Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Việt Nam cần phải nâng cao kỹ năng của người lao động để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch

Việt Nam cần phải nâng cao kỹ năng của người lao động để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch

13/07/2015
Mức trung cấp

Vietnam needs to raise workers' skills to promote tourism industry

Experts believe weak training has prevented the industry from achieving its full potential

Skills mismatch and the relevance of skills to business needs are major concerns in Vietnam's tourism industry, experts have said. 

At a recent workshop co-organized by the General Department of Vocational Training and the International Labor Organization, a new survey has been released, pointing out that graduates from vocational schools do not meet the requirements of the industry. 

“A tourism skills council involving the representatives of businesses, the government, training institutions and other stakeholder could help identify the way forward to improve training and skills development in this promising industry in the context of economic integration and increasing competition,” said ILO Vietnam Director Gyorgy Sziraczki.

Tourism is one of the eight occupations that have been identified by mutual recognition arrangements within the ASEAN Economic Community, which will be introduced at the end of this year.

Workers with adequate skills and qualification in this industry will be able to better serve the growing number of tourists or move to work in the industry elsewhere in the ASEAN region.

Duong Duc Lan, general director of the General Department of Vocational Training, said the training quality of some professions, including tourism, will have to reach the level of developed countries in ASEAN and the world, and a well-trained workforce is needed to lift the country’s competitiveness.

With almost 3,300 kilometers of coast line and 7.8 million international visitors a year, tourism has been one of the driving forces of Vietnam. The significant growth of this US$10.7 billion industry has been a major source of income and job creation, according to ILO.

According to the Vietnam Administration of Tourism, this sector employs about 1.7 million workers, including 550,000 direct jobs.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam cần phải nâng cao kỹ năng của người lao động để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch

Các chuyên gia tin rằng việc đào tạo yếu kém đã khiến ngành công nghiệp không đạt được đầy đủ tiềm năng của nó

Kỹ năng không phù hợp và mối liên quan giữa các kỹ năng với nhu cầu kinh doanh là mối quan tâm lớn trong ngành công nghiệp du lịch của Việt Nam, các chuyên gia đã nói.

Tại một hội thảo gần đây do Tổng cục Dạy nghề và Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp tổ chức, một cuộc khảo sát mới đã được đưa ra, chỉ ra rằng sinh viên tốt nghiệp từ các trường dạy nghề không đáp ứng được các yêu cầu của ngành công nghiệp.

"Một hội đồng về kỹ năng du lịch bao gồm các đại diện của các doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức đào tạo và các bên liên quan khác có thể giúp xác định con đường phía trước để cải thiện kỹ năng đào tạo và phát triển trong ngành công nghiệp đầy hứa hẹn này trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh ngày càng tăng" Giám đốc ILO Việt Nam ông Gyorgy Sziraczki cho biết.

Du lịch là một trong tám ngành nghề mà đã được xác định bởi thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong cộng đồng kinh tế ASEAN, sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay.

Người lao động có kỹ năng và trình độ phù hợp trong ngành công nghiệp này sẽ có thể phục vụ tốt hơn cho số lượng ngày càng tăng của du khách hoặc chuyển sang làm việc trong ngành công nghiệp ở nơi khác trong khu vực ASEAN.

Ông Dương Đức Lân, Tổng giám đốc của Tổng cục Dạy nghề, cho biết chất lượng đào tạo của một số ngành nghề, bao gồm du lịch, sẽ phải đạt trình độ các nước phát triển trong ASEAN và trên thế giới, và một lực lượng lao động được đào tạo là cần thiết để nâng khả năng cạnh tranh của đất nước.

Với gần 3.300 km đường bờ biển và 7,8 triệu du khách quốc tế mỗi năm, du lịch đã trở thành một trong những nguồn lực của Việt Nam. Sự tăng trưởng đáng kể 10,7 tỷ USD ngành công nghiệp này đã tạo được một nguồn thu nhập và tạo việc làm cho người dân.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, lĩnh vực này có khoảng 1,7 triệu lao động, trong đó có 550.000 việc làm trực tiếp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục