Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Việt Nam gia tăng nhân sự cho sự phát triển công nghệ du hành không gian

Việt Nam gia tăng nhân sự cho sự phát triển công nghệ du hành không gian

06/06/2016
Mức căn bản

Vietnam looks to enlarge personnel for space technology development

The Vietnam National Satellite Centre (VNSC) held a seminar on training human resources for the development of space technology in Vietnam on May 19.

According to VNSC Director Pham Anh Tuan, founded in 2011, the centre has grown from an initial staff of 26 to 116.

It has sent 35 engineers to top universities in Japan to learn about satellite technologies.

In the near future, 80 more engineers will attend several short-term training courses on satellite technology application, as the VNSC is preparing its human resources for the implementation of two radar satellite projects - Lotussat 1 and 2.

Tuan expects that when the centre’s new premises are completed in 2020, it will have a workforce of up to 350 people.

He said the VNSC has scheduled the celebration of its 5 th founding anniversary for between November 28 and December 2, which will entail various activities, including scientific workshops and competitions, and Space Day in Hanoi and Ho Chi Minh City.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam gia tăng nhân sự cho sự phát triển công nghệ du hành không gian

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam (VNSC) đã tổ chức một cuộc hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển công nghệ vũ trụ ở Việt Nam vào ngày 19 tháng 5.

Theo Giám đốc VNSC ông Phạm Anh Tuấn, được thành lập vào năm 2011, trung tâm đã phát triển từ số lượng nhân viên ban đầu là 26 lên 116 người.

Cơ quan này đã gửi 35 kỹ sư đến từ những trường đại học hàng đầu Nhật Bản để tìm hiểu về công nghệ vệ tinh.

Trong tương lai gần, hơn 80 kỹ sư sẽ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về ứng dụng công nghệ vệ tinh, vì VNSC đang chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc thực hiện hai dự án vệ tinh radar - Lotussat 1 và 2.

Ông Tuấn hy vọng rằng khi cơ sở mới của trung tâm được hoàn thành vào năm 2020, sẽ có một lực lượng lao động lên đến 350 người.

Ông cho biết VNSC tổ chức kỷ niệm thành lập lần thứ 5 vào giữa ngày 28 tháng 11 và ngày 02 tháng 12, trong đó sẽ có những hoạt động khác nhau, bao gồm các hội thảo khoa học và các cuộc thi và Ngày Vũ trụ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục