Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Yếu kĩ năng tiếng Anh gây cản trở cho người lao động địa phương

Yếu kĩ năng tiếng Anh gây cản trở cho người lao động địa phương

11/11/2015
Mức trung cấp

Weak English skills hinder local employees

A Navigos Search report entitled Challenges in Recruiting and Retaining Mid-level and Senior Employees for Foreign Firms in Vietnam published on November 3 has revealed that even though local employees are considered hard-working, they have trouble with English.

The report is part of a series of surveys conducted in Vietnam, Singapore, Thailand and Japan by the En World Group, of which Navigos Search is a member.

According to the survey, 41% of firms couldn't recruit enough local employees to fill middle and high-ranking positions in the last 12 months and only 9% were satisfied with the employees' English skills.

In Thailand and Singapore, 52% and 53% also say it was difficult to recruit sufficient personnel respectively.

English remains a huge barrier for employees in Vietnam. 31% of firms operating in Vietnam include English as top three important factors when recruiting employees. This rate is much higher compared to Singapore's 2%, where English skills are considered the norm.

English will be even more important when the ASEAN Economic Community takes effect on January 1 2016 which allows the free flow of workers in eight countries.

Aside from English, local employees are also said to lack sufficient leadership skills. Only 9% were satisfied with leadership skill of middle and high-ranking local personnel. This was the worst ranked skill, falling behind creativity and loyalty.

However, Vietnamese employees are highly-regarded for being quick-learners, hard-working and having good communication skills.

Nguyen Thi Van Anh, Managing Director of Navigos Search, said firms should continue developing more programmes to engage their employees.

Source: VIETNAMNET

 

 

Yếu kĩ năng tiếng Anh gây cản trở cho người lao động địa phương

Theo một báo cáo Navigos Search một tổ chức cung ứng lao động công bố vào 03 tháng 11 đã tiết lộ rằng mặc dù các nhân viên địa phương được coi là làm việc rất chăm chỉ lại gặp khó khăn với trình độ tiếng Anh.

Báo cáo này là một phần của một loạt các cuộc điều tra được tiến hành ở Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Nhật Bản bởi En World Group, trong đó Navigos Search là một thành viên.

Theo khảo sát, 41% doanh nghiệp không thể tuyển đủ lao động địa phương vào các vị trí trung và cao cấp trong 12 tháng qua và chỉ có 9 % là hài lòng với kỹ năng tiếng Anh của nhân viên.

Tại Thái Lan và Singapore, 52% và 53% doanh nghiệp tương ứng cũng nói rằng họ gặp khó khăn để tuyển dụng đủ nhân lực.

Tiếng Anh vẫn là một rào cản rất lớn đối với người lao động tại Việt Nam. 31% doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam tính tiếng Anh là một trong ba yếu tố quan trọng hàng đầu khi tuyển dụng nhân viên. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với 2% của Singapore, nơi các kỹ năng tiếng Anh được coi là chuẩn mực.

Tiếng Anh sẽ còn quan trọng hơn khi Cộng đồng kinh tế ASEAN có hiệu lực vào ngày 1 Tháng 1 năm 2016 cho phép dòng chảy tự do của người lao động trong tám quốc gia.

Ngoài tiếng Anh, nhân viên địa phương cũng được cho là thiếu kỹ năng lãnh đạo. Chỉ có 9% đã hài lòng với kỹ năng lãnh đạo của lãnh đạo trung và cao cấp. Đây là kỹ năng xếp hạng tồi tệ nhất, tụt lại đằng sau sự sáng tạo và lòng trung thành.

Tuy nhiên, lao động Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự tiếp thu nhanh chóng, làm việc chăm chỉ và có kỹ năng giao tiếp tốt.

Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Navigos Search, cho biết công ty sẽ tiếp tục phát triển nhiều chương trình hơn để thu hút nhân viên của họ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục