Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể giảm 25% trong năm 2016

Xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể giảm 25% trong năm 2016

28/04/2016
Mức trung cấp

Vietnam coffee exports could drop 25 pct in 2016

Farmers in the Central Highlands coffee belt have been hit by the widening impact of the worst drought in three decades

Vietnam's coffee exports could fall 25 percent in 2016 to their lowest in a decade at 1 million tons (16.67 million 60-kg bags), hit by drought, lower yields from old trees and increased output from domestic roasters, a senior industry official said.

Tighter supply from Vietnam, the world's largest producer of robusta beans, coupled with concerns over lower output in Brazil and Colombia, could boost global coffee prices.

ICE July robustas settled up $13, or 0.8 percent, at $1,578 per ton on Wednesday. The contract has gained around 3 percent so far this year.

"Coffee processing in the country serving a higher number of coffee shops, plus more newly registered roasting businesses, will bring down the country's coffee bean exports," said Luong Van Tu, chairman of the Vietnam Coffee and Cocoa Association.

He added that local consumption now accounted for 10 percent of Vietnam's output, up from 5 percent in 2006, when the Southeast Asian nation exported 981,000 tons of coffee. Apart from domestic roasters, foreign firms including Nestle have established processing facilities in Vietnam. Nestle alone buys up to a quarter of Vietnam's coffee.

Farmers in the Central Highlands coffee belt have been hit by the widening impact of the worst drought in three decades brought on by the El Nino weather pattern.

The October 2016/September 2017 coffee crop could drop 30 percent if the drought intensifies in the Central Highlands during April, Tu told Reuters. The region produces 80 percent of the country's coffee.

Output from the key growing province of Daklak is expected to drop 30 percent.

Tu said lower yields from old trees, which account for 35 percent of Vietnam's 650,000 hectares of coffee, will contribute to the decline in output.

Dryness brought on by El Nino could also cut supply from Colombia in the second half of 2016, the International Coffee Organization said in its March report.

"Drought is also affecting supply expectations in Vietnam and (the state of) Espirito Santo in Brazil, which could lend support to robusta prices in the near future," the report said.

But BMI Research, a Fitch Group company, has forecast higher 2016/2017 output in Vietnam, Brazil, Colombia, Ethiopia and Mexico despite concerns over El Nino.

Source: Thanhnien News

 

 

Xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể giảm 25% trong năm 2016

Nông dân trong vành đai cà phê Tây Nguyên đã bị ảnh hưởng bởi tác động trên diện rộng của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong ba thập kỷ.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể giảm 25% vào năm 2016 xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ còn khoảng 1 triệu tấn, do bị hạn hán, sản lượng thấp hơn vì cây già cỗi và các nhà rang xay trong nước tăng sản lượng, một quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp cho biết.

Nguồn cung cấp chặt chẽ hơn từ Việt Nam, nhà sản xuất hạt cà phê robusta lớn nhất thế giới, cùng với những lo ngại về sản lượng thấp đi ở Brazil và Colombia, có thể đẩy giá cà phê toàn cầu.

Theo ICE July cà phê Robustas sẽ tăng 0,8% khoảng 13 USD lên mức 1578 USD mỗi tấn vào thứ 4. Hợp đồng giá đã tăng khoảng 3% trong năm nay.

"Chế biến cà phê trong nước đang phải phục vụ ngày càng nhiều các cửa hàng cà phê, cộng với nhiều doanh nghiệp rang cà phê mới, sẽ mang lại kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước ta", ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam cho biết.

Ông nói thêm rằng tiêu thụ trong nước hiện nay chiếm 10% tổng sản lượng của Việt Nam, tăng từ 5% trong năm 2006, khi quốc gia Đông Nam Á này xuất khẩu 981.000 tấn cà phê. Ngoài các đơn vị rang xay trong nước, các công ty nước ngoài bao gồm Nestle đã thành lập cơ sở chế biến ở Việt Nam. Riêng Nestle đã mua đến một phần tư lượng cà phê của Việt Nam.

Nông dân trong vành đai cà phê Tây Nguyên đã bị ảnh hưởng bởi những tác động trên diện rộng của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong ba thập kỷ do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra.

Vụ mùa cà phê tháng 10 năm 2016/ tháng 9 năm 2017 có thể giảm 30% nếu hạn hán tăng cường ở Tây Nguyên trong suốt tháng Tư này, ông Tự nói với Reuters. Tây nguyên là khu vực sản xuất 80% cà phê của cả nước.

Sản lượng đầu ra của tỉnh Daklak dự kiến sẽ giảm 30%.

Ông Tự cho biết sản lượng thấp hơn vì cây già cỗi, trong đó chiếm 35% của 650.000 ha cà phê của Việt Nam, sẽ góp phần vào sự suy giảm sản lượng.

Hạn hán được gây ra bởi El Nino cũng có thể cắt giảm nguồn cung từ Colombia trong nửa sau của năm 2016, Tổ chức Cà phê Quốc tế cho biết trong báo cáo hồi tháng Ba.

"Hạn hán cũng đang ảnh hưởng đến kỳ vọng sản lượng tại Việt Nam và (bang) Espirito Santo ở Brazil, trong đó có thể cho vay hỗ trợ cho giá cà phê robusta trong tương lai gần", báo cáo cho biết.

Nhưng theo khảo sát của BMI, một công ty của tập đoàn Fitch, đã dự báo mùa vụ 2016/2017 sẽ có sản lượng cao hơn ở Việt Nam, Brazil, Colombia, Ethiopia và Mexico bất chấp những lo ngại về El Nino.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục