Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việc nhập khẩu ô tô kể từ năm 2018 sẽ làm thâm hụt trầm trọng nền thương mại của Việt Nam

Việc nhập khẩu ô tô kể từ năm 2018 sẽ làm thâm hụt trầm trọng nền thương mại của Việt Nam

14/07/2015
Mức trung cấp

Japanese association fears post-2018 automobile imports will worsen Vietnam’s trade deficit

Foreign investors believe that the lack of a clear development roadmap for Vietnam’s automobile industry has diminished the confidence of investors in choosing the country as a leading automotive production base in Southeast Asia

The Hanoi-based Japan Business Association in Vietnam (JBAV) earlier this month warned that rising automobile imports, especially after 2018, when the import tax will be exempted, will cause a serious deficit in the international balance of payments for the Southeast Asian country.

"If development policies for the local automotive industry are not efficient, the international balance of payments deficit will deepen and hinder long-term economic growth of Vietnam," JBAV said in a recommendation released in the framework of the midterm Vietnam Business Forum 2015 that took place in Hanoi on June 9.

Specifically, the organization stated that imported cars, or completely built units (CBUs), from Thailand and Indonesia, the two countries with the fastest-growing automotive industries in the region, are increasingly weighing on the fate of domestically assembled cars, or completely knocked down cars (CKDs), due to price advantages after 2018.

According to the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), duties on CBUs from Southeast Asian countries will be reduced gradually before being fully exempted by 2018.

As a result, just over two years after Vietnam fully integrates into the ASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015, the tax rates of CBUs from ASEAN will drop to zero, which will sharply pull down the retail price of CBUs compared to the price of CKDs.

Meanwhile, JBAV also commented that the automobile industry in Vietnam is still small and has ailing supporting industries, so maintaining the sector will be difficult.

If Vietnam cannot continue to keep the automotive industry, the supporting industries for it will hardly exist.

Though Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung gave permission for a national plan to develop the automotive industry in July last year, no specific guidelines have been issued to implement the strategy.

This is pushing auto businesses into a difficult situation in establishing their production plan after 2018, according to JBAV.

Also related to this issue, the American Chamber of Commerce in Vietnam (AmCham) said the auto industry lacks a clear and detailed roadmap, which has undermined the confidence of investors in whether to choose Vietnam as a leading production base in the Southeast Asian region or not.

In fact, although the tax rate for ASEAN-made CBUs under ATIGA and others from outside the ASEAN region is only beginning to go down slowly, the growth rate of CBUs is surging.

According to statistics, the total volume of imported CBUs in the country reached 72,000 units last year with an import value of US$1.57 billion, the highest rates ever. Compared with 2013, total CBU imports rose 103.8 percent in volume and 117.3 percent in value in 2014.

Vietnam is estimated to have imported 45,000 CBUs worth over $1.2 billion during the first five months of 2015, according to the General Statistics Office, a rise of 125.3 percent and 185.7 percent in volume and value compared to the same period last year.

Singaporean newspaper The Straits Times earlier this month reported that automobile sales in Vietnam surged 37.6 percent in 2014, and are forecast to soar 19.9 percent this year, citing its source specializing in the automotive industry in Southeast Asia.

The need for luxury cars in Vietnam, as well as the Philippines, is very large, The Straits Times said.

In Vietnam, demand for premium brands is quickening in pace.

While Mercedes and BMW dominated Vietnam’s luxury car market a few years ago, they are now competing with more international rivals like Rolls-Royce, Porsche, Audi, Lexus, Infiniti and even Lamborghini after those automakers set up official dealers in Hanoi and Ho Chi Minh City, the two biggest cities in Vietnam, the Singaporean newspaper reported.

Source: Tuoitre News

 

 

Hiệp hội kinh doanh Nhật Bản lo ngại nhập khẩu ô tô sau năm 2018 sẽ làm thâm hụt trầm trọng nền thương mại của Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài tin rằng việc thiếu một lộ trình phát triển rõ ràng cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đã làm giảm đi sự tự tin của các nhà đầu tư trong việc lựa chọn quốc gia này như là một cơ sở sản xuất ô tô hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Hiệp hội kinh doanh Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) có trụ sở tại Hà Nội, hồi đầu tháng này đã cảnh báo rằng việc tăng nhập khẩu ô tô, đặc biệt là sau năm 2018, khi thuế nhập khẩu được miễn, sẽ gây ra thâm hụt nghiêm trọng trong cán cân thanh toán quốc tế đối với quốc gia Đông Nam Á này.

"Nếu các chính sách phát triển cho ngành công nghiệp ô tô trong nước không hiệu quả, cán cân thanh toán quốc tế sẽ bị thâm hụt sâu sắc hơn và cản trở tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam" JBAV cho biết trong đề nghị đưa ra tại khuôn khổ của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2015 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 09 tháng 6.

Cụ thể, tổ chức nói rằng nhập khẩu xe ô tô, hoặc sản phẩm nguyên chiếc ( CBUs ), từ Thái Lan và Indonesia, hai quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển nhanh nhất trong khu vực, đang ngày càng gây áp lực lên số phận của ô tô lắp ráp trong nước, hoặc hoàn toàn bị loại loại bỏ do lợi thế về giá sau năm 2018.

Theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN(ATIGA), thuế của xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBUs) trong các nước Đông Nam Á sẽ được giảm dần trước khi được miễn hoàn toàn vào năm 2018.

Kết quả là, chỉ trong hai năm sau khi Việt Nam hội nhập hoàn toàn vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015, các mức thuế suất của CBUs từ ASEAN sẽ giảm xuống bằng không, sẽ kéo giá bán lẻ của xe nhập nguyên chiếc (CBUs) giảm mạnh so với giá xe lắp ráp trong nước (CKDs).

Trong khi đó, JBAV cũng nhận xét rằng ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam nhỏ và các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng không được tốt do đó việc duy trì ngành sẽ khó khăn.

Nếu Việt Nam không thể tiếp tục giữ ổn định cho ngành công nghiệp ô tô, cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ cho nó thì ngành này gần như sẽ không tồn tại.

Mặc dù Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phế duyệt cho một kế hoạch quốc gia để phát triển ngành công nghiệp ô tô trong tháng Bảy năm ngoái, nhưng lại không không có hướng dẫn cụ thể nào được ban hành để thực hiện chiến lược.

Điều này đẩy các doanh nghiệp ô tô vào tình thế khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất của họ sau năm 2018, theo JBAV.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Phòng Thương mại của Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cho biết, ngành công nghiệp ô tô thiếu một lộ trình rõ ràng và chi tiết, làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư trong việc có nên lựa chọn Việt Nam như là một cơ sở sản xuất hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á hay không.

Trong thực tế, mặc dù thuế suất đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc vào ASEAN dưới ATIGA và những đơn vị khác từ bên ngoài khu vực ASEAN chỉ mới bắt đầu đi xuống từ từ, tốc độ tăng trưởng của CBUs đang tăng.

Theo thống kê, tổng khối lượng nhập khẩu CBUs trong nước đạt 72.000 chiếc trong năm ngoái với giá trị nhập khẩu là 1,57 tỷ USD, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. So với năm 2013, tổng lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tăng 103,8% về khối lượng và 117,3% về giá trị trong năm 2014.

Việt Nam được ước tính đã nhập khẩu 45.000 chiếc CBUs trị giá trên 1,2 tỷ USD trong năm tháng đầu tiên của năm 2015, theo Tổng cục Thống kê, tăng 125,3% và 185,7% về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Tờ Báo Singapore "The Straits Times" hồi đầu tháng này cho biết doanh số bán ô tô tại Việt Nam đã tăng 37,6% trong năm 2014, và được dự báo sẽ tăng thêm 19,9% trong năm nay.

Nhu cầu đối với các loại xe sang trọng ở Việt Nam, cũng như Philippines là rất lớn, The Straits Times cho biết. Ở Việt Nam, nhu cầu đối với các nhãn hiệu cao cấp gia tăng nhanh chóng.

Trong khi Mercedes và BMW thống trị thị trường xe hơi sang trọng của Việt Nam một vài năm trước đây, bây giờ họ đang cạnh tranh với nhiều đối thủ quốc tế khác như Rolls - Royce, Porsche, Audi, Lexus, Infiniti và thậm chí Lamborghini sau khi những hãng này thiết lập đại lý chính thức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn nhất tại Việt Nam, tờ báo của Singapore đưa tin.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục