Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia 'già' vào năm 2050

Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia 'già' vào năm 2050

01/12/2015
Mức trung cấp

Vietnam will become a 'super-aged' nation in 2050: officials

More than 70 percent of older people have to keep working and financially depend on their families

Rapid drops in both birth and death rates, combined with a much longer life expectancy, have created a new set of challenges for Vietnam as its inadequate healthcare and welfare systems are failing to catch up with an aging population, officials said. 

They warned at a conference on Monday that Vietnam’s population is aging faster than the world’s average speed. It is set to become an "aged" nation within the next two decades and a "super-aged" country in 2050. 

A "super-aged" country is defined as one with one fifth of its population above the age of 60. 

Doctor Mai Xuan Phuong from the General Department of Population and Family Planning said Vietnam’s life expectancy has increased 33 years to 73 over the past 50 years, much faster than the global average increase of 21 years. 

Phuong said, as cited by news website VnExpress, that longevity is a “great achievement,” but it can pose certain challenges. 

There is now a heavy burden on healthcare, considering that around 95 percent of old people in Vietnam are suffering from chronic diseases, he said. 

Statistics showed that more than 70 percent of elderly people have to work and depend on extra support from their children. Only 25.5 percent live on pension or social support.

Many old people in Vietnam depend on income from their family’s agriculture activities but that has been threatened by urbanization and industrial development taking up farmland.

“The healthcare and social welfare systems have not met the demand,” Phuong said. “Besides, not many old people understand their social welfare rights.”

He said half of the elderly population cannot afford medical costs for their health conditions and around 30 percent are not covered by any health insurance, he said.

Phuong said elderly people in Vietnam also face the problem of having to deal with the common mindset that they are social burden.

“Old people need to be given opportunities to contribute to social development and get a fair share. We need long-term strategies to slow down the aging of the population and to expand and diverse healthcare services for old people,” the doctor said.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia 'siêu già' vào năm 2050

Hơn 70% những người lớn tuổi phải tiếp tục làm việc và phụ thuộc tài chính vào gia đình của họ.

Sự giảm sút nhanh chóng trong cả hai tỷ lệ sinh và tử, kết hợp sự tăng tuổi thọ đã tạo ra một tập hợp mới các thách thức đối với Việt Nam VÌ hệ thống chăm sóc sức khỏe và phúc lợi tương xứng đang không thể bắt kịp với dân số đang lão hóa, các quan chức cho biết.

Họ đã đưa ra cảnh báo tại một cuộc họp hôm thứ Hai rằng dân số Việt Nam đang già hóa nhanh hơn so với tốc độ trung bình của thế giới. Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia "già" trong vòng hai thập kỷ tới và là quốc gia "siêu già" vào năm 2050.

Một quốc gia "siêu già" được định nghĩa là một phần năm dân số trên 60 tuổi.

Bác sĩ Mai Xuân Phương của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình cho biết tuổi thọ của Việt Nam đã tăng lên 33 năm đến 73 trong 50 năm qua, nhanh hơn nhiều so với mức tăng trung bình toàn cầu là 21 năm.

Ông Phương cho biết, theo trích dẫn của trang web tin tức VnExpress, mức tuổi thọ đó là một "thành tích tốt" nhưng nó có thể đem lại những thách thức nhất định.

Hiện nay có một gánh nặng về y tế đó là có khoảng 95% người già ở Việt Nam đang bị các bệnh mãn tính, ông nói.

Thống kê cho thấy hơn 70% số người cao tuổi phải làm việc và phụ thuộc vào sự hỗ trợ thêm từ con cái của họ. Chỉ có 25,5% sống hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội.

Nhiều người già ở Việt Nam phụ thuộc vào thu nhập từ hoạt động nông nghiệp của gia đình, công việc đã bị đe dọa bởi sự đô thị hóa và phát triển công nghiệp chiếm đất nông nghiệp.

"Các hệ thống chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu" ông Phương nói. "Bên cạnh đó, không có nhiều người già hiểu rõ quyền phúc lợi xã hội của họ."

Ông cho biết một nửa những người già không đủ khả năng chi trả chi phí y tế cho tình trạng sức khỏe của họ và khoảng 30% không được bảo hiểm bởi bảo hiểm y tế, ông nói.

Bác sĩ Phương cho biết người cao tuổi ở Việt Nam cũng phải đối phó với suy nghĩ phổ biến rằng họ là gánh nặng xã hội.

"Người già cần phải được tạo cơ hội để đóng góp vào sự phát triển xã hội và nhận được chia sẻ công bằng. Chúng tôi cần chiến lược dài hạn để làm chậm sự lão hóa của dân số và mở rộng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng cho người già," Bác sĩ nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục