghĩa là độ bất định đang tồn tại trong nền kinh tế quốc gia và các doanh nghiệp sẽ phải giảm giá bán, giảm sản xuất.

Theo ông Du, có hai lý do đằng sau tỷ lệ lạm phát thấp. Đó là các chính sách tiền tệ đã được thắt chặt trong một thời gian dài, đồng thời giá nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức thấp khiến chi phí sản xuất thấp và giảm nhu cầu.

Quan trọng hơn, những chỉ số liên quan đến đầu tư công và tái cấu trúc ngành ngân hàng cho thấy các vấn đề tiềm ẩn trong nợ công và ngân sách nhà nước.

Một báo cáo gần đây do VEPR, một viện nghiên cứu kinh tế học nổi tiếng phát hành cho thấy lạm phát thấp không chỉ là vấn đề đối với Việt Nam, mà còn là vấn đề đối với nhiều thị trường mới nổi. Báo cáo nói rằng lạm phát thấp là hiệu ứng được gây ra bởi biến động giá cả hàng hóa và năng lượng trên toàn thế giới.

VEPR, mặc dù thừa nhận lạm phát thấp, vẫn cảnh báo rằng sự tăng trưởng nguồn cung tiền cao, vượt quá tốc độ tăng trưởng GDP có thể mang lại rủi ro trong năm 2016.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục