Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Việt Nam bị xếp hạng thấp danh sách các nước khỏe mạnh nhất

Việt Nam bị xếp hạng thấp danh sách các nước khỏe mạnh nhất

13/11/2015
Mức trung cấp

Vietnam gets mediocre ranking in list of healthiest countries

The rankings calculate factors such as life expectancy, pollution and health-threatening habits

Vietnam has been ranked the 62nd healthiest country in the world and among Asia Pacific’s top ten in a new list that combines data from the World Health Organization, the United Nations and the World Bank.

The Bloomberg rankings calculated the health grade of 145 countries by subtracting their risk score from their health score.

Health score factors include life expectancy at birth and infant mortality, causes of death and death rate. The health risk score is based on health-damaging factors such as the proportion of young people who smoke or drink, the number of people with raised cholesterol and blood pressure, the level of pollution and the number of immunizations.

Scoring 51.99 percent, from a health score of 56.97 percent and a 4.98 percent health risk, Vietnam is among the ten healthiest countries of the Asia Pacific region.

Its ranking in Southeast Asia was only below that of Malaysia and Singapore, with the latter ultimately topping the global list and followed by Italy and Australia.

The rankings surveyed countries with population of at least one million and did not include Brunei or Myanmar.

Western Europe took most of the top positions. Israel was the only country from the Middle East with a high ranking while North and South America could not break the top ten. The ten least healthiest countries are all in Africa.

“The data is a useful guide for policy makers, who might look at the practices of higher-scoring countries to improve their own countries’ health scores,” according to the World Economic Forum.

But the forum suggests that a ranking defining “healthy” by “quality of life” rather than “life expectancy” might have lower-income countries in higher places by reporting higher levels of life satisfaction.

The 2015 Legatum Prosperity Index also showed Vietnam performing poorly in the health category.

Vietnam ranked 55 out of 142 countries but its ranking in the health index was 90, down 15 places from last year and also its lowest rank in all categories this year.

The country performs best in the economy index, ranking 32.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam bị xếp hạng thấp trong danh sách các nước khỏe mạnh nhất

Bảng xếp hạng đã tính toán dựa trên các yếu tố như tuổi thọ, ô nhiễm và thói quen đe dọa sức khỏe

Việt Nam đã được xếp hạng quốc gia lành mạnh thứ 62 trên thế giới và nằm trong top 10 khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong một danh sách mới kết hợp từ dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới.

Bảng xếp hạng Bloomberg tính toán dịch vụ y tế của 145 quốc gia bằng cách trừ đi số điểm nguy cơ từ điểm số sức khỏe của họ.

Yếu tố điểm y tế bao gồm tuổi thọ tử vong khi sinh và trẻ sơ sinh, nguyên nhân tử vong và tỷ lệ tử vong. Điểm số nguy cơ sức khỏe dựa vào các yếu tố làm hại sức khỏe của người trẻ, những người hút thuốc hoặc uống rượu, số lượng người có cholesterol cao và huyết áp thấp, mức độ ô nhiễm và số lượng chủng ngừa.

Điểm 51,99%, từ điểm số sức khỏe của 56,97% và nguy cơ sức khỏe 4,98%, Việt Nam là một trong mười quốc gia lành mạnh của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Trong khu vực Đông Nam Á Việt Nam chỉ đứng sau Malaysia và Singapore, với thứ hai cuối cùng đứng đầu danh sách toàn cầu và tiếp theo là Ý và Úc.

Bảng xếp hạng khảo sát các quốc gia có dân số ít hơn một triệu và không bao gồm Brunei hay Myanmar.

Tây Âu giành hầu hết các vị trí hàng đầu. Israel là nước duy nhất ở Trung Đông có thứ hạng cao trong khi Bắc và Nam Mỹ không thể lọt vào top ten. Mười nước kém lành mạnh nhất đều nằm ở Châu Phi.

"Các dữ liệu là một hướng dẫn hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, những người có thể nhìn vào thực tiễn của các nước có điểm cao hơn để cải thiện điểm số sức khỏe quốc gia của họ" theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Nhưng diễn đàn cho thấy một bảng xếp hạng định nghĩa "khỏe mạnh" bởi "chất lượng của cuộc sống" hơn là "tuổi thọ" có thể thấy các nước có thu nhập thấp ở những vị trí cao bằng cách báo cáo mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn.

2015 Legatum Prosperity Index cũng cho thấy Việt Nam kém ở các hạng mục sức khỏe.

Việt Nam xếp thứ 55 trong tổng số 142 quốc gia nhưng thứ hạng trong các chỉ số sức khỏe là ở vị trí 90, giảm 15 bậc so với năm ngoái và cũng mức thấp nhất trong tất cả các loại trong năm nay.

Nước có chỉ số kinh tế tốt nhất đứng thứ 32.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục