Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bạn có muốn đạt điểm 8 trong bài thi IELTS Writing?

Bạn có muốn đạt điểm 8 trong bài thi IELTS Writing?

22/08/2016
Mức căn bản

Do you want to score a band 8 on IELTS Writing?

Many IELTS test-takers spend a lot of time training to write top-notch essays. To achieve a desired score, they stuff their essays with uncommon vocabulary, overuse complicated grammar or write too many words. But are these means really necessary? The answer is NO.

There are a lot of much simpler writings that score 8.0 and higher! This is because you don’t need any special knowledge: the examiner will assess your writing, not your thoughts. Even simple but accurately expressed ideas score better than too complicated ones. To succeed in IELTS Writing, you need to be accurate and write simple things well

Ridiculously, even well trained candidates often lose points on IELTS Writing because of making simple mistakes: from going off topic to writing too many words.

We’ve gathered top 10 IELTS Writing tips that will help you score band 8+ on IELTS Writing:

1. Read the question

Understanding what the question asks you to do is crucial for achieving a good score. That's why, always read your question thoroughly and cover all the points you're asked to write about. For example:

The government should pay to the parents of very young children, so that one of them can stay at home and look after their children.

What do you think are the pros and cons of this policy? Justify your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

In this question you're asked to do two things:

    - Write pros & cons

    - Give examples

Failing to complete one of the requirements of the task results in a lower score!

2. Read what you have written

Go back and read the paragraph you have just written before you start the next one. You may think that this is a waste of time. If so, you’d be wrong. It’s important to link your paragraphs together – what easier way to do that than just read what you have written?

3. Be clear

The practical advice here is to select your best idea and write about that. That means not writing everything you know – leave some ideas out. Don’t worry if it is not your best explanation, worry about whether it is your clearest explanation.

4. Write about what you know

You are being tested on the quality of your English, not on the quality of your ideas. So you shouldn’t worry about finding the “right answer”. You need a simple idea that you can clearly describe and justify.

5. Follow the standard structure

To get maximum points, you should follow the standard structure. IELTS Writing task 1 should be written as follows:

     1. Introduction: briefly describe what your graph shows.

      2. Overview: state main trends.

     3. Specific details: describe specific changes, providing data.

IELTS Writing task 2 answer should have such backbone:

     1. Introduction: rephrase the topic + give your opinion.

     2. Body paragraphs: each should have its central idea, which is generally stated in the first sentence.

     3. Conclusion: just rephrase your opinion from the introduction.

6. Don’t write too many words

It’s a bad idea to write more than 300 words in task 2 and more than 200 words in task 1. Firstly, it’s difficult for the examiner to read long essays and he/she will check your writing less carefully. Secondly, you are likely to make more mistakes and have less time to check what you wrote.

7. Choose your writing style

Never use informal language in academic writing or in essay. Only in general module task 1 you may be asked to write an informal letter.

8. Don't learn model answers by heart

Do not memorize model answers - you will receive less points for such essay. The chance of getting exactly the same essay as you've learnt is very small. And going off topic will result in achieving a low score. So instead, spend some time learning to adopt advanced vocabulary to make it fit into your answer. This way you'll be able to use various words phrases in different writings and show your broad range of vocabulary.

9. Don't branch off!

Write only according to the theme. Do not include irrelevant information. If you wander from the subject, you'll get a much lower score even for a well-styled answer.

10. Write clearly and coherently

Do not repeat yourself with different words, avoid being redundant. Also, make sure that each paragraph in Writing task 2 has a central idea. It's very important for IELTS Writing that every paragraph in you essay is clearly separated and has its main thought. This simple thing makes your essay neat and coherent.

 

Source: IELTS-UP

 

 

Bạn có muốn đạt điểm 8 trong bài thi IELTS Writing?

Có nhiều thí sinh thi IELTS dành nhiều thời gian để viết theo những bài luận mẫu. Để đạt được điểm số như mong muốn, nhiều người cố nhồi nhét những bài luận mẫu với những từ vựng không thông dụng, lạm dụng sự phức tạp của ngữ pháp hoặc viết quá nhiều từ. Nhưng đó có phải phương pháp thực sự cần thiết? Câu trả lời là không.

Có nhiều cách đơn giản hơn để bài viết đạt điểm 8.0 và cao hơn nữa. Thực ra bạn không cần nhiều kiến thức chuyên biệt: vì giám khảo sẽ đánh giá bài viết của bạn, không phải suy nghĩ của bạn. Cũng đơn giản nhưng việc đánh giá ý kiến chính xác có thể đạt điểm số tốt hơn nhiều so với một ý kiến thực sự phức tạp. Để thành công trong bài viết IELTS, bạn cần viết chính xác và viết thật đơn giản.

Thật là đáng tiếc, những ứng viên đã được đào tạo tốt thường vẫn hay mất điểm trong bài thi IELTS Writing bởi vì mắc phải những lỗi quá đơn giản: từ lạc đề đến viết quá nhiều từ.

Chúng tôi đã sưu tầm được 10 lời khuyên hàng đầu cho bài viết IELTS sẽ giúp bạn đạt điểm 8+ trong bài viết IELTS.

1. Đọc kỹ câu hỏi

Hiểu rõ câu hỏi hỏi là điều cốt yếu để bạn đạt được điểm số cao. Đó là tại sao, bạn luôn luôn đọc câu hỏi của bạn một cách kỹ lưỡng và đảm bảo tất cả những điểm quan trọng trong câu hỏi. Ví dụ:

The government should pay to the parents of very young children, so that one of them can stay at home and look after their children.

What do you think are the pros and cons of this policy? Justify your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Với  câu hỏi này, bạn phải trả lời 2 điều:

    - Viết ưu và nhược điểm

    - Đưa ra ví dụ.

Viết không đầy đủ những gì được yêu chấu thì chắn chắn bạn sẽ nhận điểm số thấp hơn.

2. Đọc những điều bạn đã viết

Quay trở lại và đọc đoạn văn bạn đã viết trước khi bạn bắt đầu một bài khác. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó tốn thời gian. Nếu bạn nghĩ vậy, bạn đã sai. Đó là điều quan trọng để liên kết các đoạn văn của bạn với nhau - đó là cách dễ dàng đạt hơn nếu chỉ đọc câu mà bạn vừa viết xong.

3. Ý tưởng dễ hiểu

Lời khuyên để luyện tập điều này đó là hãy lựa chọn những ý kiến tốt nhất và viết về chúng. Điều đó có nghĩa là không viết những thứ bạn biết nhưng không đầy đủ những phần giải thích. Đừng lo lắng nếu nó không phải là sự giải thích tốt nhất của bạn, hãy xem rằng liệu đó có phải lời giải thích dễ hiểu nhất chưa.

4. Viết về những điều bạn biết

Bài kiểm tra tập trung vào ngôn ngữ tiếng Anh của bạn chứ không phải chất lượng về ý tưởng của bạn. Vì vậy, bạn không nên lo lắng để tìm câu trả lời đúng nhất. Bạn nên có một ý kiến đơn giản rằng bạn có thể mô tả và chứng minh sao cho dễ hiểu nhất.

5. Viết theo cấu trúc tiêu chuẩn

Để đạt được điểm số tối đa, bạn nên theo cấu trúc tiêu chuẩn. Bài thi viết IELTS Task 1 nên được viết theo như sau:

1. Giới thiệu: mô tả tóm tắt điều mà bạn trình bày trong các đoạn văn sau đó.

2. Tổng quan: nêu ra xu hướng chính

3. Chi tiết riêng: Mô tả những thay đổi nổi bật, cung cấp dữ liệu trong biểu đồ.

Bài thi viết IELTS Task 2 trả lời nên có bố cục chuẩn:

1. Mở bài: nói lại chủ đề của bài luận và đưa ý kiến của bạn

2. Thân bài: nên đưa các ý kiến chính (câu chủ đề), những ý kiến thường đề cập ở câu đầu tiên trong các đoạn văn.

3. Kết luận: Chỉ nên nói lại ý kiến của bạn ở phần giới thiệu (Paraphrasing)

6. Không viết quá nhiều từ

Sẽ không hay nếu viết nhiều hơn 300 từ trong bài thi Writing Task 2 và nhiều hơn 200 từ trong task 1. Đầu tiên, giám khảo sẽ khó đọc hiểu những bài tiểu luận dài và họ sẽ kiểm tra bài viết của bạn ít cẩn thận hơn. Thứ hai, bạn có lẽ sẽ mắc phải nhiều lỗi hơn và có ít thời gian để kiểm tra những gì bạn đã viết.

7. Lựa chọn cách viết của bạn

Đừng bao giờ sử dụng ngôn ngữ không chính thức (không trịnh trọng) trong bài viết về học thuật hoặc trong bài tiểu luận. Chỉ đối với bài thi dạng General (IELTS tổng quát) trong bài thi Task 1 bạn có thể sẽ được hỏi cách viết một bức thư không chính thức.

8. Không học thuộc lòng các bài luận mẫu

Đừng nhớ những câu trả lời mẫu - bạn sẽ nhận được ít điểm hơn cho bài tiểu luận như vậy. Cơ hội nhận được những bài tiểu luận sao y như vậy là rất nhỏ. Và nếu không đúng chủ đề trong câu hỏi sẽ làm kết quả bạn sẽ đạt được là một điểm số thấp. Vì vậy, hãy dùng 1 chút thời gian để nâng cao vốn từ vựng để có những câu trả lời phù hợp hơn. Bằng cách này bạn sẽ có thể dùng những từ khác nhau trong những bài viết khó và thể hiện ý nghĩa rõ ràng của từng vựng mà bạn sử dụng trong từng trường hợp.

9. Không mở rộng bài viết không phù hợp

Chỉ viết theo chủ đề yêu cầu trong câu hỏi. Không viết thêm những thông tin không thích hợp. Nếu bạn lạc chủ đề, bạn sẽ bị điểm thấp hơn rất nhiều, câu trả lời cũng sẽ hướng theo một kiểu khác chứ không phải điều được hỏi.

10. Viết rõ ràng và mạch lạc

Không lặp lại ý của bạn bằng những từ vựng khác, tránh những từ rườm rà. Cũng như hãy viết  mỗi đoạn văn một cách chắc chắn trong task 2, task 1 thì phải nói rõ những điểm chính. Điều đó rất quan trọng cho bài viết IELTS, mỗi đoạn văn trong bài tiểu luận của bạn được chia ra rõ ràng và có nội dung chính của nó. Đây là những điều đơn giản làm cho bài tiểu luận của bạn rõ ràng và mạch lạc

 

Dịch bởi: PhuongAnh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục