Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Việt Nam thử nghiệm Vắc-xin cúm gia cầm trên con người

Việt Nam thử nghiệm Vắc-xin cúm gia cầm trên con người

26/04/2016
Mức căn bản

Vietnam testing bird flu vaccine on humans

300 adults each will get two shots of the vaccine 21 days apart in what is the second stage of human trials

Bird flu vaccine is produced at the Institute of Vaccine and Medical Biologicals in Nha Trang, Khanh Hoa Province. Photo: Cong Thi

Vietnam has started the second stage of human trials of an indigenous bird-flu vaccine, testing its immunization effect.

A statement from the Khanh Hoa Province health department said it is cooperating with the Central Institute of Hygiene and Epidemiology to test the vaccine against the H5N1 virus strain of influenza A on 300 locals aged between 18 and 60.

Each will get two shot 21 days apart before undergoing six blood tests to check how they are protected and decide the optimal dose. The virus has an incubation period of 21 days.

The IVACFLU-H5N1 vaccine was created by the Institute of Vaccine and Medical Biologicals (IVAC) based in the central province's capital town of Nha Trang with support from the World Health Organization.

The first stage of human trials was done successfully on 75 people in April 2015.

There will be further tests before the vaccine is licensed for commercial production.

WHO reported 650 human infections of the highly pathogenic H5N1 virus in 15 countries since it recurred in 2003. Around 60 percent died, including at least 65 in Vietnam, which has had one of the highest fatality rates in the world.

Experts from the vaccine institute said only a small number of producers are making bird flu vaccines and at a price not affordable to low- and middle-income countries.

So the low-cost Vietnamese product would be of vital importance, they added.

Source: Thanhnien News

 

 

Việt Nam thử nghiệm Vắc-xin cúm gia cầm trên con người

300 người lớn mỗi người sẽ được tiêm hai mũi vắc-xin cách nhau 21 ngày trong giai đoạn thứ hai của việc thử nghiệm trên người.

Vắc-xin cúm gia cầm được sản xuất tại Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Thị

Việt Nam đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của việc thử nghiệm một loại vắc xin cúm gia cầm trong nước trên người, nhằm thử nghiệm hiệu quả của nó.

Theo một tuyên bố từ Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết họ đang hợp tác với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để thử nghiệm vaccine chống lại dòng virus cúm A H5N1 trên 300 người dân địa phương trong độ tuổi từ 18 đến 60.

Mỗi người sẽ được tiêm 2 mũi cách nhau 21 ngày trước khi trải qua sáu xét nghiệm máu để kiểm tra cách họ được bảo vệ và quyết định về liều lượng thuốc tối ưu. Loại Virus này có thời gian ủ bệnh khoảng 21 ngày.

Thuốc chủng IVAC cúm H5N1 đã được tạo ra bởi Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) có trụ sở tại Nha Trang với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới.

Giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm trên người đã được thực hiện thành công trên 75 người vào Tháng Tư năm 2015.

Sẽ có thêm các cuộc thử nghiệm trước khi vắc-xin được cấp phép để sản xuất thương mại.

WHO đã báo cáo 650 người nhiễm loại virus H5N1 ở 15 quốc gia kể từ khi nó tái phát trong năm 2003. Khoảng 60% tử vong, trong đó có ít nhất 65 người tại Việt Nam, một trong những tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới.

Các chuyên gia của Viện vắc-xin nói rằng chỉ có một số ít các nhà sản xuất đang làm vắc-xin cúm gia cầm và mức giá không hợp lý đối với các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

Vì vậy, sản phẩm chi phí thấp của Việt Nam sẽ có tầm quan trọng sống còn, họ nói thêm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục