Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam xuất sắc trong việc đào tạo 'gà chọi' cho các cuộc thi quốc tế

Việt Nam xuất sắc trong việc đào tạo 'gà chọi' cho các cuộc thi quốc tế

01/06/2015
Mức căn bản

Vietnam excels at training “fighting cocks” for int’l competitions

Dao Tuan Dat, a lecturer at Hanoi University of Technology, and headmaster of the Einstein High School in Hanoi, said he was not encouraged to hear that Vietnam was 12th in the Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) ranking of math and science, recently released publicly.

According to Dat, only a small number of the millions of Vietnamese students of the same age participated in the OECD survey.

“When a weightlifter wins an Olympics gold medal, this does not mean that all 90 million Vietnamese people are as strong as athletes,” he said.

Dat also pointed out that all the students who won high prizes at Olympiads or got high scores at PISA (Program for International Student Assessment) trained very hard to prepare for the competitions. They followed special exam preparation curricula which were different from the curricula designed for common students.

Therefore, Dat said, one cannot say the excellent students who won high prizes are the typical products of the education curriculum.

According to a high school teacher in Hanoi, in other countries with advanced education, competitors for Olympiads are selected through tests or high school finals. The competitors only have several months to prepare for the competitions.

Meanwhile, Vietnamese schools organize many national competitions at different levels to select the best students, then prepare the students for a long time, “like training fighting-cocks” for play.

“They (the prize winners) are the products put out by many different teachers and specific exam preparation programs, which have no relation to the curricula for ordinary students,” he noted.

“While Vietnamese students have to learn very hard, students in other countries just prepare for the competitions as they do for science camps,” he said.

The teacher, like other educators, said that it would be amusing to say that Vietnamese students and Vietnamese education are better than the US and other developed countries just because of higher achievements won by Vietnamese students at Olympiads and international surveys.

“The students won high prizes at international Olympiads, and what is next? I am not sure about that. But it is really difficult to find their names on the world’s map of science,” Dat noted.

Agreeing that the 12th position in OECD’s ranking does not reflect the true quality of Vietnam’s education, Gian Tu Trung, head of the Institute for Research on Educational Development (IRED), also pointed out that too many problems still exist in Vietnam’s education, which need to be fixed urgently.

Source: VietNam Net

 

Việt Nam xuất sắc trong việc đào tạo "gà chọi" cho các cuộc thi quốc tế

Ông Đào Tuấn Đạt, một giảng viên tại trường Đại học Công nghệ Hà Nội, và hiệu trưởng của trường trung học Einstein tại Hà Nội, cho biết ông không khuyến khích khi biết rằng Việt Nam đứng thứ 12 trong bảng đánh giá của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển ( OECD ) trong xếp hạng toán học và khoa học mới được công bố.

Theo ông Đạt, chỉ một số lượng nhỏ trong số hàng triệu học sinh Việt Nam trong cùng lứa tuổi tham gia khảo sát của OECD.

"Khi một vận động viên cử tạ giành huy chương vàng Olympics, không có nghĩa là tất cả 90 triệu người Việt Nam đều mạnh như vận động viên" ông nói.

Ông Đạt cũng chỉ ra rằng tất cả những học sinh đoạt giải cao tại kỳ thi Olympic hoặc đạt điểm cao tại PISA ( Chương trình đánh giá sinh viên quốc tế ) được huấn luyện rất tích cực để chuẩn bị cho các cuộc thi. Họ học theo một chương trình đặc biệt để chuẩn bị cho kì thi, chương trình đó rất khác với các chương trình giảng dạy được thiết kế cho học sinh thông thường.

Vì vậy, ông Đạt cho biết, người ta không thể nói rằng các học sinh xuất sắc đã giành được các giải thưởng cao là những sản phẩm tiêu biểu của chương trình giáo dục

Theo một giáo viên của một trường trung học ở Hà Nội, ở các nước khác với nền giáo dục tiên tiến, đấu thủ cạnh tranh cho Olympic được lựa chọn thông qua các bài kiểm tra hoặc kì thi tốt nghiệp trung học. Các đấu thủ này chỉ có vài tháng để chuẩn bị cho các cuộc thi.

Trong khi đó, các trường học của Việt Nam tổ chức nhiều cuộc thi quốc gia ở các cấp độ khác nhau để lựa chọn những học sinh giỏi nhất, sau đó chuẩn bị cho học sinh một thời gian dài, "giống như huấn luyện gà chọi" để tham gia.

"Họ (những người chiến thắng các giải thưởng) là những sản phẩm được đưa ra bởi nhiều giáo viên khác nhau và các chương trình luyện thi cụ thể, mà không có liên quan đến các chương trình giảng dạy cho sinh viên bình thường" ông lưu ý.

"Trong khi học sinh Việt Nam phải học rất chăm chỉ, học sinh ở các nước khác chỉ cần chuẩn bị cho các cuộc thi như họ làm cho các hội trại khoa học" ông nói.

Giáo viên, cũng giống như các nhà giáo dục khác, nói rằng nó sẽ rất buồn cười để nói rằng học sinh Việt Nam và giáo dục Việt Nam là tốt hơn so với Mỹ và các nước phát triển khác chỉ vì những thành tựu của học sinh Việt giành được tại các cuộc thi Olympic và các cuộc điều tra quốc tế cao hơn.

"Những học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, và sau đó thế nào? Tôi không chắc chắn về điều đó. Nhưng thực sự là rất khó khăn để tìm thấy tên của họ trên bản đồ khoa học thế giới" ông Đạt lưu ý.

Đồng ý rằng vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng của OECD không phản ánh đúng chất lượng giáo dục của Việt Nam, ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục ( IRED ), cũng chỉ ra rằng có quá nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại trong giáo dục của Việt Nam, trong đó cần được sửa chữa khẩn trương.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục