Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam cân nhắc việc bãi bỏ lệ phí đường bộ đối với xe gắn máy

Việt Nam cân nhắc việc bãi bỏ lệ phí đường bộ đối với xe gắn máy

18/07/2015
Mức trung cấp

Vietnam considers scrapping road use fee on motorbikes

The fee has not been collected effectively due to a lack of penalties against violators, officials say

The Ministry of Transport has proposed that the government stop collecting a controversial road maintenance fee on motorbikes, saying the collection has not been policed well. 

Transport Minister Dinh La Thang said at a recent meeting that the fee on automobiles, however, will stay intact and the policy "will be implemented more effectively.”

Under current regulations, car owners pay between VND180,000-1.44 million ($8.60-67) a month at centers tasked with checking vehicles’ quality, while motorbike owners pay between VND80,000-180,000 ($3.80-8.60) per year to sub-district level administrations.

When the transport ministry announced its plan to collect the fee in 2012, it provoked widespread criticism with naysayers pointing out that road users in Vietnam were already burdened by too many fees.

At the meeting, Le Hoang Minh, spokesperson of the National Road Maintenance Fee Fund, said a survey of 32 city and provincial governments found that only two of them wanted to stop collecting the fee on motorbikes. 

However, central agencies admitted that it was difficult to ask motorbike owners to pay. According to Minister Thang, the major problem is that there is no penalty against violators.

In Quang Ngai Province, for instance, only 2.8 percent of local motorbikes paid the fee. 

Hanoi, Da Nang and HCMC have recently proposed the fee be scrapped, after polling their residents.

So far, the national fund has collected about VND2.8 billion ($128,400), mostly from automobiles. 

Over 43 million motorbikes have been registered in Vietnam, or 85 percent of all vehicles nationwide. That is far exceeding the 36-million target set for 2020. 

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam cân nhắc việc bãi bỏ lệ phí đường bộ đối với xe gắn máy

Khoản phí chưa được thu thập một cách hiệu quả do thiếu các hình phạt đối với người vi phạm, các cơ quan chức năng cho biết

Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị chính phủ ngừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy gây tranh cãi, nói rằng việc thu phí đã không được khống chế tốt.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ông Đinh La Thăng cho biết tại một cuộc họp gần đây về việc thu lệ phí đối với các phương tiện, sẽ được tiếp tục triển khai và chính sách "sẽ được thực hiện một cách hiệu quả hơn."

Theo quy định hiện hành, chủ xe ô tô phải trả từ 180,000-1.44 triệu đồng (8,60-67 USD) một tháng tại các trạm thu phí có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng xe cơ giới, trong khi chủ sở hữu xe máy phải trả từ 80,000-180,000 đồng (3,80-8,60 USD) mỗi năm để hỗ trợ cho chính quyền cấp huyện.

Khi Bộ giao thông vận tải công bố kế hoạch thu phí vào năm 2012, nó đã gây nên những chỉ trích từ những người phản đối, họ nói rằng những người tham gia giao thông ở Việt Nam phải chịu gánh nặng của quá nhiều loại phí.

Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh, người phát ngôn của Ban Bảo trì đường bộ Quốc gia, cho biết một cuộc điều tra của chính quyền thành phố và 32 tỉnh cho thấy chỉ có hai tỉnh trong số đó muốn ngừng thu phí trên xe máy.

Tuy nhiên, cơ quan Trung ương thừa nhận rằng rất khó để yêu cầu chủ sở hữu xe máy đóng phí. Theo Bộ trưởng Thăng, vấn đề chính ở đây là không có hình phạt đối với người vi phạm.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, chỉ có 2.8% xe máy tại địa phương đã đóng lệ phí.

Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh mới đây đã đề xuất bãi bõ việc thu phí, sau cuộc bỏ phiếu của dân chúng.

Cho đến nay, Quỹ quốc gia đã thu về 2,8 tỷ đồng (128,400 USD), chủ yếu là từ các xe ô tô.

Hơn 43 triệu xe gắn máy đã được đăng ký tại Việt Nam hay 85% của tất cả các loại xe trên toàn quốc. Đó là vượt xa mục tiêu 36 triệu được thiết lập cho đến năm 2020.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục