Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Các mẹo an toàn nơi công cộng sẽ giúp bảo vệ con bạn trong mùa hè này

Các mẹo an toàn nơi công cộng sẽ giúp bảo vệ con bạn trong mùa hè này

10/07/2017
Mức căn bản

These Public Safety Tips Will Help Keep Your Child Safe This Summer

Give kids some credit - and some knowledge to go with it.

Losing a child in a crowd is one of a parent's worst nightmares. And summer — with festivals, holidays, and lots of time spent outside — is prime time for losing track of a kid, even if only for a minute.

Fortunately, nearly every child who is lost, or even kidnapped (rare as that is), is found quickly and safely. And if you talk to your child about the importance of staying close by, being attentive, and avoiding potentially dangerous situations, the odds are much better that they won't get lost at all.

But if they do, you'll be reunited much more easily if your child knows who to talk to for help, and can tell that person your name and cell phone number.

Here are nine tips for preventing a frantic search for a lost little one at an event this summer — and for finding your child quickly if you do become separated in a crowd.

Be observant

Most of the time, a child who is lost in a crowd is just that — lost. Stranger abductions are very rare; even in cases where a child is abducted, the culprit is usually a family member. Nevertheless, it is smart to be observant when you are out in crowds with your child. Vancouver Police recommends keeping watch if someone seems to be paying more attention than seems normal to your child, and never leave a small child unattended in public.

Dress your kid in bright colours

If your children are wearing a bright colour — especially an unusual one, or a distinctive pattern — they'll be easier to spot, even from a distance. Travelmamas suggests putting siblings or kids out together in matching colours, in order to make them easier to spot.

Make a plan

Talk to your children, as a family, about what should be done if anybody gets separated. Make sure they know relevant information like your name and cell number, and consider setting a go-to spot for anybody who gets separated from the group — ideally somewhere "large and high," Ottawa Police suggest. Tell kids about people they can go to for help if necessary, Travelmamas suggests: a police officer, for example, or lifeguard, or a parent out with kids.

Communicate

If you are out with other adults, make sure you stay in communication about who is in charge of which kids, when. It is easy to end up in a situation where one parent thinks the other is responsible for the kids, and vice versa. Being clear and communicating regularly is a good way to prevent mix-ups like that from happening.

It is easy to end up in a situation where one parent thinks the other is responsible for the kids, and vice versa.

Communicate with your children as well: tell them who is in charge, give them an idea of what to expect at an event, and check in with them regularly if they are not always right beside you (playing at a park, for example).

Have a photo

Make sure you have a recent photo of your children on your cell phone, in case you need to show it to someone who can help find them. The best way to do this is to take a photo that day before you set out — then your child will be wearing the same clothing, so you don't have to worry about remembering that detail if you're stressed out or frightened.

Make sure the info is on them

Some children might not be able to remember an entire phone number reliably, or the spelling of a long name (theirs or yours). Write it on their arm with permanent marker, so it doesn't come off with water or sweat. Or take suggestion from the Royal Newfoundland Constabulary and write your child's name on their arm, then cover it with liquid bandage.

View image on Twitter

Consider mobile GPS

Mobile GPS devices aren't cheap, but they can give you some peace of mind. They are a bit large though, which could make them a hard sell for your kids. You could also try something like a Tile attached to their bag or shoelaces. You can also try Buddy Tags or Lineable, products that notify you if your child gets too far away from you.

Teach your child to kick up a fuss

Kids can find it confusing when strangers seem friendly — if they're kind, or they act like they know your child, are they really strangers? Most strangers are, of course, no risk to your child. However, teach your child to resist if anyone (stranger or otherwise) does try to take them somewhere against their will: yell, kick, scream, run, as the Vancouver Police suggest.

Discuss safety regularly

Make safety a regular topic of discussion with your child, as opposed to one you stress only when you are about to go somewhere crowded. This makes your kids more comfortable discussing it, and helps you have the discussion without scaring your children unnecessarily, Vancouver Police say.

Source: Huffington Post Canada

 

Các mẹo an toàn nơi công cộng sẽ giúp bảo vệ con bạn trong mùa hè này

Cho trẻ sự tín nhiệm - và một số kiến thức để đi cùng nó.

Để lạc mất một đứa trẻ trong đám đông là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của cha mẹ. Và mùa hè - với lễ hội, ngày lễ, và rất nhiều thời gian bên ngoài - là thời gian chủ yếu chúng ta để lạc mất một đứa trẻ, ngay cả khi chỉ trong một phút.

May mắn thay, gần như tất cả trẻ em bị lạc, hoặc thậm chí bị bắt cóc (hiếm khi như vậy), được tìm thấy một cách nhanh chóng và an toàn. Và nếu bạn nói chuyện với con về tầm quan trọng của việc ở gần bên cha mẹ, chú ý và tránh những tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, thì tỷ lệ này sẽ tốt hơn nếu các em không bị lạc nữa.

Nhưng nếu làm như vậy, bạn sẽ được đoàn tụ lại dễ dàng hơn nếu con của bạn biết cần nói chuyện với ai để được giúp đỡ, và có thể cho người đó biết tên và số điện thoại di động của bạn.

Dưới đây là 9 mẹo để ngăn việc phải tìm kiếm điên cuồng một đứa trẻ mất tích tại một sự kiện vào mùa hè này - và để tìm ra con của bạn nhanh chóng nếu gia đình bạn bị tách ra trong đám đông.

Hãy quan sát

Hầu hết các lần, một đứa trẻ bị mất tích trong đám đông thì chỉ là - bị lạc. Người lạ bắt cóc là rất hiếm; ngay cả trong trường hợp đứa trẻ bị bắt cóc, thủ phạm thường là một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, sẽ là khôn ngoan nếu bạn để ý quan sát khi bạn cùng con đến chỗ đông người. Cảnh sát Vancouver khuyên rằng nên tiếp tục quan sát nếu có ai đó có vẻ để mắt nhiều hơn bình thường đến con của bạn và đừng bao giờ để mặc một đứa trẻ nhỏ ở nơi công cộng.

Cho trẻ con mặc quần áo màu sáng

Nếu con của bạn đang mặc quần áo màu sáng - đặc biệt là màu khác lạ, hoặc một kiểu đặc biệt - sẽ dễ dàng để nhìn thấy chúng hơn, thậm chí là từ xa. Trang web Travelmamas đề nghị nên để anh chị em hoặc các bé cùng mặc những màu sắc tương xứng để có thể dễ dàng nhận ra các em hơn.

Lập kế hoạch

Nói chuyện với các con, như một gia đình, về việc nên làm gì nếu có ai đó bị tách ra. Đảm bảo rằng các em biết các thông tin liên quan như tên và số di động của bạn và cân nhắc việc chọn sẵn một điểm đến khi có bất kỳ ai bị tách khỏi nhóm - địa điểm lý tưởng ở đâu đó "lớn và cao", cảnh sát Ottawa đề xuất. Nói với trẻ về những người mà các em có thể đến để nhờ giúp đỡ nếu cần, Travelmamas gợi ý: ví dụ như một sĩ quan cảnh sát, nhân viên cứu hộ, hoặc phụ huynh ra ngoài với những đứa trẻ.

Liên lạc

Nếu bạn ra ngoài cùng những người lớn khác, hãy chắc chắn rằng bạn giữ liên lạc với những người phụ trách trông nom những bé nào, khi nào. Thật dễ dàng để kết thúc trong tình trạng mà phụ huynh nghĩ rằng những người kia đang trông chừng các em, và ngược lại. Phân công rõ ràng và liên lạc thường xuyên là một cách tốt để ngăn chặn tình cảnh lộn xộn như thế xảy ra.

Thật dễ dàng để kết thúc trong tình huống mà cha mẹ cứ nghĩ rằng những người kia đang phụ trách trông chừng những đứa trẻ, và ngược lại.

Bạn cũng nên giao tiếp với con cái: nói với các em ai là người phụ trách trông nom, cho các em ý tưởng xem nên mong đợi gì tại một sự kiện và thường xuyên kiểm tra nếu các em không phải luôn ở bên cạnh bạn (ví dụ như chơi ở công viên).

Có ảnh chụp

Phải chắc chắn rằng điện thoại di động của bạn có một tấm ảnh chụp gần đây của con, phòng trường hợp bạn cần cho ai đó xem để giúp bạn tìm con. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là chụp ảnh vào cùng ngày hôm đó, trước khi đi ra ngoài - khi đó con bạn sẽ mặc cùng một bộ quần áo, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc ghi nhớ chi tiết đó nếu bạn bị căng thẳng hoặc sợ hãi.

Đảm bảo việc trên người trẻ có thông tin liên lạc

Một số trẻ có thể không nhớ được toàn bộ số điện thoại, hoặc đánh vần một tên dài (của các em hoặc của bạn). Viết nó trên cánh tay của các em bằng permanent marker (bút bền màu), nhờ đó thông tin không bị nước hoặc mồ hôi làm trôi. Hoặc lấy gợi ý từ Hạm đội Royal Newfoundland và viết tên của con bạn trên cánh tay của bé, sau đó phủ lên bằng keo trong.

View image on Twitter

Xem xét đến điện thoại di động GPS

Thiết bị GPS di động không phải rẻ, nhưng chúng có thể giúp bạn yên tâm. Mặc dù, những thiết bị này có chút lớn, điều đó khiến nó trở thành mặt hàng khó bán cho trẻ em. Bạn cũng có thể thử một cái gì đó như là một Tile gắn liền với túi hoặc dây giày của các em. Bạn cũng có thể thử Buddy Tag hoặc Lineable, sản phẩm thông báo cho bạn nếu con bạn ở cách xa bạn.

Dạy con bạn cách làm ầm lên

Trẻ em có thể thấy bối rối khi những người lạ mặt có vẻ thân thiện - nếu những người đó tử tế, hoặc hành động như thể họ biết con của bạn, liệu họ có thực sự là người lạ? Hầu hết những người lạ, tất nhiên, không có ý xấu với con của bạn. Tuy nhiên, hãy dạy trẻ chống lại nếu có ai đó (người lạ hoặc người khác) cố gắng đưa các em đến nơi nào đó theo ý muốn của họ: la, đá, hét, chạy, như lời đề nghị của cảnh sát Vancouver.

Thường xuyên thảo luận về an toàn

Khiến cho an toàn trở thành một chủ đề được thảo luận thường xuyên với con của bạn, ngược lại với việc bạn chỉ nhấn mạnh điều đó khi sắp đi đến đâu đó đông đúc. Điều này làm cho con của bạn cảm thấy thoải mái hơn khi thảo luận về vấn đề an toàn, và giúp bạn có thể trò chuyện mà không sợ con bạn cho là không cần thiết, cảnh sát Vancouver nói.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục