Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Các chuỗi cà phê mở rộng bởi vì lợi nhuận tiếp tục cao

Các chuỗi cà phê mở rộng bởi vì lợi nhuận tiếp tục cao

08/04/2017
Mức căn bản

Coffee chains expand as profits remain high

Coffee chains in Vietnam have been developing rapidly in recent years with annual revenue growth rate of 32 percent, according to Euromonitor, a market survey firm.

The annual growth rate of coffee beans to Vietnam’s coffee chains, as revealed by coffee manufacturers, is up to 300 percent.

Starbucks, The Coffee House, Phuc Long and Highlands Coffee are always crowded, especially at weekends. 

Doan Dinh Hoang, a branding expert, said coffee chains had mushroomed in recent years because of two factors: high population of 90 million, 65 percent of them young; and the Vietnamese habit of going to cafes.

A survey by IAM, a marketing academy, found that 65 percent of Vietnamese drink coffee seven times a week.


Regarding profit, one cup of coffee can be sold for 3-4 times higher than the cost price. According to Vo Mau Quoc Tien, the owner of Rita Vo coffee chain, one cup of coffee at the shop is equal to value of one kilo of unroasted coffee.

A representative of Saigon Café estimates that the investment rate for one shop is VND4-5 billion, and if business goes smoothly, profits would account for 15-20 percent of revenue.

The developer of a franchised coffee chain estimates that one shop can receive 200-300 guests a day. This means that he would be able to take back the investment capital after two years of doing business, if noting that the initial cost for one shop is $250,000.

As for take-away coffee, Hoang believes that investors would take back investment capital after 1.5 years of operation. The initial investment rate for one Passio café is VND1 billion, while revenue is VND300-500 million a month.

The attractive profit is promised in the slogan of M-Café to its franchisees: ‘get rich fast with M-Café’ (giau nhanh nhat voi M-Café).

Regarding the market scale, according to Vo Duy Phu, marketing director of The Coffee House, demand is on the rise. In Thailand and Singapore, there are brands which own more than 1,000 shops. 

Phu declined to talk about revenue, but he said The Coffee House serves 300,000 guests a month.

McCafe, which had five shops in 2015,  increased its number of shops to nine by the end of 2016. 

In November 2016, Starbucks opened its 23rd shop. Vpresso plans to open 20 shops in Hanoi and 15-20 shops in HCM City.

Source: vietnamnet

 

Các chuỗi cà phê mở rộng vì lợi nhuận vẫn cao

Chuỗi cà phê ở Việt Nam đã được phát triển nhanh vào những năm gần đây với tỷ lệ tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là 32%, theo Euromonitor, một công ty điều tra thị trường.

vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, TPP, US President Obama, Vietnam net news, Vietnam latest news, vn news, Vietnam breaking news, shares, coffee chain, Starbucks, HCM City

Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ sản xuất càphê hạt đến chuỗi cà phê của Việt Nam như tiết lộ bởi các nhà máy sản xuất cà phê thì tăng lên 300%

Starbucks, The Coffee House, Phúc Long và Highlands Coffee luôn đông người, đặc biệt vào cuối tuần.

Đoàn Đình Hoàng, một chuyên gia nhãn hiệu, nói rằng chuỗi càphê đã mọc lên như nấm vào những năm gần đây bởi vì 2 nhân tố: dân số cao 90 triệu người, 65% người trẻ và thói quen người Việt Nam đi đến quán cà phê

Một khảo sát bởi IAM, một học viện marketing, nhận thấy 65% người Việt Nam uống cà phê 7 lần 1 tuần.

Về lợi nhuận, một tách cà phê có thể bán cao hơn 3-4 lần so với giá trị. Theo Võ Mẫu Quốc Tiến, chủ nhân chuỗi cà phê Rita Võ, một tách cà phê ở quán có giá trị ngang bằng với 1 cân cà phê nguyên hạt

Một tiêu biểu của cà phê Sài Gòn ước tính rằng tỷ lệ đầu tư vào một cửa hàng là 4-5 tỷ VNĐ và nếu kinh doanh thông suốt, lợi nhuận sẽ thu về khoảng 15-20%.

Nhà phát triển của một nhượng quyền chuỗi cà phê ước tính rằng một cửa hàng có thể tiếp nhận 200-300 khách một ngày. Điều này có nghĩa rằng anh ấy sẽ có thể lấy lại vốn đầu tư sau 2 năm làm kinh doanh, nếu lưu ý rắng chi phí đầu tư ban đầu cho một của hàng là 250,00 đôla

Còn đối với cà phê mang về, Hoàng tin rằng người đầu tư sẽ lấy lại vốn đầu tư ban đầu sau 1.5 năm hiệu quả. Mức đầu tư ban đầu của chuỗi cà phê Passio cafe là 1 tỷ, trong khi doanh thu là 300-500 triệu một tháng.

Lợi nhuận hấp dẫn là lời hứa hẹn của M-cafe đến người nhượng quyền: "làm giàu nhanh với M-cafe"

Về quy mô thị trường, theo Võ Duy Phú, giám đốc marketing của The coffee House, nhu cầu thì đang tăng lên. Ở Thái Lan và Singapore, đây là những nhãn hiệu sở hữu hơn 1000 cửa hàng.

Ông Phú từ chối nói về doanh thu, nhưng ông nói The Coffee House phục vụ 300,000 khách một tháng.

McCafe, đã có 5 cửa hàng vào năm 2015, bao gồm số cửa hàng của nó đã tăng đến 9 vào cuối năm 2016.

Vào tháng 11 năm 2016, Starbuck đã mở cửa hàng thứ 23. Vpresso lên kế hoạch mở 20 cửa hàng ở Hà Nội và 15-20 cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh

 

Dịch bởi: nguyenanhnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục