Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Google
  4. Việt Nam hứa hẹn 'tạo điều kiện thuận lợi' cho các doanh nghiệp internet như Google, Facebook

Việt Nam hứa hẹn 'tạo điều kiện thuận lợi' cho các doanh nghiệp internet như Google, Facebook

03/12/2015
Mức trung cấp

Vietnam promises 'favorable conditions' for Internet firms like Google, Facebook

The government wants a 'clean and pure' Internet environment and a much higher usage rate for its population

Prime Minister Nguyen Tan Dung has called on social media users in Vietnam to be more "responsible," pledging government support to boost Internet access across the country. 

Dung said in a statement posted on the government’s news website earlier this week that the goal is to increase the country's Internet usage rate to above 90 percent of the population, on par with the current rates in developed countries.

No timeframe has been given in the statement, which marked 18 years after Vietnam was first connected to the Internet. 

At the end of 2014, Vietnam had nearly 45 million Internet users, or more than 49 percent of the population, which was higher than the global rate of 40.4 percent and the 32.4 percent rate of the Asia-Pacific region, Dung said.

“The government will provide special support for students and people in rural, mountainous, border and island areas to access to the Internet through deployment of a series of programs and projects,” he said.

“Vietnam opens its door and creates favorable conditions for both domestic and foreign information technology and Internet companies to do business in the country,” he said, naming Google, Facebook and Twitter as examples. 

The government’s news website launched its Facebook page last month. 

But Dung also mentioned some “negative” sides of the Internet environment such as he violations of intellectual property rights, cyberattacks and information fabrication for slandering and terrorism purposes.

He said the Internet should be "clean and pure" and serves a tool to ensure democracy, human rights and civil rights “in a progressive, law-governed state.”

“I called on all people to act as the citizens with high sense of responsibility when using social network in particular and the Internet in general. Information, images and data should be uploaded responsibly and shared with high sense of responsibility,” he said.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam hứa hẹn 'tạo điều kiện thuận lợi' cho các doanh nghiệp internet như Google, Facebook

Chính phủ muốn một môi trường Internet "sạch và lành mạnh" và tỷ lệ sử dụng cao hơn nhiều cho dân số của nó

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi những người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam có "trách nhiệm" hơn và cam kết sự hỗ trợ từ chính phủ để tăng sự truy cập Internet trên toàn quốc.

Ông Dũng cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web tin tức của Chính phủ hồi đầu tuần này rằng mục đích là để tăng tỷ lệ sử dụng Internet của đất nước lên trên 90% dân số, ngang bằng với mức hiện nay ở các nước phát triển.

Không có khung thời gian được đưa ra trong báo cáo để đánh dấu 18 năm sau khi Việt Nam lần đầu tiên được kết nối với Internet.

Vào cuối năm 2014, Việt Nam đã có gần 45 triệu người sử dụng Internet, chiếm hơn 49% dân số cao hơn mức tăng toàn cầu là 40,4% và tỷ lệ 32,4% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Dũng nói.

"Chính phủ sẽ cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên và người dân ở miền núi, vùng biên giới, hải đảo nông thôn tiếp cận với Internet thông qua việc triển khai một loạt các chương trình, dự án" ông nói.

"Việt Nam sẽ mở cửa và tạo điều kiện thuận lợi cho cả công ty kinh doanh trong nước nước và nước ngoài trong lĩnh công nghệ thông tin và Internet" ông nói, nêu tên Google, Facebook và Twitter để làm ví dụ.

Trang web tin tức của chính phủ đã công bố trang Facebook của mình vào tháng trước.

Nhưng ông Dũng cũng đề cập đến một số mặt "tiêu cực" của Internet ví dụ như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các cuộc tấn công mạng và thông tin bịa đặt để vu khống và mục đích khủng bố.

Ông nói rằng Internet nên "sạch và lành mạnh" và phục vụ như là một công cụ bảo đảm sự dân chủ, nhân quyền và dân quyền "trong một nhà nước pháp quyền tiến bộ."

"Tôi kêu gọi tất cả mọi người hành động như những công dân có ý thức cao về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung. Thông tin, hình ảnh và dữ liệu phải được tải có trách nhiệm và chia sẻ với ý thức trách nhiệm cao" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục