Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Biến các container vận chuyển đã qua sử dụng thành thư viện

Biến các container vận chuyển đã qua sử dụng thành thư viện

21/09/2017
Mức căn bản

Used shipping containers turned into libraries

At the beginning of this school year, teachers and students at Phan Ngọc Nhân Primary School in the central province of Quảng Nam were very curious about the used shipping container that had materialised in their school yard over the summer break.

A teacher instructs students on the use of laptops at a container library. — Photo dantri.com.vn

The container is a present from a Swiss organisation to the school and has been turned into the school’s new library, painted an eye-catching orange and outfitted with a glass door and windows.

"No one imagined such a perfect library,” says school principal Lưu Cúc. The air-conditioned room contains over 1,000 books, four desks and dozens of chairs. Four laptops connect the library to the internet. “No one thinks they are in a container when they come in,” Cúc said.

“We call it a five-star library,” Cúc said, adding that it was far superior to the school’s previous library, which failed to meet the demand of its 800 students.

Since the 27 sq.m container was opened, it has become a favourite destination of many students during breaks and after school.

A fifth grader, Nguyễn Thanh Quý, said he usually went to the container library after school to relax and read new books. “I find many interesting books here. I will read all books in this library,” Quý said.

In 2015, the Darius Foundation, a Swiss non-governmental organisation, built the first container library in collaboration with Maersk Vietnam at the Long Bình Điền Secondary School in the Mekong Delta province of Tiền Giang as part of a project to build libraries for children in rural areas.

The library, built at a cost of VNĐ250 million (US$11,000), has six computers and 1,000 book titles.

A used container turned into a library in Phan Ngọc Nhân Primary School in the central province of Quảng Nam. — Photo dantri.com.vn

Similar school libraries, some of them mobile, have been built in other provinces, including Cần Thơ and Sóc Trăng.

Mobile libraries provide children in rural areas with the opportunity to access books they would never have otherwise, as well as laptops with access to the world wide web. The libraries are expected to help narrow computer skill gaps between children in urban and rural areas.

Six years ago, the Darius Foundation launched a mobile schools project for rural children in the Mekong Delta region, providing computer and internet skills training in modified containers.

However, once every three months the 10 mobile schools move to new locations for new courses, and the children have almost no access to computers for practice.

Accordingly, the library was developed to secure the results of the training program in computer and internet skills.

All schools in Việt Nam are supposed to have a library. However, school libraries often fall short of the needs due to modest investment.

Speaking at a book fair last year, Deputy Minister of Education and Training Phạm Mạnh Hùng said that on average, a Vietnamese reads four books yearly, including 2.8 textbooks and 1.2 books of other kinds.

Meanwhile, a Singaporean reads about 14 books a year, Malaysians 10 books and in developed countries like France, Japan and Israel, every person reads 20 books per year, on average.

Early last year, the ministry asked education and training institutions to promote reading culture at schools by improving public awareness of the pleasure and importance of reading books, increasing training for librarians, improving reading skills and ability to search for information.

Particularly, teachers at kindergartens are asked to spend time reading books to children and encouraging parents to do the same.

The ministry also called for contributions and co-operations from individuals and organisations in developing school libraries.

Source: DTiNews

 

Biến các container vận chuyển đã qua sử dụng thành thư viện

Vào đầu năm học này, các giáo viên và học sinh trường tiểu học Phan Ngọc Nhân ở Quảng Nam đều rất hiếu kỳ về những chiếc container vận chuyển đã qua sử dụng hiện diện trên sân trường trong suốt kỳ nghỉ hè.

Một giáo viên hướng dẫn sinh viên sử dụng máy tính xách tay tại một thư viện container. - Ảnh dantri.com.vn

Chiếc container đó là món quà từ một tổ chức Thụy Sĩ gửi đến trường và đã được chuyển thành thư viện mới của trường, chiếc container được sơn màu cam bắt mắt, trang bị cửa ra vào và cửa sổ bằng kính.

Hiệu trưởng trường, bà Lưu Cúc cho biết: "Không ai tưởng tượng ra được một thư viện hoàn hảo như thế này". Phòng máy lạnh có trên 1.000 quyển sách, bốn chiếc bàn và hàng chục chiếc ghế. Bốn chiếc máy tính xách tay kết nối thư viện với internet. "Khi bước vào, không ai nghĩ rằng họ đang ở trong một chiếc container", bà Cúc nói.

"Chúng tôi gọi đó là một thư viện năm sao", bà Cúc cho biết thêm rằng thư viện này đã cao cấp hơn nhiều so với thư viện trước đó của trường, thư viện trước đây không đáp ứng được nhu cầu của 800 học sinh trong trường.

Kể từ khi mở cửa container rộng 27m2, nó đã trở thành một điểm đến yêu thích của nhiều học sinh trong thời gian nghỉ giải lao và sau giờ học.

Một học sinh lớp năm, Nguyễn Thanh Quý, cho biết cậu thường đến thư viện container sau giờ học để thư giãn và đọc những quyển sách mới. "Cháu tìm thấy nhiều cuốn sách thú vị ở đây. Cháu sẽ đọc tất cả các cuốn sách trong thư viện này," Quý nói.

Năm 2015, Quỹ Darius, một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ, đã hợp tác với Maersk Việt Nam cùng xây dựng thư viện container đầu tiên tại Trường THCS Long Bình Điền ở tỉnh Tiền Giang trong khuôn khổ dự án xây dựng thư viện cho trẻ em vùng nông thôn.

Thư viện được xây dựng với chi phí là 250 triệu đồng (11.000 đô la Mỹ), có 6 máy tính và 1.000 đầu sách.

Một container đã qua sử dụng biến thành thư viện tại trường tiểu học Phan Ngọc Nhân ở tỉnh Quảng Nam. - Ảnh dantri.com.vn

Các thư viện trường học tương tự, một số là thư viện lưu động, đã được xây dựng ở các tỉnh khác, bao gồm Cần Thơ và Sóc Trăng.

Những thư viện lưu động cung cấp cho trẻ em ở các vùng nông thôn cơ hội tiếp cận những quyển sách mà đáng ra các em có thể sẽ không bao giờ chạm tới được, máy tính xách tay có quyền truy cập vào mạng lưới toàn cầu cũng vậy. Các thư viện được mong đợi sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về kỹ năng máy tính giữa trẻ em ở thành thị và nông thôn.

Sáu năm trước, Quỹ Darius đã đưa ra một dự án trường học lưu động cho trẻ em nông thôn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp các kỹ năng về máy tính và Internet trong các container đã được cải tạo.

Tuy nhiên, cứ ba tháng một lần, 10 trường học lưu động sẽ chuyển đến các địa điểm mới cho các khóa học mới và những trẻ em ở chỗ cũ hầu như không có máy tính để thực hành.

Do đó, loại thư viện này đã được phát triển để đảm bảo kết quả của chương trình đào tạo về kỹ năng máy tính và Internet.

Tất cả các trường học ở Việt Nam đều có thư viện. Tuy nhiên, các thư viện trường học thường thiếu thốn các nhu cầu cần thiết do đầu tư khiêm tốn.

Phát biểu tại một hội chợ sách hồi năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng cho biết trung bình một người Việt Nam đọc bốn cuốn sách mỗi năm, trong đó có 2,8 sách giáo khoa và 1,2 các loại sách khác.

Trong khi đó, một người Singapore đọc khoảng 14 cuốn sách một năm, người Malaysia 10 cuốn sách và ở các nước phát triển như Pháp, Nhật Bản và Israel, mỗi người thường đọc 20 cuốn sách mỗi năm.

Đầu năm ngoái, Bộ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo thúc đẩy văn hoá đọc sách tại trường học bằng cách nâng cao nhận thức của người dân về niềm vui và tầm quan trọng của việc đọc sách, tăng cường đào tạo các cán bộ thư viện, nâng cao kỹ năng đọc và khả năng tìm kiếm thông tin.

Đặc biệt, giáo viên ở trường mầm non được yêu cầu dành thời gian đọc sách cho trẻ em và khuyến khích cha mẹ cũng làm như vậy.

Bộ cũng kêu gọi những đóng góp và hợp tác từ các cá nhân và tổ chức trong việc phát triển các thư viện trường học.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục