Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Bộ Nội vụ chọn kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ngắn hơn

Bộ Nội vụ chọn kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ngắn hơn

07/11/2016
Mức căn bản

Shorter Lunar New Year holiday option chosen by Ministry of Home Affairs

Civil servants will have seven days off for Tet Holiday which falls on January 26 to February 1, 2017.

The Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs suggested two options for Tet Holiday including a more generous 10-day option. Under the first option, people would have had from January 27 to February 5 to enjoy the Tet Holiday.

However, the Ministry of Home Affairs gave its support to the second option. Civil servants will be given two days off in the lunar calendar of 2016 and three days off in 2017. Since the first and second days of the new year are on Saturday and Sunday, people will be given two more days off so Tet holiday will last from January 26 to February 1.

In terms of the New Year holiday, since January 1 is on Sunday, they will only have Monday off, providing a break from December 31 to January 2.

However because the Hung Kings’ festival is on Thursday, April 6, the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs will only let people take Friday off and they will be forced to work the following Saturday. The Ministry of Home Affairs also agrees with the proposal.

It also approved the April 29 to May 2 holiday for Reunification and May Day. Workers will have days off from September 2 to 4 for National Day.

Source: Dtinews

 

Bộ Nội vụ chọn phương án nghỉ Tết Nguyên Đán ngắn hơn.

Cán bộ công chức sẽ có 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 26 tháng 1 đến mùng 1 tháng 2 năm 2017.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị hai lựa chọn cho ngày Tết bao gồm lựa chọn hơn 10 ngày. Theo sự lựa chọn đầu tiên, mọi người có thể được nghỉ từ ngày 27 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng Hai để đón Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên Bộ Nội vụ đã nghiên theo hướng lựa chọn thứ hai. Cán bộ công chức sẽ có 2 ngày nghỉ trong lịch âm của năm 2016 và 3 ngày nghỉ vào năm 2017. Kể từ những ngày đầu tiên và thứ Hai của năm mới là ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, mọi người sẽ được nghỉ thêm hai ngày nữa như vậy nữa vào dịp Tết - bắt đầu vào ngày 26 tháng một đến mùng 1 tháng hai.

Trong điều kiện của ngày nghỉ trong năm mới, kể từ ngày mùng 1 tháng một là vào Chủ nhật, mọi người sẽ chỉ có một ngày nghỉ thực sự thứ Hai, thêm một ngày nghỉ ngắn từ ngày 31 tháng mười hai đến mùng 2 tháng một.

Tuy nhiên, vì lễ hội Hùng Vương là ngày thứ Năm, ngày 6 tháng tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ chỉ cho mọi người nghỉ thứ Sáu ra và họ sẽ bị buộc phải làm việc ngày thứ Bảy ngay sau đó. Bộ Nội vụ cũng đồng ý với đề nghị này.

Bộ cũng đã phê duyệt ngày 29 tháng Tư  cho tới ngày 2 tháng Năm nghỉ cho ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động. Người lao động sẽ được nghỉ từ ngày 2 tới ngày 4 tháng 9 trong ngày Quốc khánh.

 

Dịch bởi: NguyetNguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục