Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Viettel chi một khoản tiền lớn vào việc nâng cấp mạng cáp ngầm dưới biển

Viettel chi một khoản tiền lớn vào việc nâng cấp mạng cáp ngầm dưới biển

14/10/2015
Mức trung cấp

Viettel to spend big money on upgrading undersea cable network

The military telecom group Viettel plans to spend $20 billion to upgrade the InterAsia undersea cable network with an aim to strengthen the connection for its 20 million internet subscribers.

In Vietnam, enterprises involved in the internet have to ask for the Prime Minister’s permission for plans related to undersea cables.

Le Dang Dung, deputy CEO of Viettel, said in Thoi Bao Kinh Te Sai Gon that with the upgrade, Viettel would have an additional 750 Gbps of international internet connection capacity through the IA network, which is 15 times higher than the capacity Viettel has on its network.

The total capacity of the IA network which connects Singapore, Vietnam, the Philippines, Hong Kong and Japan, with a length of 6,800 kilometers, is 320 Gbps.

The undersea cable network, operational since late 2009, had initial investment capital of $200 million, and was developed by TATA Communication as the main investor. The Vietnamese EVN Telecom contributed capital to the project.

With the current capital contribution, EVN Telecom can use 50 Gbps for the cable network. As EVN Telecom has been taken over by Viettel, the military group will have the right to exploit IA.

IA is one of three channels through which Viettel connects with the world. The other two include AAG and the land cable network which connects with other countries through China.

Dung said the connection will increase the bandwidth of Viettel’s international connection and ease the reliance on AAG. 

AAG is the undersea cable network which undertakes 70 percent of Vietnam’s international connection capacity. 

Viettel has also been providing services through  AAG. However, the problem is that troubles occur regularly with the network. It broke down several times in the last few years. 

Every time,, the internet connection of Vietnamese subscribers was seriously affected.

At least 20 million subscribers use Viettel’s fixed and mobile internet services.

A telecom expert said that investing in another cable network is what telcos have to do to reduce risks and to ensure internet access when cable networks halt operation for maintenance or in case of emergency.

Because of Vietnam’s geographical conditions, undersea cables are the best solution for Vietnam’s connection with other continents, while land cables can only allow Vietnam to connect with China, Laos and Cambodia. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Viettel chi một khoản tiền lớn vào việc nâng cấp mạng cáp ngầm dưới biển

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel có kế hoạch chi 20 tỷ USD để nâng cấp cáp ngầm dưới biển với mục tiêu tăng cường sự kết nối cho 20 triệu thuê bao internet.

Ở Việt Nam, các doanh nghiệp internet phải xin phép Thủ tướng Chính phủ cho các kế hoạch liên quan đến cáp ngầm dưới biển.

Ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Viettel nói với Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn rằng bằng việc nâng cấp, Viettel sẽ có thêm 750 Gbps kết nối Internet quốc tế thông qua mạng lưới IA, cao hơn 15 lần so với công suất Viettel hiện có trên mạng lưới của mình.

Tổng công suất của mạng IA nối Singapore, Việt Nam, Philippines, Hồng Kông và Nhật Bản, với chiều dài 6.800 km, là 320 Gbps.

Cáp ngầm dưới biển, hoạt động từ cuối năm 2009, có số vốn đầu tư ban đầu là 200 triệu USD và được phát triển bởi TATA Communication làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp Việt Nam EVN Telecom đã góp vốn vào dự án.

Với sự góp vốn này, EVN Telecom có thể sử dụng 50 Gbps mạng cáp. Vì EVN Telecom đã được tiếp quản bởi Viettel, tập đoàn này sẽ có quyền khai thác IA.

IA là một trong ba kênh mà qua đó Viettel kết nối với thế giới. Hai kênh còn lại bao gồm AAG và mạng cáp đất nối liền với các nước khác thông qua Trung Quốc.

Ông Dũng cho biết kết nối sẽ làm tăng băng thông kết nối quốc tế của Viettel và giảm bớt sự phụ thuộc vào AAG.

AAG là hệ thống cáp ngầm dưới biển giữ 70% khả năng kết nối quốc tế của Việt Nam.

Viettel cũng đã cung cấp các dịch vụ thông qua AAG. Tuy nhiên, vấn đề là những rắc rối thường xuyên xảy ra với mạng lưới. Vì bị đứt nhiều lần trong vài năm qua.

Mỗi lần, kết nối Internet của các thuê bao ở Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Có ít nhất 20 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ internet cố định và di động của Viettel.

Một chuyên gia viễn thông cho rằng, đầu tư vào mạng cáp là những gì mà các công ty viễn thông phải làm để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo truy cập internet khi mạng cáp ngừng hoạt động để bảo trì hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Do điều kiện địa lý của Việt Nam, cáp ngầm dưới biển là giải pháp tốt nhất cho kết nối của Việt Nam với các châu lục khác, trong khi cáp ở đất liền chỉ có thể cho phép Việt Nam để kết nối với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục