Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Luật kinh tế
  4. Việc chuyển lợi nhuận và thuế vụ của Uber vẫn còn là những câu hỏi lớn

Việc chuyển lợi nhuận và thuế vụ của Uber vẫn còn là những câu hỏi lớn

15/06/2016
Mức trung cấp

Uber’s profit transfer and tax duties still big questions

Regarding information that Uber Vietnam transfers VND1 billion (nearly $50,000) daily to the Netherlands, Uber Vietnam Director Dang Viet Dung said that most of the profits were transferred to transport partners and drivers in Vietnam.

Dung told Zing news that Uber adheres to the tax rules and fully pays taxes in all markets where it is present.

"Our transport partners and drivers in Vietnam act as providers of transport services in the journey. Uber technology plays the role of the service provider of connectivity and payment processing to transport partners such as freight collection and remittance services," Dung said.

Dung explained that partners will receive 100% of revenues from transport services trips they made with the Uber app. This is the income of transport partners.

Transport partners are responsible to pay Uber 20% of the cost for technology providing services to help connect transport service providers and passengers. This service cost is part of business cost of transport partners.

He also said that the majority of profits are transferred to partners in Vietnam, who use Uber technology for business.

"Unlike the traditional transportation industry with revenues mainly from cash, and the cash flow is not transparent enough, our technology ensures that any information from customers, trips, revenues is stored electronically, transparently and easy to monitor. As a result, tax collection is easy, convenient and fairer than the traditional transport sector," Dung said.

However, according to a survey made by Zing.vn, many drivers who are partners of Uber did not know how they pay taxes for Uber.

Driver Bui Van Hung (Hanoi), who has been partnered with Uber for nearly 1 year, said that according to regulations, each driver will have to pay 20% of the charges/trip to Uber as the technology service providing cost.

Depending on the choice of the driver, the cost will be paid via bank card or direct payment. "For example, if we collect VND100,000 of charges from a passenger, we have to pay VND20,000 to Uber. The amount will automatically be deducted on account of the driver or the driver pays it directly to the Uber representative office. We don’t know where the money moves to," said Hung.

Six questions of the Hanoi Taxi Association

Do Quoc Binh, Chairman of the Hanoi Taxi Association, said the key problem is that Uber has only a representative office, not a Uber Vietnam Company. Therefore, the clarification of expenses, revenues and VAT payment is a big question for the parties concerned.

The leader of the Hanoi Taxi Association posed 6 questions: it is legal or illegal for Uber to operate in Vietnam? If it is legal, where does the amount of 20% of charges that partners have to pay for the cost of technology services go? What is their obligation to pay taxes? Is it legal for any car to provide transport service?

Also, when Uber collects money from its transport partners, does it issue a VAT invoice? And if it does, who writes the invoice as Uber has only a representative office, not a company in Vietnam?

Binh pointed out that many companies linked to e-commerce in the world have ways to dodge the law. Typically, they will establish a representative office, not a company, in Vietnam. Then they will sign directly with a company in another country where the taxes are low, such as the Netherlands. By this trick they have to pay tax rates of only 0.5-1% instead of 10-11%.

Some countries do not accept this. They have asked for the establishment of companies, not representative offices.

 

Source: Na- Son VIETNAMNET

 

 

Chuyển lợi nhuận của Uber và nghĩa vụ thuế vẫn còn là những câu hỏi lớn.

Với thông tin Uber Việt Nam chuyển 1 tỷ VNĐ ( gần $50, 000) mỗi ngày đến Hà Lan, Giám đốc Uber Việt Nam Đặng Việt Dũng đã phát biểu rằng, hầu hết lợi nhuận được chuyển đến hội viên và tài xế ở Việt Nam.

Ông Dũng trả lời phỏng vấn Zing rằng, Uber tuân thủ đúng luật thuế và nộp thuế đầy đủ ở tất cả các thị trường mà nó gia nhập.

"Hội viên và tài xế của chúng tôi ở Việt Nam đóng vai trò như những nhà cung ứng dịch vụ vận tải trong các hành trình. Công nghệ Uber đóng vai trò cung cấp dịch vụ về quá trình kết nối và thanh toán với các hội viên như thu tiền cước và dịch vụ chuyển tiền" Ông Dũng phát biểu.

Ông Dũng giải thích rằng hội viên sẽ nhận được toàn bộ thu nhập từ dịch vụ vận tải mà họ thực hiện với ứng dụng Uber. Đây là thu nhập hội viên vận tải.

Các hội viên chịu trách nhiệm trả cho Uber 20% chi phí công nghệ cung cấp dịch vụ hỗ trợ kết nối giữa lái xe và hành khách. Chi phí dịch vụ này là một phần của chi phí kinh doanh của hội viên.

Ông ấy cũng nói, phần lớn lợi nhuận được chuyển đến hội viên ở Việt Nam, những người sử dụng công nghệ Uber để kinh doanh.

Khác công nghiệp giao thông vận tải truyền thống với doanh thu chủ yếu từ tiền mặt,  dòng tiền không đủ tính minh bạch, công nghệ của chúng tôi đảm bảo được thông tin của khách hàng, hành trình, doanh thu được tự động lưu trữ dưới dạng điện tử một cách minh bạch và dễ dàng kiểm soát. Vì vậy, thu thuế cũng dễ dàng, thuận tiện và công bằng hơn kiểu vận tải truyền thống. Ông Dũng nói.

Tuy nhiên, theo một cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi Zing.vn, nhiều tài xế là hội viên của Uber không biết cách nộp thuế cho Uber.

Tài xế Bùi Văn Hưng ( ở Hà Nội), là hội viên Uber khoảng gần 1 năm, nói rằng theo như quy định, mỗi tài xế sẽ phải nộp 20% phí trên mỗi chuyến đi cho Uber như chi phí cung ứng dịch vụ công nghệ.

Tùy vào sự lựa chọn của tài xế, chi phí sẽ được thanh toán thông qua thẻ ngân hàng hay trực tiếp. "Ví dụ, nếu chúng tôi thu được 100,000 VNĐ tiền phí từ một hành khách, chúng tôi phải nộp 20,000 VNĐ cho Uber. Số tiền này sẽ tự động được giảm trừ trên tài khoản của tài xế hoặc tài xế đó sẽ nộp trực tiếp cho trụ sở đại diện Uber. Chúng tôi không biết tiền sẽ chyển đến đâu", An Hưng nói.

Sáu câu hỏi của hiệp hội Taxi Hà Nội

Đỗ Quốc Bình, chủ tịch hiệp hội Taxi Hà Nội, nói rằng vấn đề chủ yếu là Uber chỉ có một văn phòng đại diện, chứ không phải là một công ty ở Việt Nam. Vì vậy, tính minh bạch của những chi phí, thu nhập và thuế giá trị gia tăng là một câu hỏi lớn được quan tâm bởi những hội viên.

Lãnh đạo hiệp hội Taxi Hà Nội đã gửi 6 câu hỏi: Uber hoạt động ở Việt Nam là hợp pháp hay bất hợp pháp? Nếu đó là hợp pháp, số tiền phí dịch vụ công nghệ 20% mà những hội viên phải trả sẽ đi về đâu? Nghĩa vụ nộp thuế là gì? Bất cứ xe con nào cung cấp dịch vụ vận tải cũng là hợp pháp sao?

Đồng thời, khi Uber thu tiền từ hội viên, hóa đơn VAT có được xuất không? Và nếu có, ai sẽ là người viết hóa đơn khi Uber chỉ có một văn phòng đại diện, mà không phải một công ty tại Việt Nam?

Anh Bình đã chỉ ra rằng nhiều công ty liên kết thương mại điện tử trên thế giới có nhiều cách để lách luật. Thông thường, họ sẽ thành lập một trụ sở đại diện, không phải một công ty ở Việt Nam. Sau đó họ sẽ trực tiếp kí kết với một công ty ở nước khác mà số thuế suất thấp, như Hà Lan. Bằng mẹo này, họ chỉ phải nộp mức thuế 0,5-1% thay vì 10-11%.

Một vài quốc gia không chấp nhận điều này. Họ đã yêu cầu thành lập những công ty chứ không phải văn phòng đại diện.

 

Dịch bởi: freedomsky95

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục