Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thể thao
  4. Việt Nam có thể mất thần đồng bơi lội vào nước Mỹ

Việt Nam có thể mất thần đồng bơi lội vào nước Mỹ

14/07/2015
Mức trung cấp

Vietnam may lose swimming prodigy to the US

Nguyen Diep Phuong Tram, best young swimmer at the 2014 Southeast Asian Age Group Swimming Championship, wants to move to the US for continuous studying.

The family of 14-year-old swimmer Nguyen Diep Phuong Tram has insisted on moving to the United States for her continuous studying despite local authorities’ demand for compensation to her training costs.

The family is willing to pay suitable compensation for the termination of her contract with the Ho Chi Minh City Department of Culture and Sports, said Tram’s father Nguyen Minh Tri.

Holding two Southeast Asian records and three national records, Tram has been considered a shining star besides 19-year-old Nguyen Thi Anh Vien, who claimed 8 gold medals and broke 8 records at the 28th Southeast Asian Games in Singapore last month.

Disputes broke out recently between HCMC sport authorities and Tram’s family, after the 8th grader planned to move to the US for continuous studying.

The city's sports department proposed two options for the termination of her contract.

The first plan requires Tram no compensation but she will have to commit to not playing for any other team until June 2019 – the current contract’s validity.

In the second option, Tram is free for playing for any team but she will have to pay for training costs of VND961 million (US$44,060) since 2010.

Tram’s parents agreed to compensate, however, only for relevant costs under a contract signed on July 1, 2014.

Tram’s mother, Diep Thi Vien Phuong, said that she and her husband – also Tram’s legal guardians – did neither sign the contract in 2010 nor witnessing her daughter doing so.

“The HCMC Department of Culture and Sports did not provide legal documents for the compensation of VND961 million.”

“We have authorized our lawyer to work with the Department for calculating a reasonable compensation,” he said.

Meanwhile, the Department’s deputy director Mai Ba Hung said that Tram’s family would have to pay the compensation amount.

“The case will be solved by the court if Tram’s family pursues their complaint,” he said.

Meanwhile, the General Sports Department said Tram will continue her swimming training at the National Sports Training Center in HCMC while waiting for the conflicts to be solved.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam có thể để mất thần đồng bơi lội vào nước Mỹ

Nguyễn Diệp Phương Trâm, vận động viên bơi trẻ xuất sắc nhất tại giải vô địch bơi lội Đông Nam Á trẻ 2014 , muốn sang Mỹ để tiếp tục học tập.

Gia đình của tay bơi 14 tuổi Nguyễn Diệp Phương Trâm đã khăng khăng đòi chuyển đến Hoa Kỳ để cho cô tiếp tục học tập mặc cho yêu cầu đền bù của chính quyền địa phương về chi phí đào tạo của cô.

Gia đình sẵn sàng bồi thường thỏa đáng cho việc chấm dứt hợp đồng của cô gái với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cha của Trâm ông Nguyễn Minh Trí cho biết.

Giữ hai kỷ lục Đông Nam Á và ba kỷ lục quốc gia, Trâm được coi là một ngôi sao sáng bên cạnh ngôi sao sáng Nguyễn Thị Ánh Viên, người giành được 8 huy chương vàng và phá vỡ kỷ lục 8 tại SEA Games 28 ở Singapore hồi tháng trước.

Tranh chấp nổ ra gần đây giữa Sở thể thao TP Hồ Chí Minh và gia đình Trâm, sau khi cô học xong lớp 8 đã lập kế hoạch để di chuyển sang Mỹ để tiếp tục học tập.

Ban thể thao của thành phố đã đưa ra hai đề xuất tùy chọn cho việc chấm dứt hợp đồng với cô.

Đề xuất thứ nhất là, Trâm không cần phải bồi thường nhưng cô sẽ phải cam kết không chơi cho bất cứ đội nào khác cho đến tháng sáu 2019 - thời điểm hiệu lực của hợp đồng hiện tại.

Đề xuất thứ hai là, Trâm sẽ được tự do tham gia vào bất cứ đội nào nhưng cô sẽ phải trả chi phí đào tạo từ năm 2010 là 961 triệu đồng (44,060 USD).

Cha mẹ Trâm đã đồng ý bồi thường, tuy nhiên, chỉ đối với các chi phí có liên quan theo hợp đồng ký ngày 01 tháng 7 2014.

Mẹ Trâm, chị Diệp Thị Viễn Phương, nói rằng cô và chồng cô - cũng là người giám hộ hợp pháp Trâm - đã không ký hợp đồng trong năm 2010 cũng không chứng kiến con gái mình làm như vậy.

"Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã không cung cấp được các tài liệu pháp lý cho việc bồi thường 961 triệu đồng."

"Chúng tôi đã ủy quyền luật sư của chúng tôi làm việc với Sở để đưa ra mức bồi thường hợp lý" ông nói.

Trong khi đó, Phó giám đốc Sở ông Mai Bá Hùng cho biết, gia đình Trâm sẽ phải trả toàn bộ số tiền bồi thường.

"Vấn đề sẽ được giải quyết bởi tòa án nếu gia đình Trâm theo đuổi khiếu nại của họ" ông nói.

Trong khi đó, Bộ Thể thao nói rằng Trâm sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo thể thao quốc gia tại TP.HCM trong khi chờ đợi xung đột được giải quyết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục