Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Điện - Điện tử
  4. Các nhà đầu tư năng lượng mặt trời: tính giá 2500-3000 VNĐ/ kwh sẽ khả thi

Các nhà đầu tư năng lượng mặt trời: tính giá 2500-3000 VNĐ/ kwh sẽ khả thi

27/03/2017
Mức trung cấp

Solar power investors: 11.2-13.2 cent/kwh good enough

Investors say they are reluctant to pour money into solar power projects as the selling prices for electricity remain unknown.

“We have arranged $30 million and have bought land in Binh Thuan province. We have got the license and ordered necessary equipment for a 24 MW solar power plant. However, we still have to wait for the government’s decision about the prices at which we can sell solar power to the national grid before making a final decision,” said Diep Bao Canh, general director of Red Sun JSC.

Canh said not only Red Sun but many other investors also have ‘not thrown their troops into battle’ because they still don’t know the government’s decision on the power prices.

Canh said he had heard that ministries and branches were discussing the price levels at 11.2-13.2 cent per kwh and commented that the prices were ‘relatively good’ which are high enough for investors to make profits and would attract more investors to a clean energy sector.

Huynh Kim Tuoc, director of the HCMC Energy Saving Center, said there are optimistic signs about the development of solar energy with the appearance of many investors, namely Thanh Thanh Cong, Song Hong and Hoa Sen Groups. 

Foreign investors from Thailand and Germany have also shown their interest in the business field, suggesting the projects with the capacity of 30-100 MW for each.

However, Tuoc warned that there is still a long path ahead to turn the ideas into reality as investors still face the lack in the policies related to the solar power development, including the policies on development strategy, power price frame, complicated procedures and land use programming. The difficulties would still be there for 3-5 years more.

Therefore, Tuoc said investors should think of cooperating with owners of industrial zones, factories, hotels and restaurants to develop power projects to be self-sufficient in electricity supply instead of relying on the national grid. 

Gavin Smith, director of Dragon Capital, said the investment fund is considering pouring $15 million worth of capital into 14 solar power projects which have finished feasibility studies.

The projects belong to the program on supporting solar power development in the south, expected to be implemented in HCMC and Dong Nai, Long An and Binh Duong provinces with the total estimated electricity output of 18 million kwh.

Dragon Capital plans to fund many solar power projects as it can see great potential in solar power development in southern provinces. However, Gavin Smith is still anxious about disadvantages, including the low electricity price.

He said Vietnam cannot compare with Thailand and the Philippines as a solar power investment destination. The solar power price in Thailand is 16 cent/kwh.

Source: Kim Chi

 

 

Các nhà đầu tư năng lượng mặt trời: tính giá 2500-3000 VNĐ/ kwh sẽ khả thi

Các nhà đầu tư nói rằng họ không muốn đổ tiền vào các dự án năng lượng mặt trời vì giá bán vẫn chưa được niêm yết.

Ông Diệp Bảo Cánh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Red Sun cho biết, "Chúng tôi đã chuẩn bị 30 triệu USD và đã mua đất tại tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi đã nhận được giấy phép và đã đặt mua các thiết bị cần thiết cho một nhà máy điện năng lượng mặt trời 24 MW. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chờ quyết định của chính phủ về giá điện mà tại đó chúng tôi có thể bán năng lượng mặt trời vào lưới điện quốc gia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Ông Cánh cho biết không chỉ Red Sun mà nhiều nhà đầu tư khác cũng "chưa đưa quân vào cuộc chiến" vì họ vẫn chưa biết về quyết định của Chính phủ về giá bán điện.

Ông Cánh cho biết ông đã nghe nói rằng các Bộ, ngành đã thảo luận về mức giá khoảng 11,2-13,2 cent cho mỗi kWh và nhận xét rằng mức giá là "tương đối tốt" và đủ cao để các nhà đầu tư để tạo ra lợi nhuận và sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư cho lĩnh vực năng lượng sạch .

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM cho biết có nhiều dấu hiệu lạc quan về sự phát triển của năng lượng mặt trời với sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư, cụ thể là Thành Thành Công, Sông Hồng và Tập đoàn Hoa Sen.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ Thái Lan và Đức cũng đã cho thấy sự quan tâm của họ trong lĩnh vực kinh doanh này và đang đề xuất các dự án, mỗi dự án trong số đó có công suất 30-100 MW.

Tuy nhiên, ông Tước cảnh báo rằng vẫn còn một con đường dài phía trước để biến ý tưởng thành hiện thực khi các nhà đầu tư vẫn còn phải đối mặt với sự thiếu hụt trong các chính sách liên quan đến việc phát triển năng lượng mặt trời, bao gồm các chính sách về chiến lược phát triển, khung giá điện, thủ tục phức tạp và sử dụng đất. Những khó khăn này vẫn sẽ tồn tại trong 3-5 năm nữa.

Do đó, ông Tước cho biết rằng các nhà đầu tư nên nghĩ đến việc hợp tác với các chủ sở hữu của khu công nghiệp, các nhà máy, khách sạn và nhà hàng để phát triển các dự án điện tự cung cấp nhằm tự cung cấp điện thay vì dựa vào lưới điện quốc gia.

Gavin Smith, giám đốc của Dragon Capital cho biết các quỹ đầu tư đang xem xét rót 15 triệu USD tiền vốn vào 14 dự án năng lượng mặt trời đã hoàn thành các nghiên cứu khả thi.

Các dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển năng lượng mặt trời ở miền Nam, dự kiến sẽ được triển khai tại các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai và Long An với tổng sản lượng điện ước tính 18 triệu kwh.

Dragon Capital có kế hoạch tài trợ cho nhiều dự án năng lượng mặt trời vì đơn vị này có thể nhìn thấy tiềm năng lớn về phát triển năng lượng mặt trời tại các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, ông Gavin Smith vẫn còn lo lắng về những khó khăn, trong đó có giá điện thấp.

Ông cho biết Việt Nam không thể so sánh với Thái Lan và Philippines khi là một điểm đến đầu tư năng lượng mặt trời. Giá năng lượng mặt trời ở Thái Lan là 16 cent/ kwh (khoảng 3600 VNĐ/kwh).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục