Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam tham gia hội nghị hải quân ASEAN tại Myanmar

Việt Nam tham gia hội nghị hải quân ASEAN tại Myanmar

27/08/2015
Mức căn bản

Vietnam joins ASEAN navy meeting in Myanmar

A Vietnamese delegation is participating in the 9th ASEAN Navy Chiefs’ Meeting (ANCM), which focuses on naval cooperation in maintaining regional maritime security.

Rear Admiral Pham Hoai Nam, Commander of the Vietnam People’s Navy and leader of the Vietnamese delegation, will discuss preparations for an international ship parade to mark 50-year ASEAN in 2017 with representatives of other ASEAN countries, Quan Doi Nhan Dan (People’s Army) newspaper reported.

The agenda of the four-day annual meeting, which kicked off in Myanmar on Wednesday, focuses in the theme of “Fostering ASEAN Naval Teamwork in Regional Maritime Security” and important issues regarding the cooperation between ASEAN naval forces, such as the ANCM Roadmap, regulations on humanitarian and disaster relief assistance, multilateral exercises, anti-piracy measures, and basic concepts on ANCM+.

The navy chiefs have also talked about preparations for the ANCM-10 and increasing exchanges between young naval officials in the bloc.

The ANCM is hosted rotationally by the navy commands of ASEAN member countries.

ASEAN, short for Association of Southeast Asian Nations, is a political and economic organization of ten countries, including Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam.

Source: Tuoitre News

 

 

Việt Nam tham gia hội nghị hải quân ASEAN tại Myanmar

Một phái đoàn của Việt Nam đang tham gia vào Hội nghị Hải quân ASEAN lần thứ 9 (ANCM), Nội dung hội nghị tập trung vào việc hợp tác của lực lượng hải quân các nước trong việc duy trì an ninh hàng hải trong khu vực.

Sĩ quan Hải Quân cấp cao Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và lãnh đạo của đoàn đại biểu Việt Nam, sẽ thảo luận về việc chuẩn bị cho một cuộc diễu hành tàu biển quốc tế để đánh dấu kỉ niệm 50 năm ASEAN vào năm 2017 với đại diện các nước ASEAN khác, theo báo Quân đội nhân dân.

Chương trình nghị sự của cuộc họp thường niên kéo dài bốn ngày, được khởi động tại Myanmar vào thứ tư, tập trung vào chủ đề của "Bồi dưỡng sự hợp tác có tổ chức của Hải quân ASEAN trong việc đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực" và các vấn đề quan trọng liên quan đến sự hợp tác giữa các lực lượng hải quân ASEAN, như lộ trình của ANCM, quy định về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, các bài diễn tập đa phương, các biện pháp chống vi phạm bản quyền, và các khái niệm cơ bản về ANCM +.

Các chỉ huy hải quân cũng đã nói về việc chuẩn bị cho ANCM lần thứ 10 và gia tăng mối quan hệ giữa các quan chức hải quân trẻ trong khối.

Các ANCM được tổ chức luân phiên bởi hải quân của các nước thành viên ASEAN.

ASEAN, viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, là một tổ chức chính trị và kinh tế của mười quốc gia, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục