Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Vinamilk có vẫn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư?

Vinamilk có vẫn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư?

05/12/2015
Mức trung cấp

Is Vinamilk still attractive to investors?

Vinamilk, the nation’s leading dairy producer and a highly profitable company, is a share worth investing in, but it is still unclear how attractive the share actually. 

The largest dairy producer now controls 50 percent of the Vietnam’s dairy market and has had steady high growth of 35 percent in the last five years and 25.3 percent in the last 10 years.

In the latest report released by HVS Vietnam, the securities company pointed out Vinamilk’s growth would be affected due to the stiff competition from its rivals.

In the liquid milk market segment, Vinamilk will have to confront TH True Milk, Friesland Campina Vietnam (FCV) and Nutifood. In the milk powder market, its biggest rivals would be Abbott, Mead Johnson, Nestle and Meiji. As for yoghurt products, it will have to compete with TH True Milk, IDP, FCV and some smaller companies.

HVS Vietnam also noted that once TPP (the Trans Pacific Partnership Agreement) takes effect, Vinamilk will have to compete with foreign products which will flood the Vietnamese market thanks to the low tariffs.

HVS Vietnam does not think Vinamilk can maintain high growth rates in the next 10 years.

Three scenarios have been designed for Vinamilk. First, in an optimistic scenario, Vinamilk would gain an annual growth rate of 20 percent in the next 10 years. Second, the projected growth rate is 17 percent. And in third scenario, the growth rate is 15 percent.

If the first scenario comes true, Vinamilk share should be valued at VND154,600 per share, which is 15 percent higher than the current market share. Meanwhile, under the second and third scenarios, the market prices would be no more attractive or higher than the real value.

HVS, with a cautious view, thinks Vinamilk is no longer attractive to invest in.

Meanwhile, Vinamilk shares continue to be ‘hot’ in the market.

DC Developing Markets Strategies Public Company and Norges Bank have registered to buy 100,000 and 500,000 Vinamilk shares, respectively. If they can complete transactions successfully, the two funds will raise the numbers of shares they hold to 370,016, or 0.03 percent of stakes, and 5.53 million, or 0.46 percent of stakes, respectively, in Vinamilk.

Meanwhile, the State Capital Investment Corporation (SCIC) has registered to buy 300,000 Vinamilk shares in December.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Vinamilk có vẫn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư?

Vinamilk là nhà sản xuất sữa hàng đầu của nước ta và là một công ty có lợi nhuận cao, nhưng vẫn còn chưa rõ rằng cổ phần của công ty này hấp dẫn đến mức nào.

Nhà sản xuất sữa lớn nhất hiện kiểm soát 50% thị trường sữa của Việt Nam và có mức tăng trưởng cao ổn định vào khoảng 35% trong năm năm qua và 25,3% trong 10 năm qua.

Trong báo cáo mới nhất của HVS Việt Nam, các công ty chứng khoán chỉ ra rằng sự tăng trưởng của Vinamilk sẽ bị ảnh hưởng do sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ.

Trong phân khúc thị trường sữa nước, Vinamilk sẽ phải đối đầu với TH True Milk, Friesland Campina Việt Nam (FCV) và Nutifood. Trên thị trường sữa bột, các đối thủ lớn nhất sẽ là Abbott, Mead Johnson, Nestle và Meiji. Đối với các sản phẩm sữa chua, doanh nghiệp này sẽ phải cạnh tranh với TH True Milk, IDP, FCV và một số công ty nhỏ hơn.

HVS Việt Nam cũng lưu ý rằng một khi TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) có hiệu lực thì Vinamilk sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài tràn ngập thị trường Việt Nam nhờ vào mức thuế thấp.

HVS Việt Nam không nghĩ rằng Vinamilk có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 10 năm tiếp theo.

Có ba kịch bản đã được thiết kế cho Vinamilk. Thứ nhất là một kịch bản lạc quan, Vinamilk sẽ đạt được tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 20% trong 10 năm tiếp theo. Thứ hai, tốc độ tăng trưởng dự kiến là 17%. Và trong kịch bản thứ ba, tốc độ tăng trưởng là 15%.

Nếu kịch bản thứ nhất trở thành hiện thực, cổ phiếu của Vinamilk sẽ có giá trị là 154,600 đồng cho mỗi cổ phiếu, cao hơn so với cổ phiếu hiện nay 15%. Trong khi đó, theo các kịch bản thứ hai và thứ ba, giá cả thị trường sẽ không hấp dẫn hơn hoặc cao hơn so với giá trị thực.

HVS với quan điểm thận trọng cho rằng Vinamilk không còn hấp dẫn để đầu tư.

Trong khi đó, cổ phiếu Vinamilk tiếp tục "nóng" trên thị trường.

Công ty Chiến lược phát triển thị trường DC và Norges Bank đăng ký mua 100.000 và 500.000 cổ phiếu Vinamilk, tương ứng. Nếu họ có thể hoàn thành các giao dịch thành công, hai công ty nói trên sẽ nâng số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ lên tới 370.016, hay 0,03% cổ phần, và 5.530.000 hay 0,46% cổ phần, tương ứng, trong Vinamilk.

Trong khi đó, Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu Vinamilk vào tháng mười hai.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục