Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Các nhà cung cấp mạng được thúc giục nâng cấp dịch vụ 3G

Các nhà cung cấp mạng được thúc giục nâng cấp dịch vụ 3G

03/11/2016
Mức trung cấp

Network providers urged to up 3G service

The quality of Viet Nam's 3G network service is not low, as was written in recent reports published by global mobile application providers, who evaluate the speed of internet networks and mobile internet throughout the world.

Among these providers were Amakai, OpenSignal and Ookla, according to Nguyen Duc Trung, headof Viet Nam Telecommunications Authority.

Amakai's internet report for Q1/2016, the last report issued for Akamai, showed that the average speed of Viet Nam's mobile internet in the first quarter of the year was 2.6 Mbps, with a peak speed of 29.7 Mbps.

Further, Viet Nam had an average mobile network speed of 3.81 Mbps, ranking 82 out of 95 countries. As such, Viet Nam was positioned nearly at the bottom in the Asia-Pacific ranking, just above New Caledonia, with its average and highest speed at 2.2 Mpbs and 26.4 MBps, respectively.

Trung said that his authority had earlier checked 3G network quality, determining that the speed was even higher than in the analysis of global mobile application providers.

Trung attributed the reason for the poor analysis to network providers. Network operators often narrow their service packages once service capacity has been used up. This may influence the average speed of 3G services.

Further, Trung said, in the near future network providers would deploy 4G services.

If, however, network providers did not increase the quality of service and offer new kinds of service packages, they would receive poor assessments from global mobile application providers, thus having a poor influence on the image of Viet Nam's telecoms sector.

Pham Hong Hai, deputy minister of information and communications, said the image of Viet Nam's investment climate would also be influenced if 3G service quality was given a negative evaluation.

Hai said if network providers really did their jobs well, the authority would not need to issue a document to require them to provide their best efforts and improve the quality of service.

According to the ministry, Viet Nam is now home to 30 million 3G subscribers. Of them, 50 per cent are using the VND70,000 monthly service package, causing a narrowing of the speed after the capacity has been used up.

Bui Son Nam, deputy general director of Mobifone, said that currently 50 per cent of Mobifone's subscribers were using the VND70,000 monthly service package to avoid extra expenses. The VND70,000 service package, offering 600Mb of 3G data, allows clients to use 1.6GB of 3G data on their high-speed Internet. However, they are not allowed to use the service after using up the capacity provided. Currently, Mobifone has narrowed the speed to 128Kbps. At such a speed, internet users complain about slow service.

Additionally, Pham Ngoc Tu of Vinaphone said about 60 per cent of Vinaphone's 3G service subscribers are using VND70,000 service packages.  When clients use up the package, they are often informed by text messages, though most ignore the messages, thinking they are spam.

Nguyen Viet Dung, general director of Viettel Telecom, said 50 per cent of 3G subscribers of Viettel were now using the VND70,000 service packages and his company was facing the same situation as other network providers, though customers complain about slow service. 

Source: VNS

 

 

Các nhà cung cấp mạng được thúc giục nâng cấp dịch vụ 3G

Chất lượng của dịch vụ mạng 3G của Việt Nam không phải là thấp, theo như báo cáo gần đây được công bố bởi các nhà cung cấp ứng dụng di động toàn cầu, đơn vị đánh giá tốc độ của mạng internet và internet di động trên toàn thế giới.

Trong số các nhà cung cấp này là Amakai, OpenSignal và Ookla, theo ông Nguyễn Đức Trung, Người đứng đầu cơ quan Viễn Thông Việt Nam.

Báo cáo về internet của Amakai trong Qúy I năm 2016, báo cáo mới nhất được phát hành bởi Akamai, cho thấy tốc độ trung bình của Internet di động của Việt Nam trong quý đầu năm là 2,6 Mbps, trong đó tốc độ tối đa 29,7 Mbps.

Hơn nữa, Việt Nam có tốc độ mạng di động trung bình là 3,81 Mbps, đứng thứ 82 trong số 95 quốc gia. Với tốc độ này Việt Nam xếp gần cuối trong bảng xếp hạng ở khua vực châu Á-Thái Bình Dương, đứng ngay phía trên New Caledonia, với tốc độ trung bình và tốc độ cao nhất đạt 2,2 Mpbs và 26,4 MBps, tương ứng.

Ông Trung cho rằng các nhà chức trách của mình trước đó đã có kiểm tra chất lượng mạng 3G, xác định rằng tốc độ thậm chí còn cao hơn trong phân tích của các nhà cung cấp ứng dụng di động toàn cầu.

Ông Trung cho rằng lý do của kết quả phân tích thấp là các nhà cung cấp mạng. Các nhà khai thác mạng thường thu hẹp các gói dịch vụ của họ một khi năng lực dịch vụ đã được sử dụng hết. Điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ trung bình của dịch vụ 3G.

Hơn nữa, ông Trung cho biết, một số các nhà cung cấp mạng trong tương lai gần sẽ triển khai dịch vụ 4G.

Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp mạng không gia tăng chất lượng dịch vụ và cung cấp các gói dịch vụ mới, họ sẽ nhận được đánh giá thấp từ các nhà cung cấp ứng dụng di động toàn cầu, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành viễn thông của Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ thông tin và truyền thông cho biết hình ảnh của môi trường đầu tư của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu chất lượng dịch vụ 3G phải nhận một đánh giá tiêu cực.

Ông Hải cho biết nếu các nhà cung cấp mạng thực sự làm tốt công việc của mình, Bộ sẽ không cần phải có văn bản yêu cầu họ nỗ lực hơn nữa và cải thiện chất lượng dịch vụ của mình.

Theo Bộ, Việt Nam hiện đang có 30 triệu thuê bao 3G. Trong số đó, 50 phần trăm đang sử dụng dịch vụ trọn gói hàng tháng 70.000 đồng, khiến tốc độ bị giảm sau khi gói dịch vụ đã được sử dụng hết.

Ông Bùi Sơn Nam, Phó tổng giám đốc của MobiFone cho biết, hiện nay 50 phần trăm các thuê bao Mobifone sử dụng gói dịch vụ hàng tháng 70.000 đồng để tránh chi phí phụ trội. Gói dịch vụ 70.000 đồng cung cấp 600MB dữ liệu 3G, cho phép khách hàng sử dụng 1.6GB dữ liệu 3G trên Internet tốc độ cao. Tuy nhiên, họ không được phép sử dụng dịch vụ sau khi sử dụng hết lượng dịch vụ hạn định. Hiện nay, Mobifone đã thu hẹp tốc độ xuống 128Kbps. Với tốc độ như vậy, người sử dụng internet sẽ phàn nàn về việc dịch vụ bị chậm.

Ngoài ra, ông Phạm Ngọc Tú của Vinaphone cho biết khoảng 60 phần trăm các thuê bao dịch vụ 3G của Vinaphone đang sử dụng gói dịch vụ 70.000 đồng. Khi khách hàng sử dụng hết dung lượng, họ thường được thông báo bằng tin nhắn văn bản, mặc dù phần lớn trong số họ bỏ qua tin nhắn vì họ nghĩ nó là thư rác.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng giám đốc của Viettel Telecom cho biết có 50 phần trăm của các thuê bao 3G của Viettel hiện đang sử dụng gói dịch vụ 70.000 đồng và công ty của ông đã phải đối mặt với tình trạng tương tự như các nhà cung cấp mạng khác, là bị khách hàng phàn nàn về dịch vụ chậm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục