Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Các nhà chức trách phủ nhận việc san lấp Hồ Tây để làm bất động sản

Các nhà chức trách phủ nhận việc san lấp Hồ Tây để làm bất động sản

15/08/2017
Mức căn bản

Authorities deny filling in West Lake for real estate

Hanoi's Tay Ho District authorities have denied rumours that the West Lake is being filled in to build hotels and said they were dredging up over 30,000 cubic metres of mud and waste to prevent pollution.

Hanoi dredges mud from the West Lake

Last week, the photos showing an excavator by the West Lake, on Nguyen Dinh Thi Street, appeared on the internet and there are rumours that the lake was being filled to build houses and hotels.

Tay Ho District People's Committee denied the rumours and said that it was actually a dredging project. The West Lake Management Board was asked in 2016 to dredge 110,000 cubic metres of mud from 13.09 hectares of the West Lake.

However, as Hanoi People's Committee issued an order about using new environmental treatment technology in the work, the plan was halted.

After the floating houses and boats along Nguyen Dinh Thi Street were relocated, there was a huge amount of mud, waste, bushes and duckweed left behind on the site.

Hanoi’s authorities agreed to dredge 30,000 cubic metres of mud from four hectares. This project to improve Nguyen Dinh Thi Street’s environment alone costs VND5bn (USD220,000).

The work was started two weeks ago and is estimated to be done by September. A two-metre high fence has been set up and two excavators worked inside.

Nguyen Anh Tuan, deputy head of the West Lake Management Board said they filled 200 square metres of the lake to make it easier for the vehicles and to temporarily dump the newly-dredged mud. After the dredging is completed, they'll restore the lake.

Source: DTiNews

 

Các nhà chức trách phủ nhận việc san lấp Hồ Tây để làm bất động sản

Các nhà chức trách quận Tây Hồ của Hà Nội đã phủ nhận tin đồn rằng Hồ Tây đang được san lấp để xây dựng khách sạn và cho biết họ nạo vét hơn 30.000 mét khối bùn và chất thải để ngăn ngừa ô nhiễm.

Hà Nội nạo vét bùn từ Hồ Tây

Tuần trước, những bức ảnh cho thấy một chiếc máy xúc ở bên cạnh Hồ Tây, trên đường Nguyễn Đình Thi, xuất hiện trên internet và có tin đồn rằng hồ đang được san lấp để xây nhà và khách sạn.

UBND quận Tây Hồ đã phủ nhận tin đồn và nói rằng đó thực ra là một dự án nạo vét bùn đất. Ban Quản lý Hồ Tây đã được yêu cầu trong năm 2016 phải nạo vét 110.000 mét khối bùn từ 13,09 ha của Hồ Tây.

Tuy nhiên, do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định sử dụng công nghệ xử lý môi trường mới trong công tác, kế hoạch đã bị đình chỉ.

Sau khi những ngôi nhà nổi và thuyền dọc theo đường Nguyễn Đình Thi được di dời, có một lượng lớn bùn, chất thải, bụi rậm và bèo tấm bị bỏ lại trên khu vực này.

Chính quyền Hà Nội đã đồng ý cho nạo vét 30.000 mét khối bùn từ 4 ha. Dự án này nhằm cải thiện chỉ một mình môi trường đường Nguyễn Đình Thi với chi phí 5 tỷ đồng (tương đương 220.000 USD).

Công việc đã được bắt đầu từ hai tuần trước và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng chín. Một hàng rào cao 2m đã được dựng lên và có hai máy xúc làm việc bên trong.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý Hồ Tây cho biết, họ đã san lấp 200 mét vuông hồ để các phương di chuyển dễ dàng hơn và tạm thời đổ bùn mới được nạo vét xuống đó. Sau khi công tác nạo vét được hoàn thành, họ sẽ khôi phục hồ.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục