Bài viết liên quan:

Bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh - Bạn bè (Friends)

Bài nói mẫu này là một phần trong chủ đề bài học Relationships (Các mối quan hệ). Chủ đề này được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Friends

I think I have the greatest friends in the world. They are just as important to me as family. In fact, they are my family, really.

My best friends and I all grew up together and shared so many experiences together. We know everything about each other.

I would do anything for my friends and I'm sure they'd do anything for me. I'm sure there's nothing in the world that could stop us from being friends.

I've also made lots of other good friends from university and the different places I've worked. They are also important to me.

We are now all over the world and it's sometimes difficult to meet each other, but we stay in touch. One day I'd like to get all of my friends together for a big party. That'd be great fun.

Source: Listen A Minute

Bạn bè

Tôi nghĩ tôi đang có những người bạn tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Bạn bè cũng quan trọng giống như gia đình tôi. Thực ra, họ đúng là gia đình của tôi.

Những người bạn tốt nhất của tôi đều cùng lớn lên và cùng chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng tôi đều hiểu rõ nhau.

Tôi sẽ làm mọi thứ vì bạn bè và họ cũng vậy, cũng sẽ làm mọi điều vì tôi. Tôi chắc chắn không gì có thể ngăn cản tình bạn của chúng tôi.

Tôi cũng đã kết bạn với nhiều bạn trong trường Đại học và cả trong công việc nữa. Họ cũng rất quan trọng với tôi.

Bạn bè tôi bây giờ ở nhiều nơi trên thế giới và đôi lúc cũng khó để qua lại với nhau, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Một ngày nào đó tôi sẽ tập hợp tất cả bạn bè của tôi lại trong một buổi tiệc lớn. Đó là là một niềm vui lớn !

 

Dịch bởi: Ce Phan