Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam thu hồi những cuốn sách trẻ em nói 'lạc đà là loài chim lớn nhất trên trái đất'

Việt Nam thu hồi những cuốn sách trẻ em nói 'lạc đà là loài chim lớn nhất trên trái đất'

10/04/2016
Mức trung cấp

Vietnam recalls books telling kids ‘camel is largest bird on earth’

A Vietnamese publishing house is recalling a children’s knowledge book, which has angered parents across the country in recent days for claiming ‘camel is the largest bird on earth.’

Hong Duc Publishing House admitted on Friday that it is the publisher of the controversial book, adding it is trying to pull the book off shelves for corrections.

The book, titled “100,000 Why Questions,” began circulation in September 2015, with 2,000 copies, the publisher’s director Bui Viet Bac told Tuoi Tre (Youth) newspaper.

The book was published under cooperation between Hong Duc and Minh Tan Co. Ltd., the operator of the Minh Thang Bookstore, he added.

“We have stopped circulation this book since April 7 and have so far recalled 1,600 copies for correcting that detail,” he said, adding the recall campaign is still ongoing.

A page of the “100,000 Why Questions”, meant to answer the question ‘Which is the world’s largest bird,’ has been going viral on the Internet since Thursday.

According to the photo, the book author claims right at the beginning of the answer that “the largest bird on earth is camel.”

“Camel not only has a large body but also runs at great speed. A bird as it is, why we say it ‘runs fast’ rather than ‘fly’? It is because camel cannot fly because its body is too heavy, and its wings are regenerated,” the page reads.

The book continues explaining further that “among camel species, Arabian camel is the most popular, even more than American and Australian camels.”

The ‘Arabian camel’ is described as big, good at running, and capable of living in desert or abandoned areas, with the male camel standing 2.75 meters tall, measuring two meters long and weighing 160kg.

According to the book, the ‘camel’ has “white feather on its tail and wings.”

In conclusion, the book once again asserts that camel is a bird.

“Camels live in groups, with 40-50 animals per herd. The female camels will lay eggs, usually eight eggs at a time, and the male ones are in charge of hatching the eggs and taking care of the newborns.”

The director of Hong Duc Publishing House said “there is a mistake” in saying camel is the largest bird.

But he refused to elaborate.

The camel page of the book has caused public outrage over the carelessness of the publisher, shortly after the photo surfaced on Facebook.

Local people have also tried to explain how the word ‘camel’ could be mistakenly used while the book section obviously wants to talk about ostrich.

One of the most backed explanations is that the original version of the book used ‘camel bird’ to refer to ostrich, and the person in charge of translating the book into Vietnamese just did not get that word.

Camel bird is usually referred to Arabian ostrich, whose scientific name is struthio camelus syriacus, which comes from the Greek words meaning ‘camel sparrow’.

The Vietnamese translator therefore could have misunderstood ‘camel bird’ for ‘camel,’ and he ended up using ‘camel’ for the entire story that should have been about ostrich. 

Source: Tuoitre News

 

 

Việt Nam thu hồi những cuốn sách trẻ em nói rằng 'lạc đà là loài chim lớn nhất trên trái đất'

Một nhà xuất bản Việt Nam đã thu hồi nhiều cuốn sách kiến thức dành cho trẻ em, cuốn sách đã khiến các bậc phụ huynh trên cả nước tức giận trong những ngày gần đây vì tuyên bố 'lạc đà là loài chim lớn nhất trên trái đất. "

NXB Hồng Đức đã thừa nhận rằng mình là nhà xuất bản của cuốn sách gây tranh cãi, cũng nói thêm rằng đơn vị này đang cố gắng để thu hồi những cuốn sách để sửa chữa nội dung.

Cuốn sách có tựa đề "100.000 câu hỏi tại sao" đã bắt đầu lưu thông vào tháng 9 năm 2015, với 2.000 bản, giám đốc của nhà xuất bản ông Bùi Việt Bắc nói với báo Tuổi Trẻ.

Cuốn sách được xuất bản dưới sự hợp tác giữa NXB Hồng Đức và Công ty TNHH Ninh Tân, đơn vị điều hành của Nhà sách Minh Thắng, ông cho biết thêm.

"Chúng tôi đã ngừng việc cho lưu hành cuốn sách này kể từ ngày 7 tháng 4 và cho đến nay đã thu hồi 1.600 bản để điều chỉnh chi tiết đó" ông nói, và chiến dịch thu hồi vẫn đang tiếp diễn.

Một trang của "100.000 câu hỏi tại sao", có ý để trả lời câu hỏi 'loài chim nào lớn nhất thế giới" đã được lan truyền trên Internet từ hôm thứ Năm.

Theo bức ảnh, tác giả cuốn sách ngay từ đầu đã khẳng định "loài chim lớn nhất trên trái đất là lạc đà."

"Lạc đà không chỉ có một cơ thể lớn mà còn có thể chạy với tốc độ lớn. Nó đã là chim, vậy tại sao lại chạy nhanh mà không phải bay? Đó là bởi vì lạc đà không thể bay do cơ thể của nó là quá nặng và đôi cánh của nó cũng đã thoái hóa", thông tin trên trang sách.

Cuốn sách tiếp tục giải thích thêm rằng "trong số các loài lạc đà, lạc đà Ả Rập là phổ biến nhất, thậm chí còn nhiều hơn lạc đà Mỹ và Úc."

Loài 'lạc đà Ả Rập' được mô tả là lớn, chạy giỏi và có khả năng sống trong sa mạc hoặc các khu vực ở xa xôi, Lạc đà đực cao 2,75 mét, dài 2 mét và nặng 160 kg.

Theo cuốn sách, "lạc đà" có "lông trắng trên đuôi và cánh của nó."

Trong phần kết luận, cuốn sách một lần nữa khẳng định rằng lạc đà là một loài chim.

"Lạc đà sống thành từng nhóm, với 40-50 con mỗi đàn. Những con lạc đà cái sẽ đẻ trứng, thường là tám trứng một lần và những con đực phụ trách ấp trứng và chăm sóc con non. "

Giám đốc NXB Hồng Đức cho biết "có một sai lầm" trong việc nói rằng lạc đà là loài chim lớn nhất.

Nhưng ông từ chối nói kỹ hơn

Những trang sách nói về lạc đà của cuốn sách đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng về sự bất cẩn của nhà xuất bản, ngay sau khi bức ảnh xuất hiện trên Facebook.

Người dân trong nước cũng đã cố gắng để giải thích làm thế nào từ "lạc đà" lại có thể được sử dụng nhầm lẫn trong khi phần này của cuốn sách rõ ràng là đang muốn nói về con đà điểu.

Một trong những lời giải thích sau cùng là trong bản gốc của cuốn sách ghi là 'camel bird' nhằm để chỉ con đà điểu và người phụ trách để dịch cuốn sách sang tiếng Việt đã không nhận ra việc đó.

"Camel bird" thường được dùng để gọi đà điểu Ả Rập, có tên khoa học là Struthio syriacus camelus, xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "lạc đà chim sẻ".

Người dịch sang tiếng Việt do đó có thể đã hiểu lầm 'camel bird' là 'con lạc đà' và cuối cùng đã sử dụng từ "lạc đà" cho toàn bộ câu chuyện mà đang nói về chim đà điểu.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục