Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Việt Nam vần chưa sẵn sàng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Việt Nam vần chưa sẵn sàng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

26/02/2016
Mức trung cấp

Vietnam not ready yet for high-technology agriculture

Only six agricultural enterprises in Vietnam have been recognized as using high technology.

Ngo Tien Dung, secretary general of the association of enterprises using high technology in agriculture, said the biggest problem is the lack of land.

“It is difficult to get land funds large enough for large-scale production,” he said.

However, land for agriculture production is not lacking. Many fields have been left idle as farmers, who have incurred big losses from rice crops, have given up farming. However, enterprises still cannot have large plots of land for production.

Vu Tan Tien, chair of Geleximco, an enterprise in Thai Binh province, said it is nearly impossible for enterprises to negotiate with thousands of households to take over land areas farmers leave uncultivated, which limits the use of land for large-scale production.

An analyst said it was getting more and more difficult to get land allocated from local authorities. Therefore, enterprises have to cooperate with farmers through production organizations such as cooperatives.

The cooperation model has failed in many localities because farmers are not cooperative, said Nguyen Trung Dung, CEO of BK Holdings.

Besides concern about the lack of cooperation, Dung also complained about the difficulties in approaching new technologies, the lack of market surveys and the difficulties in accessing loans for technology transfer.  

These are the biggest problems that not only BK Holdings, but most Vietnamese enterprises, have to face. 

They are not ready yet to make investments and eye the international markets. They lack capacity and expertise to benefit from technological improvements. In most cases, they are incapable of accessing necessary information in the international market.

Will PPP be the solution?

According to Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Le Quoc Doanh, the big challenge for Vietnam now is the increasingly high demand in the world for sustainable products such as tea, coffee and rice.

Doanh believes that PPP (private public partnership) cooperation could be the solution to existing problems. This means that the state and enterprises should cooperate to develop sustainable agriculture. 

MARD kicked off the PPP program in 2011 and it has shown effects in the production of coffee, tea, vegetables, seafood, pepper and spices. This allows higher yields and income, while helping to save water and reduce carbon emissions.

Under a cooperation project between MARD and Unilever, which kicked off in 2014, for example, 30 tea plants and 19,000 households in Vietnam will receive support in growing tea. The project aims to help improve tea quality and competitiveness and raise black tea export volume to 35,000 tons.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam vần chưa sẵn sàng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Chỉ có sáu doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp được công nhận là doanh nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Ông Ngô Tiến Dũng, tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, đã phát biểu vấn để lớn nhất là thiếu đất canh tác.

"Thật là khó để tìm ra quỹ đất canh tác đủ lớn dành cho sản xuất có quy mô lớn". Ông ấy nhận định.

Tuy nhiên, đất canh tác dành cho sản xuất nông nghiệp không thiếu. Nhiều vùng đất để không, khi những người nông dân chịu tốn thất nặng từ những vụ mất mùa, không trồng trọt. Tuy nhiên, nói chung các doanh nghiệp vẫn không thể đưa ra kế hoạch đất canh tác danh cho sản xuất.

Ông Vũ Tân Tiến, chủ tịch Gelexico, một doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, đã phát biểu nó gần như không thích hợp dành cho doanh nghiệp để thương lượng với hàng ngàn hộ gia đình để tiếp nhận vùng đất người nông dân bỏ hoang, giới hạn việc sử dụng đất nông nghiệp dành cho sản xuất với quy mô lớn.

Giới phân tích phát biểu ngày càng khó khăn để tìm được vùng đất được cấp phát từ chính quyền địa phương. Do đó, những doanh nghiệp phải hợp tác với những người dân do tổ chức sản xuất như là tập thể.

Sự hợp tác hiện đại đã thất bại ở nhiều địa phương bởi vì nhiều người dân không hợp tác, ông Nguyễn Trung Dũng, CEO của BK Holding.

Bên cạnh sự lo ngại về thiếu hợp tác, Ông Dũng cũng phàn nàn về việc khó khăn trong việc áp dụng những công nghệ mới, sự thiếu hụt khảo sát thị trường và những khó khăn trong việc gia tăng nguồn vốn dành cho chuyển đổi công nghệ.

Có 3 vấn đề lớn mà không chỉ BK Holding, mà hầu hết doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt.

Họ chưa sẵn sàng để đầu tư và theo dõi thị trường quốc tế. Họ thiếu vốn và chuyên môn để tạo lợi nhuận từ việc cải tiến kỹ thuật. Trong hầu hết các trường hợp, họ không có khả năng để tiếp cận những thông tin cần thiết trong thị trường quốc tế.

PPP liệu có phải là một giải pháp?

Theo như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ông Lê Quốc Doanh, thách thức lớn dành cho Việt Nam bây giờ là tăng đầu tư vào những sản phẩm lâu dài mà thế giới có nhu cầu cao như trà, cà phê và gạo.

Ông Doanh tin rằng sự hợp tác PPP có thể giải quyết những vấn đề tồn tại. Có nghĩa rằng Nhà nước và doanh nghiệp nên hợp tác để phát triển nông nghiệp lâu dài.

Chương trình PPP MARD đã khởi động vào năm 2011, và nó đã chỉ ra những hiệu quả trong sản xuất của cà phê, trà, rau, thực biển biển, tiêu và đồ gia vị. Điều này cho phép lợi tức và thu nhập cao hơn, trong đó giúp ích để tiết kiệm nguồn nước và giảm thải khí các bon.

Thuộc một dự án hợp tác giữa MARD và Unilever, trong đó khởi động vào năm 2014,ví dụ, 30 phẩn xưởng sản xuất trà và 19 000 hộ gia đinh ở Việt Nam sẽ nhận sự hỗ trợ trong việc phát triển trà. Mục đích dự án để giúp cải thiện chất lượng trà và sự cạnh tranh và gia tăng trà khối lượng xuất khẩu trà đen lên tới 35 000 tấn.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục