Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các hãng hàng không cần bao nhiêu máy bay?

Các hãng hàng không cần bao nhiêu máy bay?

19/12/2016
Mức trung cấp

How many aircraft do Vietnamese airlines need?

Vietnam’s air carriers are trying to expand their fleets by purchasing new aircraft in large quantities, but poor infrastructure is hindering their work.

Vietnamese airlines would have 230 aircraft by 2020, according to a draft strategy on the development of air transport products and civil fleet in 2016-2020 from CAAV.

In 2011-2015, the aviation market witnessed a growth rate of 15 percent on average. The growth rate was unprecedentedly high in the last two years – 22.2 percent in 2015 and 31.2 percent in the first nine months of 2016.

The fleets of four Vietnamese air carriers have also been expanding, from 94 aircraft in 2011 to 141 by the third quarter of 2016.

Under the draft fleet development strategy, airlines would have the right to buy 89 more aircraft in the next four years, or 22 aircraft a year.

According to CAPA Fleet Database, Vietnam now ranks sixth in SE Asia in the number of aircraft in use, but it ranks third, after Malaysia and Indonesia, in the number of new aircraft ordered.

If ranking airlines in accordance with the number of aircraft, Vietnam Airlines would be in the fourth position, while Vietjet is ranked 18th. But if ranking airlines in accordance with the number of aircraft they have ordered, Vietjet would be in the third position, Vietnam Airlines ranks 12th and Jetstar Pacific 17th in the region.

If the orders are fulfilled, the number of aircraft Vietnam would have after 10 years would be 440 instead of the current 142. However, the fleet’s size would still be less than half of the two leading countries.

In reply to the warning that the aviation market has been developing too fast, experts said there was no need to worry. The demand for air transport has been increasing in recent years, thanks to the strong recovery of the economy and the airlines’ reasonable pricing policies.

With the sharp increase in the middle class and improved income of Vietnamese, expected to reach $10,000 by 2020 as forecast by the World Bank, the aviation market would see growth rate of 20 percent per annum in the next 3-4 years.

Therefore, it would be unreasonable to hinder the development of the aviation industry and restrict the number of aircraft that airlines can buy.

Luu Bich Ho, former head of the Institute for Development Strategy, said it was not a thorny problem to improve infrastructure conditions.

“The government can solve the problem by allowing private investors to develop aviation infrastructure items,” he said.

Source: Thanh Mai (VIETNAMNET)

 

 

Các hãng hàng không cần bao nhiêu máy bay?

Nhiều hãng hàng không của Việt Nam đang cố gắng mở rộng đội bay của mình bằng cách mua máy bay mới với số lượng lớn, nhưng cơ sở hạ tầng nghèo nàn đang cản trở công việc của họ.

Theo dự thảo Chiến lược phát triển sản phẩm vận tải hàng không và máy bay dân sự trong giai đoạn 2016-2020 của CAAV, các hãng hàng không Việt Nam sẽ có 230 máy bay vào năm 2020.

Trong giai đoạn 2011-2015, thị trường hàng không chứng kiến ​​tỷ lệ tăng trưởng 15 phần trăm trên trung bình. Tỷ lệ tăng trưởng cao này là chưa từng thấy trong hai năm qua - 22,2 phần trăm trong năm 2015 và 31,2 phần trăm trong chín tháng đầu năm 2016.

Các đội bay của bốn hãng hàng không Việt Nam cũng đã được mở rộng, từ 94 chiếc máy bay trong năm 2011 lên 141 chiếc trong quý thứ ba của năm 2016.

Theo dự thảo chiến lược phát triển đội bay, các hãng hàng không sẽ có quyền mua thêm 89 máy bay trong bốn năm tới, hoặc 22 máy bay trong một năm.

Theo cơ sở dữ liệu của CAPA Fleet, Việt Nam hiện đứng thứ sáu ở Đông Nam Á về số lượng máy bay đang được sử dụng, nhưng được xếp thứ ba, sau Malaysia và Indonesia, về số lượng máy bay mới được đặt hàng.

Nếu xếp hạng các hãng hàng không phù hợp với số lượng máy bay thì Việt Nam Airlines sẽ đứng vị trí thứ tư, trong khi Vietjet được xếp hạng thứ 18. Nhưng nếu xếp hạng các hãng hàng không phù hợp với số lượng máy bay họ đã đã đặt thì Vietjet sẽ đứng ở vị trí thứ ba, Việt Nam Airlines đứng thứ 12 và Jetstar Pacific đứng thứ 17 trong khu vực.

Nếu các đơn đặt hàng được hoàn thành, số lượng máy bay Việt Nam sẽ có sau 10 năm sẽ là 440 thay vì 142 chiếc như hiện tại. Tuy nhiên, kích thước của đội bay vẫn sẽ ít hơn một nửa so với hai quốc gia dẫn đầu.

Trong thư trả lời cho những cảnh báo rằng thị trường hàng không đã phát triển quá nhanh, các chuyên gia nói rằng không có gì cần phải lo lắng. Nhu cầu vận tải hàng không đang tăng lên trong những năm gần đây, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và chính sách giá cả hợp lý của các hãng hàng không.

Với sự gia tăng mạnh trong tầng lớp trung lưu và sự cải thiện thu nhập của người Việt Nam, dự kiến ​​đạt 10.000 USD vào năm 2020 theo như dự báo của Ngân hàng Thế giới, thị trường hàng không sẽ có được tốc độ tăng trưởng là 20 phần trăm mỗi năm trong vòng 3-4 năm tới.

Vì vậy, sẽ là bất hợp lý khi cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không và hạn chế số lượng máy bay mà các hãng hàng không có thể mua.

Ông Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cho biết vấn đề cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng không phải là một vấn đề quá gai góc.

Ông nói rằng "Chính phủ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các nhà đầu tư tư nhân phát triển các hạng mục cơ sở hạ tầng hàng không".

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục