Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Các nhà khoa học tìm cách để NGĂN CHẶN lão hóa trong quá trình phát triển để có thể hướng đến cuộc sống vĩnh hằng

Các nhà khoa học tìm cách để NGĂN CHẶN lão hóa trong quá trình phát triển để có thể hướng đến cuộc sống vĩnh hằng

14/08/2017
Mức căn bản

Scientists find way to STOP ageing in development which could lead to everlasting life

SCIENTISTS have made a major breakthrough in their attempts to get humans to live forever after discovering a way to stop cells from ageing.

Scientists find way to STOP ageing in development which could lead to everlasting life

In the latest research, scientists analysed children with a fatal disease known as progeria – an illness which causes rapid ageing.

More specifically, they looked at the telomeres of the children. Telomeres are fragments of DNA which cap both ends of each chromosome and protect against the wear and tear of natural ageing.

However, as one ages, the telomeres shorten and can no longer protect the chromosome which results in what we know as ageing.

John Cooke, cardiovascular sciences department chair at the Houston Methodist Research Institute (HMRI), led the team which found that by lengthening the telomeres, it stopped isolated cells from ageing.

Progeria is a disease which causes rapid ageing

Dr Cooke said: “We all have telomere erosion over time, and many of the things that happen to these children at an accelerated pace occur in all of us.

“What we’ve shown is that when we reverse the process of the telomere shortening in the cells from these children and lengthen them, it can reverse a lot of the problems associated with ageing.”

To achieve this, the scientists used technology called RNA therapeutics.

This saw them deliver RNA to the telomeres which caused them to produce a protein called telomerase – essentially giving the telomeres the coding to lengthen.

Dr Cooke continued: “What was most unexpected about our work was the dramatic effect the telomere-extending technology had on the cells. 

Telomeres cap the ends of chromosomes and protect them against wear and tear

“We were not expecting to see such a dramatic effect on the ability of the cells to proliferate. 

“They could function and divide more normally, and we gave them extra lifespan, as well as better function.”

As the study only looked at cells in a lab dish, it remains to be seen whether the process works within the body.

But Dr Cooke is still hopeful: “We can at least stall or slow down accelerated ageing, and that’s what we’re working toward.”

Source: Daily Express

 

Các nhà khoa học tìm cách để NGĂN CHẶN lão hóa trong quá trình phát triển để có thể hướng đến cuộc sống vĩnh hằng

Các nhà khoa học đã có một bước đột phá lớn trong nỗ lực nhằm giúp con người có thể "trường sinh bất tử" sau khi khám phá ra một cách để ngăn chặn các tế bào bị lão hóa.

Các nhà khoa học tìm cách để NGĂN CHẶN lão hóa trong quá trình phát triển có thể dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng

Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học đã phân tích những đứa trẻ mắc phải một căn bệnh hiểm ác gọi là progeria - một chứng bệnh gây lão hóa nhanh.

Cụ thể hơn, họ nhìn vào các telomere của những đứa trẻ này. Telomere là các đoạn DNA ở cả hai đầu mút của mỗi nhiễm sắc thể, chúng bảo vệ các nhiễm sắc thể và chống lại sự mài mòn của quá trình lão hóa tự nhiên.

Tuy nhiên, đến một độ tuổi, các telomere sẽ co ngắn lại và không còn khả năng bảo vệ được nhiễm sắc thể dẫn đến những gì chúng ta biết đó là lão hóa.

Tiến sĩ John Cooke, trưởng khoa Khoa học tim mạch tại Viện Nghiên cứu Houston (HMRI), đã dẫn dắt nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng bằng cách kéo dài các telomere, nó đã ngăn các tế bào cô lập khỏi việc bị lão hóa.

Progeria là một bệnh gây ra lão hóa nhanh

Tiến sĩ Cooke nói: "Tất cả chúng ta đều bị hao mòn theo thời gian, và có nhiều thứ xảy đến với những đứa trẻ mắc chứng bệnh này với tốc độ nhanh hơn khi xảy ra ở tất cả chúng ta.

"Những gì chúng tôi đã được chứng kiến là khi chúng tôi đảo ngược quá trình telomere co ngắn lại trong các tế bào lấy từ những đứa trẻ này và kéo dài chúng, nó có thể đảo ngược rất nhiều vấn đề liên quan đến lão hóa."

Để đạt được điều này, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ được gọi là các liệu pháp RNA.

Điều này cho thấy họ chuyển RNA đến các telomere khiến chúng tạo ra một protein gọi là telomerase - về cơ bản là đưa mã cho telomere để nó có thể kéo dài ra.

Tiến sĩ Cooke tiếp tục: "Điều bất ngờ nhất trong công trình nghiên cứu của chúng tôi là hiệu quả ấn tượng của công nghệ kéo dài telomere trên các tế bào.

Các telomere ở các đầu mút của nhiễm sắc thể và bảo vệ chúng trước sự hao mòn

"Chúng tôi không nghĩ sẽ thấy được một hiệu quả đáng kể như vậy về khả năng sinh sôi của tế bào.

"Chúng có thể hoạt động và phân chia nhiều hơn một cách bình thường, và chúng tôi cho chúng thêm thời gian sống, cũng như chức năng tốt hơn."

Khi nghiên cứu chỉ là nhìn vào các tế bào trong một cái đĩa tại phòng thí nghiệm thì vẫn phải quan sát xem liệu quá trình này có hoạt động trong cơ thể hay không.

Nhưng Tiến sĩ Cooke vẫn tràn đầy hy vọng: "Chúng ta ít nhất có thể làm chậm tốc độ lão hóa và đó là những gì chúng tôi đang hướng tới."

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục