Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam tăng diện tích trồng cacao lên 50.000 ha vào năm 2020

Việt Nam tăng diện tích trồng cacao lên 50.000 ha vào năm 2020

17/05/2016
Mức trung cấp

Vietnam to increase cacao area to 50,000 hectares by 2020

Vietnam plan to bring its total cacao area to 50,000 hectares by 2020, according to the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD).

Vietnam plan to bring its total cacao area to 50,000 hectares by 2020, according to the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD).

Of which, 38,500 hectares, mainly in the Central Highlands, southeastern and Mekong Delta regions, will be solely commercial cacao trees, producing an average output of 1.19 tonnes per hectare.

In order to achieve those mentioned-above goals, the MARD asked provinces to review cacao development in the past years and the planning for cacao development befitting cacao tree growth, climate, soil, farming practices and the investment regime in each region.

The localities were advised to issue support policies to encourage and create conditions for people to develop cacao, focusing on seedlings, re-cultivation, technical training, technology transfer, information and trade promotion.

The ministry is also encouraging provinces to form linkages in production according to a value chain to increase the value and sustainable development of cacao trees.

Vietnam currently has 11,698 hectares of cacao trees, in which 70 percent are producing fruit. Only 10 percent of the total area is dedicated solely to cacao trees.

The trees are typically planted with other commercial trees in the majority of areas, like cashew trees in the Central Highlands region and the southeastern region, and coconut or fruit trees in the Mekong Delta.

Dak Lak has the largest area of cacao with 2,000 hectares.

In the past 10 years, the development of cacao trees has made some progress but it has failed to meet expectations, achieving only 33.34 percent of the area goal and 26.38 percent of the output goal for the period.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam tăng diện tích trồng cacao lên 50.000 héc ta trong năm 2020

Việt Nam lên kế hoạch nâng tổng diện tích trồng ca cao lên 50.000 héc ta vào năm 2020, theo Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việt Nam có kế hoạch nâng tổng diện tích trồng cacao lên 50.000 ha vào năm 2020, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT).

Trong đó, 38.500 ha hiện có chủ yếu nằm ở Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, cây cacao thương mại, sản xuất ra sản lượng bình quân là 1,19 tấn mỗi ha.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Bộ NN & PTNT đã yêu cầu các tỉnh xem xét việc phát triển cây ca cao trong những năm qua và có các quy hoạch về khí hậu, đất đai, tập quán canh tác và chế độ đầu tư trong từng khu vực để phát triển cây ca cao nhằm củng cố mức tăng trưởng của cây ca cao.

Các địa phương nên có chính sách hỗ trợ để khuyến khích và tạo điều kiện cho nông dân trồng ca cao, tập trung vào giống, tái canh, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thông tin và xúc tiến thương mại.

Bộ cũng đang khuyến khích các tỉnh hình thành nhiều mối liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng giá trị và phát triển bền vững cây cacao.

Việt Nam hiện đang có 11.698 ha cây ca cao, trong đó 70% đất là sản xuất cây ăn trái. Chỉ có 10% tổng diện tích được dành riêng cho cây cacao.

Ca cao thường được trồng xen với các loại cây thương mại khác trong phần lớn các nông trường, như cây điều ở khu vực Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ, và cây dừa hoặc cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đắc Lắc có diện tích trồng ca cao lớn nhất với 2.000 héc ta

Trong 10 năm qua, sự phát triển của cây ca cao đã có một số tiến bộ nhưng vẫn không đáp ứng được kỳ vọng, chỉ đạt 33,34% của mục tiêu về diện tích và 26,38% của mục tiêu đầu ra cho giai đoạn này.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục