Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Việt Nam, Australia tăng liên kết khoa học-công nghệ

Việt Nam, Australia tăng liên kết khoa học-công nghệ

05/04/2016
Mức trung cấp

Vietnam, Australia boost science-technology links

Vietnam and Australia will promote sci-technology cooperation, focusing mainly on healthcare, agriculture and the environment.

The signing ceremony of agreement on science and technology cooperation between Vietnam and Australia

Representatives from the two sides reached the consensus during the First Vietnam-Australia Joint Committee Meeting (JCM) on Cooperation in Science and Technology in Canberra, Australia on March 17.

Accordingly, the two countries will boost links in applying biomedical technology in healthcare, disease diagnosis and treatment, while advancing the use of bio-technologies in agricultural production, farm produce processing, breeding, aquaculture, post-harvest preservation, and disease prevention in these sectors.

The two sides will also work to enhance the application of scientific and technological advances in operating irrigation works and in researching agricultural practices adaptable to climate change, especially impacts caused by saline intrusion and drought.

The Vietnamese side established a Vietnam-Australia subcommittee on cooperation in science and technology with the participation of the Ministries of Health, Natural Resources and Environment, Agriculture and Rural Development.

In his speech at the event, Vietnamese Deputy Minister of Science and Technology Tran Quoc Khanh highlighted the significance of the meeting, saying that it helps define orientations for sci-technology connection between the two countries in the time ahead.

Cooperation mechanisms and coordination discussed at the meeting will contribute to improving efficiency of cooperation programmes, thus further promoting socio-economic development in both countries, he stressed.

The second meeting of this kind was scheduled to take place in Hanoi at the end of 2018.

VNA

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam, Australia tăng liên kết khoa học-công nghệ

Việt Nam và Australia sẽ thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, tập trung chủ yếu vào y tế, nông nghiệp và môi trường.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Australia

Đại diện của hai bên đã đạt được sự đồng thuận trong cuộc họp đầu tiên cho Ban hợp tác Việt Nam-Australia (JCM) về hợp tác Khoa học và Công nghệ tại Canberra, Australia vào ngày 17 tháng 3.

Theo đó, hai nước sẽ thúc đẩy các liên kết trong việc áp dụng công nghệ sinh học trong y tế, chẩn đoán và điều trị bệnh, đồng thời thúc đẩy sử dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản sau thu hoạch và phòng chống dịch bệnh trong những lĩnh vực này.

Hai bên cũng sẽ làm việc để tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong điều hành công trình thủy lợi và các nghiên cứu thực hành nông nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là những tác động được gây ra bởi sự xâm nhập mặn và hạn hán.

Phía Việt Nam đã thành lập một tiểu ban Việt Nam-Australia về hợp tác khoa học và công nghệ với sự tham gia của các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong bài phát biểu của mình tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam ông Trần Quốc Khánh đã làm nổi bật tầm quan trọng của cuộc họp, cho rằng nó giúp xác định phương hướng cho kết nối khoa học-công nghệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Cơ chế hợp tác và phối hợp thảo luận tại cuộc họp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của các chương trình hợp tác, do đó tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của cả hai nước, ông nhấn mạnh.

Cuộc họp thứ hai đã được dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm 2018.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục