Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam nằm trong số các địa điểm làm việc tốt nhất cho người nước ngoài

Việt Nam nằm trong số các địa điểm làm việc tốt nhất cho người nước ngoài

07/12/2015
Mức trung cấp

Vietnam among best working destinations for expats: HSBC

Vietnam, Qatar, the Czech Republic and Mexico are the best destinations in their respective regions for expatriates aiming to make their money go further, a recent HSBC survey shows.

These locations offer lower living costs and new opportunities to make savings and investments, the British banking company said on Wednesday, citing the Expat Explorer survey.

The poll finds some 68 percent in Vietnam and 60 percent in Czech have been able to save money since relocating, while 76 percent of expatriates in Qatar have more disposable income since moving, and 63 percent in Mexico spend less on day-to-day bills.

The Expat Explorer survey, now in its eighth year, is commissioned by the offshore banking arm HSBC Expat and conducted by research company YouGov, questioning almost 22,000 expats based in over 100 countries between March and May this year.

Although money is not the most common reason expatriates give for making a move – more say that they are looking for a new challenge, or want to improve their quality of life – many places offer opportunities to earn high salaries, according to the survey.

“Managing finances is a key part of moving abroad, whether that is sending money back home, saving for the future or getting a foot on the housing ladder,” head of HSBC Expat Dean Blackburn said.

“This can be difficult, but many destinations also offer the chance to earn more or lower living costs.”

The survey also shows that some 18 percent of expatriates in Asia-Pacific (including Australia and New Zealand) and 16 percent in the Middle East earn more than US$200,000 a year.

Expatriates in Switzerland have an average salary of $181,000, the highest of any location covered in the survey.

In addition, higher salaries may be more than enough to make up for a higher cost of living.

In Hong Kong, 85 percent say they spend more on accommodation since moving, but 67 percent say they have more disposable income.

Some expatriates maintain a current and savings account as well as a pension and property in their home country as well as in the country in which they are currently living.

This may be one reason why three in ten say that it has become trickier to manage their personal finances since moving.

Another part of the survey shows that local legal requirements – such as the process for setting up bank accounts – vary significantly from place to place.

Most expatriates in New Zealand, Singapore and Australia, for example, say that setting up financially is easy, but other locations are perceived to be more challenging.

Source: Tuoitre News

 

 

Việt Nam nằm trong số các địa điểm làm việc tốt nhất cho người nước ngoài: HSBC

Việt Nam, Qatar, Cộng hòa Séc và Mexico là những điểm đến tốt nhất trong khu vực của mỗi quốc gia đối với người nước ngoài, một cuộc khảo sát gần đây của HSBC cho thấy.

Những địa điểm này yêu cầu chi phí sinh hoạt thấp hơn và nhiều cơ hội mới để tiết kiệm và đầu tư, công ty ngân hàng Anh cho biết hôm thứ Tư, trích dẫn các cuộc khảo sát của Expat Explorer.

Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 68% người ở Việt Nam và 60% người ở Czech đã có thể tiết kiệm tiền vì di chuyển nơi ở, trong khi 76% người nước ngoài tại Qatar có thu nhập cao hơn kể từ khi chuyển đi và 63% người ở Mexico chi ít tiền hơn cho những hóa đơn tiêu dùng hàng ngày.

Khảo sát Expat Explorer hiện đã bước sang năm thứ tám, được ủy quyền bởi chi nhánh ngân hàng nước ngoài HSBC và được thực hiện bởi công ty nghiên cứu YouGov, khảo sát gần 22.000 người nước ngoài làm việc tại hơn 100 quốc gia giữa tháng Ba và tháng Năm năm nay.

Mặc dù tiền không phải là lý do phổ biến nhất đối với việc họ chuyển đi, nhiều người nói rằng họ đang tìm kiếm một thử thách mới hoặc muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của họ - nhiều nơi có thể cho họ cơ hội để làm việc với mức lương cao, theo khảo sát.

"Quản lý tài chính là một phần quan trọng của việc di chuyển ra nước ngoài, cho dù đó là gửi tiền về nhà, tiết tiền kiệm cho tương lai hay là khoản để dành mua nhà ở" người đứng đầu của HSBC Expat ông Dean Blackburn cho biết.

"Điều này có thể khó khăn, nhưng nhiều điểm đến cũng mang lại cơ hội để giúp họ kiếm được nhiều hơn hoặc giảm chi phí sinh hoạt. "

Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng 18% người nước ngoài ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (bao gồm cả Úc và New Zealand) và 16% ở khu vực Trung Đông kiếm được hơn 200.000 USD một năm.

Người nước ngoài ở Thụy Sĩ có mức lương trung bình là 181.000 USD, cao nhất trong số bất kỳ vị trí nào được đề cập trong các cuộc khảo sát.

Ngoài ra, mức lương cao hơn sẽ đủ để bù đắp cho chi phí sinh hoạt cao hơn.

Tại Hong Kong, 85% người nói rằng họ chi tiêu nhiều hơn cho nơi ở kể từ khi di chuyển, nhưng 67% nói rằng họ có thu nhập cao hơn.

Một số người nước ngoài duy trì một tài khoản tiết kiệm cũng giống như lương hưu và tài sản tại quê nhà cũng như trong các quốc gia mà họ đang sống.

Đây có thể là lý do tại sao ba trong mười người nói rằng việc quản lý tài chính cá nhân của họ trở nên phức tạp hơn kể từ khi chuyển đi.

Một phần khác của cuộc khảo sát cho thấy rằng các yêu cầu pháp lý tại các địa phương - chẳng hạn như quá trình lập tài khoản ngân hàng - có sự thay đổi đáng kể tùy theo mỗi nơi.

Hầu hết người nước ngoài tại New Zealand, Singapore và Úc nói rằng việc sắp xếp tài chính khá dễ dàng, nhưng tại các địa điểm khác thì có khó khăn hơn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục