Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam có nhiều tiến sĩ, ít thành tựu

Việt Nam có nhiều tiến sĩ, ít thành tựu

19/05/2016
Mức trung cấp

Vietnam has many PhDs, few achievements

If Vietnam does not change the philosophy of education, science and technology will hardly have a chance to develop, according to Professor Nguyen Dang Hung from the University of Liege in Belgium.

Hung has been making great contributions to the development of Vietnam’s science and technology.

According to the Ministry of Science & Technology’s Information Agency, Vietnam has 24,000 PhDs. 

Meanwhile, according to the International Science Institute (ISI), in 1996-2011, Vietnam only had 13,172 scientific articles in prestigious publications, which was just equal to 1/5 of Thailand’s, 1/6 of Malaysia’s and 1/10 of Singapore’s.

The p shows Vietnam has many scientists with a doctorate, but has few ISI recognized scientific works.

Hung, who has spent 20 years on helping Vietnam train masters and PhDs, said the ps did not surprise him at all.

“In Vietnam, the number of authentic doctors with real capability out of the people with doctorates proves to be too small,” Hung said in an interview with Dat Viet.

The hot topic on education forums these days is that an institute of social sciences can produce one PhD every one day. 

Doctoral dissertations with odd or obscure themes have been produced for 50 years. 

Meanwhile, the questions about the massive death of fish in Vung Ang waters in Ha Tinh province, the drought in Mekong River Delta and the failure in plant varieties have not been solved.

Since such intricate problems still exist in Vietnam, it is understandable why it produces few scientific works and technological inventions.

Hung thinks that Vietnam has excellent scientists, but they are not in the right positions to be assigned the tasks. The officials who have the right to make decisions, in many cases, are incapable.

It is very costly to produce a PhD. Training establishments say the total tuition a postgraduate has to pay to obtain a doctorate is VND50 million. 

However, postgraduates affirmed that the reported p is just nominal. The real cost is 20 times higher, about VND1 billion.

Therefore, analysts commented it is a big waste of money that while tens of trillions of dong have been spent to produce tens of thousands of PhDs, many PhDs cannot be used in reality.

More seriously, when the ‘useless’ PhDs are put into important positions, they not only cannot make contribution to the country’s science & technology development, but also hinder talented scientists to devote themselves to the country’s development.

Mentioning that 9,000 PhDs in Vietnam do not give lectures at universities and do not follow scientific research, Hung noted that the situation seems to exist only in Vietnam.

Source: Dat Viet

 

 

Việt Nam có nhiều tiến sĩ, ít thành tựu

Nếu Việt Nam không thay đổi triết lý giáo dục, khoa học và công nghệ sẽ khó có cơ hội để phát triển, theo Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng từ Đại học Liege ở Bỉ.

Giáo sư Hưng đã có đóng góp lớn vào sự phát triển của khoa học và công nghệ Việt Nam.

Theo Cơ quan Thông tin của Bộ Khoa học & Công nghệ , Việt Nam hiện có 24.000 tiến sĩ.

Trong khi đó, theo Viện Khoa học quốc tế (ISI), trong giai đoạn 1996-2011, Việt Nam chỉ có 13.172 bài báo khoa học trên các ấn phẩm có uy tín, chỉ bằng 1/5 của Thái Lan, 1/6 của Malaysia và 1/10 của Singapore.

Con số cho thấy Việt Nam có rất nhiều nhà khoa học có học vị tiến sĩ, nhưng lại có rất ít công trình khoa học được ISI công nhận.

Giáo sư Hưng, người đã dành 20 năm để giúp Việt Nam đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, cho biết những con số nói trên không khiến ông ngạc nhiên.

"Tại Việt Nam, số lượng bác sĩ đích thực với khả năng thực sự của những người có học vị tiến sĩ là quá nhỏ", ông Hưng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Đất Việt.

Chủ đề nóng trên các diễn đàn giáo dục dạo gần đây là một viện nghiên cứu khoa học xã hội có thể sản xuất một tiến sĩ mỗi một ngày.

Luận án tiến sĩ với đề tài kỳ lạ hoặc lờ mờ đã được tạo ra trong khoảng 50 năm.

Trong khi đó, những câu hỏi về việc cá chết hàng loạt trong vùng biển Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long và sự thất bại của các loại giống thực vật đã không được giải quyết.

Từ những vấn đề phức tạp như vậy vẫn còn tồn tại ở Việt Nam, rất dễ hiểu tại sao lại có ít công trình khoa học và phát minh công nghệ được tạo ra.

Ông Hưng cho rằng Việt Nam có các nhà khoa học xuất sắc, nhưng họ không ở đúng vị trí được phân công nhiệm vụ. Các quan chức có quyền đưa ra quyết định, trong nhiều trường hợp, họ không có năng lực.

Rất tốn kém để đào tạo được một tiến sĩ. Các cơ sở đào tạo cho biết tổng học phí nghiên cứu sinh phải trả để có được học vị tiến sĩ là 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, nghiên cứu sinh khẳng định rằng con số được báo cáo chỉ là danh nghĩa. Chi phí thực tế cao hơn 20 lần, khoảng 1 tỷ đồng.

Do đó, các nhà phân tích cho rằng đó là một sự lãng phí tiền của rất lớn khi chi ra hàng chục ngàn tỷ đồng để sản xuất hàng chục ngàn tiến sĩ, nhưng rất nhiều tiến sĩ không thể được sử dụng trong thực tế.

Nghiêm trọng hơn, khi những tiến sĩ "vô năng" được đưa vào vị trí quan trọng, họ không chỉ không thể đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước, mà còn gây trở ngại cho các nhà khoa học tài năng trong việc cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Có 9.000 tiến sĩ ở Việt Nam không tham gia giảng dạy tại các trường đại học và không theo đuổi nghiên cứu khoa học, ông Hưng lưu ý rằng tình hình này dường như chỉ tồn tại ở Việt Nam.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục