Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Cơ khí - Chế tạo
  4. Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia hàng đầu với nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhất

Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia hàng đầu với nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhất

19/06/2015
Mức căn bản

Vietnam on list of top countries with the most engineering graduates

Vietnam ranks 10th in a list of countries with the most engineering graduates, with 100,390 engineers graduating every year.

The United States, Japan and other developed nations produced the majority of the world’s engineering graduates over past few decades. However, things have started to change and a significant number of new engineering, manufacturing and construction graduates now come from developing and emerging countries.

According to research conducted by the World Economic Forum (which excludes China and India due to lack of data), Russia leads the way, producing an annual total of 454,000 graduates in engineering, manufacturing and construction. The United States is in second position with 237,826 while Iran rounds off the top three with 233,695.

Notably, developing economies including Indonesia and Vietnam have also made it into the top 10, producing 140,000 and 100,000 engineering graduates each year, respectively.

Here are the top 10 nations with the most engineering graduates in the world:

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia hàng đầu với nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhất

Việt Nam xếp thứ 10 trong danh sách các nước có nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhất, với 100.390 kỹ sư tốt nghiệp mỗi năm.

Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia phát triển khác đào tạo phần lớn các sinh viên tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật của thế giới trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi và một số lượng đáng kể sinh viên các ngành kỹ thuật, sản xuất và xây dựng mới tốt nghiệp hiện nay đến từ các nước đang phát triển và mới nổi.

Theo nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (không bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ do thiếu dữ liệu), Nga đang dẫn đầu với con số đào tạo hàng năm là 454.000 sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật, sản xuất và xây dựng. Hoa Kỳ ở vị trí thứ hai với 237.826 sinh viên trong khi đó Iran hoàn thiện top ba với 233.695 sinh viên.

Đáng chú ý là các nền kinh tế đang phát triển như Indonesia và Việt Nam cũng lọt vào top 10, với số lượng đào tạo tương ứng 140.000 và 100.000 sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật mỗi năm.

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia hàng đầu có nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhất trên thế giới:

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục