Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Ai trả tiền phạt đậu xe tại Việt Nam? Bạn hay chủ quán café

Ai trả tiền phạt đậu xe tại Việt Nam? Bạn hay chủ quán café

13/03/2017
Mức căn bản

Who pays for parking fines in Vietnam? You or the café owner?

With the ‘sidewalk reclamation’ campaign continuing in District 1 and several other neighborhoods of Ho Chi Minh City, chances are that if your motorbike or car is parked outside a café or an eatery, it will be slapped with a ticket. But who will pay the fine?

It is common practice in Vietnam for customers to leave their vehicles outside a service venue, usually parked on the pavement. Some venues have attendants to look after their customers’ vehicles, but some do not.

Suppose members of the ‘sidewalk clearing’ team arrive to check the street where your motorbike is parked, while you are enjoying coffee inside. How will the law deal with this violation?

According to government decree No.46 issued in 2016, there are two kinds of administrative road traffic violations taking place, with corresponding fines.

If a customer leaves his motorbike on the pavement of his own accord, he has committed an act of “leaving motorbikes on the street or the pavement against the law,” which carries a fine of between VND100,000 (US$4.46) and VND200,000 ($8.93).

However, if a customer gives his vehicle to an attendant to look after, it is the venue owner who is deemed to be “occupying the street or the pavement to open a parking lot.”

Fines for this type of violation range from VND2 million ($89) to VND15 million ($670).  If the offender is an organization, then fines increase to between VND4 million ($179) and VND30 million ($1,339).

As for cars, the violation could be for “parking on the road in nonurban areas” or “parking on the sidewalk against the law,” carrying fines from VND300,000 ($13.4) to VND400,000 ($17.8), and from VND600,000 ($26.8) to VND800,000 ($35.7), respectively.

Determine the correct violator

“The first thing to do when handing out a civil fine is to identify the violator,” lawyer Tran Cong Ly Tao, from the Ho Chi Minh City Bar Association told Tuoi Tre (Youth) newspaper.

“If the illegal parking is done by the vehicle owner himself, he will be fined.

“On the other hand, if the customer has handed his motorbike to the venue owner to look after, through a ‘contract of mouth’ or a ‘parking receipt’, the latter will be held responsible.”

At some café’s or shops, security guards will normally ask customers to go inside the venue, implying that he will look after their motorbikes. In other cases, guards will give customers a sheet of paper as ‘receipt’ that he will keep an eye on their bikes.

According to lawyer Tao, it is the responsibility of the shop owner to find a legal parking space for their customers.

“If they simply leave the motorbike on the sidewalk, they should be fined and in no way should the customers be sanctioned,” he said.

Lawyer Tran Thi Mien, also from the Ho Chi Minh City Bar Association, noted that there are cases in which both the customers and the store owners are fined, which she said is incorrect.

“The principle here is that only the direct violator is fined, and one violation is fined only once,” she said, implying that one cannot fine a customer for the same violation used to determine the penalty for the shop owner.

“In this case, either the customers or shop owners can lodge a complaint and even bring law enforcement officers to court for their wrongdoing,” she said.

Source: Tuoitrenews

Ai trả tiền phạt đậu xe tại Việt Nam? Bạn hay chủ quán café

Thông thường ở Việt Nam thì khách hàng dựng xe của họ bên ngoài địa điểm dịch vụ, thường là đậu xe trên vỉa hè. Một vài nơi có người phục vụ để trông coi xe cho khách hàng nhưng một số nơi thì không.

Giả sử như người trong ban "giành lại vỉa hè" tới kiểm tra đường phố nơi mà bạn đang đậu xe máy, trong khi đó bạn đang thưởng thức cà phê bên trong. Luật pháp sẽ xử lý vi phạm này như thế nào?

Theo nghị định số 46 ban hành vào năm 2016 của chính phủ, có hai loại vi phạm hành chính về giao thông đường bộ xảy ra với mức phạt tương ứng.

Nếu khách hàng tự để xe máy của anh ấy trên vỉa hè , anh ấy đã có hành vi "phạm luật đậu xe máy trên đường phố hoặc vỉa hè" có mức phạt từ 100,000 đ ( 4.46$) đến 200,000 đ ( 8.93$)

Tuy nhiên, nếu một khách hàng cho xe của anh ấy đến người phục vụ trông coi, thì chính người sở hữu địa điểm được xem là " lấn chiếm đường phố hoặc vỉa hè để làm bãi đậu xe"

Các khoản tiền phạt đối với loại vi phạm này từ 2 triệu ( 89$) đến 15 triệu ( 670). Nếu người vi phạm là một tổ chức, tiền phạt sẽ tăng lên từ 4 triệu ( 179$) đến 30 triệu ( 1,1339$).

Đối với ô tô, vi phạm có thể là "đậu xe trên đường ở khu vực ngoại thành" hoặc " đỗ xe trái phép trên vỉa hè", bị phạt tiền từ 300 ngàn ( 13,4$) đến 400 ngàn (17,8$) và từ 600 ( 26.8$) đến 800 ngàn ( 35.7$) cho từng đối tượng

Xác định đúng người vi phạm

Luật sư Trần Công Ly Tao, từ Hiệp hội Luật sư thành phố Hồ Chí Minh nói với báoTuổi Trẻ rằng: "Điều đầu tiên phải làm khi bàn giao tiền phạt dân sự là xác định người vi phạm.

Nếu đậu xe bất hợp pháp được thực hiện bởi chủ xe, anh ta sẽ bị phạt tiền.

Mặt khác, nếu khách hàng đã giao xe cho chủ sở hữu địa điểm để trông coi, thông qua 'hợp đồng' hoặc 'giấy chứng nhận đậu xe', thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm ".

Tại một số quán cà phê hoặc cửa hàng, nhân viên bảo vệ thường yêu cầu khách hàng vào bên trong địa điểm, ngụ ý rằng anh ta sẽ trông xe máy của họ. Trong các trường hợp khác, bảo vệ sẽ trao cho khách hàng một tờ giấy 'biên nhận' rằng ông sẽ trông xe máy của họ.

Theo luật sư Tao, trách nhiệm của chủ cửa hàng là tìm ra một bãi đậu xe hợp pháp cho khách hàng.

Ông nói " đơn giản nếu họ để xe máy trên vỉa hè, họ sẽ bị phạt và nếu không khách hàng sẽ bị xử phạt"

Luật sư Trần Thị Miên, cũng từ Hiệp hội Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, lưu ý rằng có trường hợp cả khách hàng và chủ cửa hàng đều bị phạt, bà nói là không đúng

Bà cho biết," Nguyên tắc ở đây là chỉ người vi phạm trực tiếp bị phạt, và một vi phạm bị phạt một lần mà thôi" ngụ ý rằng người ta không thể phạt khách hàng vì cùng một vi phạm dùng để xác định hình phạt dành cho chủ cửa hàng.

Bà nói: "Trong trường hợp này, khách hàng hoặc chủ cửa hàng có thể khiếu nại và thậm chí đưa cán bộ thực thi pháp luật ra tòa vì những hành động sai trái của họ.

 

Dịch bởi: hoaithuong

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục