Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Các dự án chống ngập tại TP.HCM đã ngừng hoạt động sau khi bị cắt giảm viện trợ ODA

Các dự án chống ngập tại TP.HCM đã ngừng hoạt động sau khi bị cắt giảm viện trợ ODA

07/07/2017
Mức căn bản

Anti-flooding projects in Ho Chi Minh City halted following ODA cut

Authorities in Ho Chi Minh City are now uncertain about how to mobilize capital for major anti-flooding projects after the World Bank ended its official development assistance (ODA) last month.

The municipal People’s Committee and the WB in June agreed to terminate the US$400 million in ODA for the Tham Luong-Ben Cat-Nuoc Den Canal project, causing it to be halted halfway.

The plan to renovate Hy Vong Canal, which is intended to alleviate inundation in Tan Son Nhat International Airport in Tan Binh District, is also affected by the cut.

The canal renovation was expected to give the city a facelift and improve the lives of two million residents in eight districts.

The first phase of the project has been finished, which included dredging the canal bottom and building roads along the waterway.

The second phase involves the construction of tidal drainage facilities at two ends of the canal and a pipeline system to direct wastewater to a treatment plant in Tan Phu District.

These components were anticipated to be carried out in the 2017-20 period, as long as the ODA package would be provided by the WB.

Regarding the Hy Vong Canal project, Tran Dang Nghia, an official from the Steering Center of the Urban Flood Control Program, stated it is the only solution to flooding at the airdrome as previous measures did not work.

This map shows the waterway along which the Tham Luong-Ben Cat-Nuoc Den Canal project is carried out. Photo: Tuoi Tre

In order to expedite the plan following the ODA termination, the center has asked the municipal People’s Committee to fund the implementation with the local budget.

The project involves the upgrade of the 1.85-kilometer-long Hy Vong Canal at a cost of VND488 billion ($21.4 million).

It is necessary that the municipal administration resume the project using funds from the local coffers as rain-triggered flooding is now an urgent issue at Tan Son Nhat International Airport, Nghia said.

Meanwhile, resuming the Tham Luong-Ben Cat-Nuoc Den Canal project, which costs some VND10 trillion ($439.1 million), will require investment from the private sector, said Nguyen Ngoc Cong, director of the Steering Center of the Urban Flood Control Program.

An official from the Ho Chi Minh City Department of Transport suggested that authorities focus on seeking investment from international organizations that are interested in anti-flood programs.

Mobilizing resources from the private sector would not be easy as the project does not generate any income for it, the official said.

Priorities should be directed to building the two tidal drainage systems first as they would play an essential role in dealing with inundation in the city, he recommended.

Source: Tuoitrenews

 

Các dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh đã ngừng hoạt động sau khi bị cắt giảm viện trợ ODA

Các cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện không chắc làm cách nào để huy động vốn cho các dự án chống ngập lớn sau khi Ngân hàng Thế giới chấm dứt nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) hồi tháng trước.

Ủy ban nhân dân thành phố và Ngân hàng Thế giới (WB) hồi tháng 6 đã đồng ý chấm dứt khoản viện trợ ODA trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Đen, khiến cho dự án bị dừng lại nửa chừng.

Kế hoạch cải tạo Kênh Hy Vọng nhằm làm giảm ngập nước tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình, cũng bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm.

Việc cải tạo kênh được mong đợi sẽ mang lại cho thành phố một sự đổi mới và cải thiện cuộc sống của hai triệu người dân ở tám huyện.

Giai đoạn đầu của dự án đã hoàn thành, bao gồm nạo vét đáy kênh và xây dựng các tuyến đường dọc theo tuyến đường thủy.

Giai đoạn thứ hai liên quan đến việc xây dựng các công trình thoát nước do thủy triều ở hai đầu của kênh và một hệ thống ống dẫn để đưa nước thải đến nhà máy xử lý tại huyện Tân Phú.

Những phần này dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, miễn là gói viện trợ ODA vẫn được WB tài trợ.

Về dự án Kênh Hy Vọng, ông Trần Đăng Nghĩa, cán bộ Trung tâm Chỉ đạo Chương trình kiểm soát ngập nước của thành phố, nói rằng đó giải pháp duy nhất để giảm ngập tại sân bay mà các dự án trước đã không làm được.

Bản đồ này cho thấy đường thủy dọc theo tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Đen. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhằm đẩy nhanh kế hoạch sau khi chấm dứt viện trợ ODA, trung tâm đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp thực hiện dự án bằng ngân sách địa phương.

Dự án bao gồm nâng cấp 1,85km Kênh Hy Vọng với chi phí 488 tỷ đồng (21,4 triệu USD).

Việc chính quyền thành phố tiếp tục thực hiện dự án bằng cách sử dụng các quỹ từ kho bạc địa phương là điều cần thiết vì ngập nước do mưa hiện đang là vấn đề khẩn cấp tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TPHCM, cho biết, trong khi đó, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Đen sẽ tốn khoảng 10 nghìn tỷ đồng (439,1 triệu USD), cần có sự đầu tư từ các tổ chức tư nhân.

Một công chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan chức năng tập trung tìm kiếm đầu tư từ các tổ chức quốc tế quan tâm đến các chương trình chống ngập.

Việc huy động các nguồn lực từ các tổ chức tư nhân sẽ không dễ dàng vì dự án không tạo ra thu nhập cho họ, vị công chức nói.

Ưu tiên nên hướng đến việc xây dựng hai hệ thống thoát nước thủy triều trước vì chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý ngập nước trong thành phố, ông đề nghị.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục