Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Bộ đề xuất cắt giảm thuế doanh nghiệp, nhưng tăng các loại thuế khác

Bộ đề xuất cắt giảm thuế doanh nghiệp, nhưng tăng các loại thuế khác

07/05/2018
Mức căn bản

Ministry proposes cut in corporate tax, but hikes for other taxes

The Ministry of Finance’s (MOF) recent proposals on raising many kinds of taxes and fees have been facing strong opposition from the public.

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc at the GMS6 Business Summit in late March 2013 said the government is going to cut the corporate income tax (CIT) from 20-22 percent to 15-17 percent.

Analysts think the 15-17 percent CIT would be applied to micro and small-and medium-sized enterprises, respectively, as proposed by MOF. 

The ministry suggested a tax reduction only once recently, but it has frequently proposed to raise tax. 

In August 2017, MOF stirred up the public when proposing to raise the VAT (value added tax) from 10 percent to 12 percent and cut the number of products subject to the preferential VAT rate of 5 percent, because the 10 percent tax rate ‘isn’t in line with international practice’ and ‘cannot ensure the nation’s financial security’.

Also in 2017, the ministry insisted on raising the environmental protection tax to VND4,000 on every liter of petrol sold, saying taxes from crude oil are decreasing and the petrol price in Vietnam is low compared with 122 countries.

In early 2018, MOF proposed raising the personal income tax rate (PIT) to ‘help increase the state budget revenue’. 

Most recently, in mid-April, MOF mentioned a plan to tax houses with the value of over VND700 million and tax cars worth over VND1.5 billion.

Explaining the taxing of individuals’ assets, the ministry said that this kind of tax exists in many countries. According to OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), the tax brings 4 percent of revenue in Canada, 3 percent in the US, and 0.6 percent in developed countries.

However, Vietnam’s annual income per capita is very modest, just around $2,000.

“Raising the tax on workers with low living standards may turn the near-poor into the poor, and turn low-income earners into near-poor,” said Bui Duc Thu, a National Assembly deputy.

The real reason behind MOF’s decision to propose a tax hike is to increase the source of revenue for the state budget. However, as Ngo Tri Long, a renowned economist, said, the high public debt and prolonged budget deficit must not be blamed on low tax collections but on embezzlement, inappropriate investments, and loose financial discipline.

“If the problems aren’t settled, the budget deficit will still occur even if MOF raises taxes many times,” he said.

Source: vietnamnet

 

Bộ đề xuất cắt giảm thuế doanh nghiệp, nhưng tăng các loại thuế khác

Các đề xuất gần đây của Bộ Tài chính về việc tăng nhiều loại thuế và lệ phí đã gây nên sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thượng đỉnh GMS6 vào cuối tháng 3 năm 2013 đã nói rằng chính phủ sẽ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ 20-22% xuống 15-17%.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các nhà phân tích cho rằng thuế TNDN 15-17% sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa.

Bộ đề nghị giảm thuế chỉ một lần gần đây, nhưng lại thường xuyên đề xuất tăng thuế.

Vào tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính đã khuấy động dư luận khi đề xuất tăng thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) từ 10% lên 12% và cắt giảm số lượng sản phẩm chịu thuế ưu đãi 5%, vì thuế suất 10% 'không phù hợp với thông lệ quốc tế' và 'không thể đảm bảo an ninh tài chính quốc gia'.

Cũng trong năm 2017, Bộ đã nhấn mạnh việc tăng thuế bảo vệ môi trường lên 4.000 đồng trên mỗi lít xăng bán ra, đồng thời cũng cho biết thuế dầu thô đang giảm xuống và giá xăng dầu ở Việt Nam là thấp so với 122 quốc gia.

Đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân (PIT) 'nhằm tăng thu ngân sách nhà nước’.

Gần đây nhất, vào giữa tháng 4, Bộ Tài chính đã đề cập đến kế hoạch đánh thuế nhà có giá trị trên 700 triệu đồng và các thuế xe trên 1,5 tỷ đồng.

Giải thích việc đánh thuế tài sản cá nhân, Bộ cho biết loại thuế này tồn tại ở nhiều nước. Theo tổ chức OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), loại thuế này mang lại 4% doanh thu ở Canada, 3% ở Mỹ và 0,6% ở các nước phát triển.

Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ khoảng 2.000 đô la.

"Việc tăng thuế đối với người lao động có mức sống thấp có thể khiến người cận nghèo thành người nghèo, và khiến những người có thu nhập thấp thành cận nghèo", ông Bùi Đức Thu, Phó Quốc hội cho biết.

Lý do thực sự dẫn đến đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính là để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo ông Ngô Trí Long, nhà kinh tế học có tiếng, nói rằng không thể đỗ lỗi việc nợ công cao và thâm hụt ngân sách kéo dài là do thu thuế thấp mà đó là do tham ô, đầu tư không phù hợp và kỷ luật tài chính lỏng lẻo.

"Nếu các vấn đề này không được giải quyết thì thâm hụt ngân sách vẫn sẽ xảy ra ngay cả khi Bộ Tài chính tăng thuế nhiều lần", ông nói.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục