Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam có kế hoạch thay thế gạo bằng các cây trồng có lợi hơn

Việt Nam có kế hoạch thay thế gạo bằng các cây trồng có lợi hơn

12/05/2016
Mức trung cấp

Vietnam plans to replace rice with more profitable crops

For one of the world's largest exporters of the grain, food security is not an issue

Workers load rice sacks at a seaport in Ho Chi Minh City. Photo: Diep Duc Minh

Vietnam plans to gradually reduce rice production and switch to other more profitable crops, a plan that experts say makes sense since the country grows so much paddy and is a massive exporter of the unprofitable crop.

The National Assembly’s Economic Committee recently agreed with the government’s proposal to reduce the area under paddy by 270,000 hectares to 3.76 million hectares by 2020.

Another 400,000 ha of land in places where seawater is salinizes rivers during the dry season will be used for other crops, but could revert to growing paddy if required.

“Reducing land for paddy cultivation is reasonable as Vietnam has ample rice supply for local consumption while export is unprofitable,” rice expert Vo Tong Xuan said.

More land could instead be used for other crops, animal husbandry, and aquaculture, which offer farmers bigger profits, he said. He also suggested not limiting it to 400,000 ha as proposed by the government.

Vietnam exports 7-8 million tons of rice a year, or a third of its total output.

Nguyen Cong Tan, the late deputy prime minister, had once said, "If land under paddy is reduced by two million hectares, rice prices could go up 1.5-2 times and farmers could make profits."

Xuan said Vietnam is the world's second largest exporter of the grain, but intensive rice cultivation, particularly with a shift to growing three crops a year, is taking a toll on farmers and the ecosystem. Due to the huge supply, rice prices are too low, and so many farmers are poor, he said.

A major famine in 1945 and food shortages in the post-war years led to the government adopting a "rice first" policy.

This now generates far more of the crop than needed to feed Vietnam's 90 million population and has spawned a thriving export industry.

Rice yields have nearly quadrupled since the 1970s, official ps show, thanks to high-yield strains and the construction of a network of dykes that today allow farmers to grow up to three crops per year.

Tan had argued that the delta would be better off if farmers cultivated a more diverse range of crops, from coconut to even prawn, with just the most suitable land used to grow rice.

Experts said another reason for the planned shift from rice to other crops and aquaculture is that the weather no longer suits paddy cultivation in the Mekong Delta.

The water level in the Mekong River has fallen to its lowest levels since 1926, leading to the worst drought and salinity in the low-lying farming region, which is home to more than 20 million people.

Nearly half of the 2.2 million hectares (5.4 million acres) of arable land in the Mekong Delta has been affected by saltwater and hundreds of thousands of people there are suffering from a water scarcity.

Le Anh Tuan of Can Tho University’s Institute of Climate Change Research said cutting rice production would be an effective measure to mitigate the groundwater depletion in the Mekong Delta.

“Up to 70 percent of groundwater in the region is used for agriculture, mainly rice production. Only 7-8 percent is used for people’s daily life.”

Switching to other crops that require water less than rice or to aquaculture could be more profitable, he said.

Drought-stricken Thailand is headed down the same road. The Thai government recently instructed farmers to cultivate less rice to help the country manage its intensifying water crisis caused by a drought that experts have called the worst in decades.

“Farmers, for example, can grow corn-for-animal feed and pods instead," Thailand’s Nation newspaper quoted government spokesman Sansern Kaewkamnerd as saying.

No measures

Vietnam started planning to replace rice with other crops in some areas with low yields some years ago. But it has remained on paper due to a lack of specific directions to farmers about what crops to grow, where to sell them, and technical and financial support for switching to other crops.

Bui Chi Buu, former head of the Southern Institute for Agricultural Technology, said the agriculture ministry two years ago encouraged farmers in some areas to switch from rice to maize and soy, which Vietnam now has imports in large quantities to serve husbandry.

It said profits from maize and soy are higher than from rice, and conditions in the Mekong Delta are ideal for growing them.

But some agricultural experts said it would not be easy to sell the items because of their less competitive prices since Vietnamese production costs are much higher than import prices. Thus, companies continue to buy imported rather than locally produced maize.

The country imported nearly 7.6 million tons of maize in 2015, up 71.2 percent from the previous year, the agriculture ministry said.

Agriculture officials in the Mekong Delta provinces of An Giang and Dong Thap said many farmers continue to grow rice because they do not know what other crops to grow.

Xuan suggested that farmers in some salinity-prone areas should raise prawn, which would fetch them higher profits.

Farmers earn around VND11 million ($500) from a hectare of paddy, while the profits could be five times higher if they breed prawns.

But prawn farming requires a lot of experience since the creatures are highly susceptible to diseases, experts said.

Nguyen Bao Ve of Can Tho University said farmers, despite being encouraged to switch to other crops, continue to grow paddy because it can be sold easily.

Many other crops are not easily marketable.

Vietnam's rice production is expected to edge down this year to 28.38 million tons from around 28.43 million tons last year.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam có kế hoạch thay thế gạo bằng các cây trồng có lợi hơn

Đối với một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, an ninh lương thực không phải là một vấn đề.

Người lao động vận chuyển gạo tại một cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Diệp Đức Minh

Việt Nam có kế hoạch giảm dần sản xuất gạo và chuyển đổi sang các cây trồng khác giàu tính kinh tế hơn, một kế hoạch mà các chuyên gia nói rằng sẽ mang lại ý nghĩa kể từ khi đất nước trồng quá nhiều lúa và là nhà xuất khẩu lớn của loại cây trồng không có lợi nhuận.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội gần đây đã đồng ý với đề nghị của chính phủ nhằm giảm diện tích trồng lúa xuống còn 270.000 ha từ 3,76 triệu ha trước năm 2020.

400.000 ha đất ở những vùng ngập mặn trong mùa khô sẽ được sử dụng cho các loại cây trồng khác, nhưng có thể trở lại trồng lúa nếu được yêu cầu.

"Giảm đất canh tác lúa là hợp lý vì Việt Nam có nguồn cung gạo dồi dào cho tiêu dùng trong nước, trong khi xuất khẩu lại không có lợi nhuận", chuyên gia lúa Võ Tòng Xuân cho biết.

Nhiều vùng đất thay vì được sử dụng cho những loại cây trồng khác có thể dùng cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giúp mang lại cho nông dân lợi nhuận lớn hơn, ông nói. Ông cũng đề nghị không hạn chế đến 400.000 ha theo đề nghị của chính phủ.

Việt Nam xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo mỗi năm, chiếm một phần ba tổng sản lượng.

Ông Nguyễn Công Tạn, cựu phó thủ tướng, đã từng nói: "Nếu đất sản xuất lúa được giảm xuống hai triệu ha, giá gạo có thể tăng lên 1,5-2 lần và nông dân có thể kiếm được lợi nhuận."

Ông Xuân cho biết Việt Nam là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ hai của thế giới, nhưng việc thâm canh lúa, đặc biệt là với sự thay đổi để phát triển ba vụ lúa một năm đã đem lại thiệt hại cho người nông dân và các hệ sinh thái. Do nguồn cung lớn, giá lúa quá thấp và rất nhiều nông dân vẫn nghèo, ông nói.

Nạn đói lớn trong năm 1945 và thiếu hụt thực phẩm trong những năm sau chiến tranh đã dẫn đến việc chính phủ áp dụng chính sách "ưu tiên lúa".

Hiện nay điều này tạo ra nhiều hoa màu hơn nhu cầu cần thiết để nuôi sống dân số 90 triệu người của Việt Nam và đã sinh ra ngành công nghiệp xuất khẩu phát triển mạnh.

Số liệu chính thức cho thấy năng suất lúa đã tăng gần gấp bốn lần kể từ năm 1970, nhờ giống lúa có năng suất cao và việc xây dựng đê điều cho phép nông dân ngày nay trồng đến ba vụ mỗi năm.

Ông Tạn đã lập luận rằng vùng đồng bằng sẽ tốt hơn nếu người nông dân nuôi trồng đa dạng các loại cây hơn, từ cây dừa thậm chí đến ngay cả nuôi tôm cũng phù hợp với khu đất đã từng trồng lúa.

Các chuyên gia cho biết lý do khác dẫn đến sự thay đổi kế hoạch từ trồng lúa sang cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản là vì thời tiết không còn phù hợp với việc trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

Mực nước trên sông Mekong đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1926, dẫn đến trận hạn hán tồi tệ nhất và nhiễm mặn ở những vùng đất thấp, đó là nhà của hơn 20 triệu người dân.

Gần một nửa trong số 2,2 triệu ha đất canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long đã bị ảnh hưởng bởi nước mặn và hàng trăm ngàn người ở đó đang rơi vào tình trạng khan hiếm nước.

Ông Lê Anh Tuấn, thuộc Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu của Đại học Cần Thơ cho biết việc cắt giảm sản lượng lúa sẽ là một biện pháp hiệu quả để giảm thiểu sự suy giảm nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long.

"Đến 70% nguồn nước ngầm trong khu vực được sử dụng cho nông nghiệp, chủ yếu là sản xuất lúa gạo. Chỉ có 7-8% được sử dụng cho cuộc sống hàng ngày của người dân".

Chuyển đổi sang những cây trồng khác cần ít nước hơn lúa hoặc nuôi trồng thủy sản có thể có lợi hơn, ông nói.

Hạn hán khiến Thái Lan nước đang đứng đầu trong xuất khẩu lúa gạo rơi vào tình trạng tương tự. Chính phủ Thái Lan gần đây đã chỉ thị cho nông dân giảm trồng lúa để giúp quốc gia quản lý khủng hoảng nước ngày càng gia tăng do hạn hán gây ra, đợt hạn hán mà các chuyên gia cho là lần tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

"Những người Nông dân là ví dụ, thay vào đó họ có thể trồng ngô để làm thức ăn gia súc và đậu" tờ báo Nation của Thái Lan dẫn lời phát ngôn viên chính phủ ông Sansern Kaewkamnerd cho biết.

Không có biện pháp

Việt Nam bắt đầu lên kế hoạch để thay thế lúa bằng các cây trồng khác ở một số khu vực có năng suất thấp cách đây vài năm. Nhưng kế hoạch này vẫn nằm trên giấy do thiếu sự hướng dẫn cụ thể cho bà con nông dân về những loại cây trồng, nơi bán chúng, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để chuyển đổi sang cây trồng khác.

Ông Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện công nghệ nông nghiệp miền Nam, cho biết Bộ Nông nghiệp hai năm trước đây đã khuyến khích nông dân ở một số khu vực chuyển từ trồng lúa sang trồng ngô và đậu nành, những sản phẩm mà Việt Nam hiện nay đang nhập khẩu với số lượng lớn để phục vụ chăn nuôi.

Lợi nhuận từ ngô và đậu nành cao hơn từ gạo và điều kiện ở đồng bằng sông Cửu Long rất lý tưởng để trồng chúng.

Nhưng một số chuyên gia nông nghiệp cho biết sẽ không dễ dàng để bán các mặt hàng này do giá kém cạnh tranh kể từ khi chi phí sản xuất ở Việt Nam cao hơn nhiều so với giá nhập khẩu. Do đó, nhiều công ty sẽ tiếp tục nhập khẩu hơn là mua ngô được sản xuất trong nước.

Nước ta nhập khẩu gần 7,6 triệu tấn ngô trong năm 2015, tăng 71,2% so với năm trước đó, Bộ Nông nghiệp cho biết.

Giới chức nông nghiệp ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là An Giang và Đồng Tháp cho biết nhiều nông dân vẫn tiếp tục trồng lúa, vì họ không biết trồng cây nào khác.

Ông Xuân cho rằng nông dân ở một số vùng dễ bị nhiễm mặn nên nuôi tôm, sẽ mang lại cho họ lợi nhuận cao hơn.

Nông dân kiếm được khoảng 11 triệu đồng từ một ha lúa, trong khi lợi nhuận có thể cao hơn gấp năm lần nếu họ nuôi tôm.

Nhưng nuôi tôm đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm vì nó rất dễ bị bệnh, các chuyên gia cho biết.

Ông Nguyễn Bảo Vệ đến từ Đại học Cần Thơ cho biết nông dân dù đã được khuyến khích chuyển sang cây trồng khác vẫn tiếp tục trồng lúa bởi vì có thể bán lúa một cách dễ dàng

Nhiều loại cây trồng khác không phải là dễ dàng để bán ra thị trường.

Sản xuất lúa gạo của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống trong năm nay còn 28.380.000 tấn từ khoảng 28.430.000 tấn vào năm ngoái.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục