Bài viết liên quan:

He rules best who rules least

A pool was abounded with frogs. They always desired to have a king, as they felt unguarded without him. So, they held a meeting and decided to see Jupiter, the chief of gods, and ask him for a king. So, they went to him and placed their request before him.

Jupiter was surprised at the foolish request and tried to advise the frogs but all in vain. So, he cast a big log into the pool and said that it was their king. The splash of the falling log terrified the frogs and they ran hurriedly to save themselves. But after some time, they came back and sat on the log. Seeing it quite motionless, they began to hate it.

So, the frogs again came to Jupiter and requested him to replace their king with some active king. Jupiter sent a crane as their king who began to catch and eat them up daily.

Thus, they were taught a right lesson for their folly.

Source: Kids Front

 

 

Vị vua tốt nhất là người ít cai trị nhất

Một cái bể có rất nhiều con ếch. Chúng luôn mơ ước có một vị vua, khi chúng cảm thấy không an toàn khi không có vị vua đó.Vì thế, chúng đã tổ chức một cuộc họp và quyết định để xem sao Mộc, thủ lĩnh của chúa và đề nghị sao Mộc tìm ra một ông vua. Chúng đã đến gặp và đưa ra yêu cầu đó với sao Mộc.

Sao Mộc đã ngạc nhiên với yêu cầu ngu xuẩn đó và đã cố gắng khuyên những chú ếch nhưng tất cả đều vô nghĩa. Vì thế, anh ấy đã quẳng một khúc gỗ lớn vào trong bể và nói rằng nó là vua. Nước bắn tung tóe làm ngập khúc gỗ đã làm những chú ếch khiếp sợ và chúng đã nhanh chóng chạy tới để cứu chính mình. Nhưng sau đó, chúng trở lại và ngồi trên khúc gỗ. Nhìn thấy khúc gỗ bất động, chúng bắt đầu căm ghét nó.

Sau đó, những chú ếch trở lại gặp Sao Mộc lần nữa và đã yêu cầu anh ấy thay thế vị vua của họ bằng một vài vị vua năng động hơn. Sao Mộc đã gửi một con sếu làm vua của chúng.Sếu ta đã bắt đầu săn và ăn chúng mỗi ngày.

Lũ ếch đã có một bài học nhớ đời cho sự điên rồ của mình.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990