Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Các nhà khoa học tranh luận về công nghệ làm sạch biển sau sự cố Formosa

Các nhà khoa học tranh luận về công nghệ làm sạch biển sau sự cố Formosa

22/09/2016
Mức trung cấp

Scientists argue about technology to clean sea dirtied by Formosa incident

While some scientists believe Japanese sea mud treatment technology would help clean the central coast, others think it is unsuited to Vietnam’s conditions.

Mai Trong Nhuan, head of the team in charge of assessing the scope and level of sea pollution in four central provinces, said the team is going to propose cleaning the sea with Japanese technology.

Nhuan said the Japanese technology allows dredging of mud with no affects to the ecosystem.

The mud would be sucked up and treated to be free of toxins. After that, it would be pumped back to the seabed. The cost is $500 per cubic meter in Japan.

Nguyen Tac An, former head of the Nha Trang Oceanography Institute, said the solution is impractical.

An, while affirming that Japan has 40 solutions, including mud dredging technology, thinks the technology is not suited to Vietnam.

“Japan is mostly islands and bays, and it has good economic conditions, so it is easy to choose environmental treatment solutions,” he said. “Vietnam has to deal with problems caused by a foreign invested enterprise."

According to An, the mud dredging technology is only applied in case of small gulfs and quiet waters, so it not suited to waters with horizontal bottom in the central region. 

“$500 million is the amount of money Formosa compensated for damages it caused to people in four central provinces. The money must not be wasted on impractical projects,” he said.

In Japan, the mud dredging technology was applied only to small gulf areas which suffered dangerous toxins.

An believes that it would be better to rely on the self-cleaning mechanism of the sea. The principle is diluting the poison and preventing poison from spreading. 

However, An warned that these also have ecological risks. 

Vietnam should still consult international experts about solutions to revive the sea environment, but it can do one thing immediately – restore coral reefs. The work does not take too much money and it can bring clear effects.

He said it will take tens of years to fully recover the seabed ecosystem.

Formosa Ha Tinh has been found as the culprit causing the mass fish deaths along Vietnam’s central coast in April. Phenol and cyanide are the two poisonous substances to blame.

The United Nations (UN) said it would be ready to help Vietnam deal with mass fish deaths on the central coast if the Vietnamese Government makes a formal request.

Source: Đất Việt - VIETNAMNET

 

 

Các nhà khoa học tranh luận về công nghệ làm sạch biển sau sự cố Formosa.

Trong khi một số nhà khoa học tin rằng công nghệ xử lý bùn biển Nhật Bản sẽ giúp làm sạch bờ biển miền Trung, những người khác nghĩ rằng điều đó không phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Mai Trọng Nhuận, Giám đốc đội phụ trách đánh giá phạm vi và mức độ ô nhiễm nước biển trong bốn tỉnh miền Trung, cho biết nhóm sẽ đề nghị làm sạch biển với công nghệ Nhật Bản.

Ông Nhuận cho biết với công nghệ Nhật Bản cho phép nạo vét bùn mà không ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Bùn sẽ được hút lên và xử lí để được thải hết độc tố. Sau đó, nó sẽ được bơm trở lại đáy biển. Chi phí là 500 đô la cho mỗi mét khối ở Nhật Bản.

Nguyễn Tác An, nguyên là Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho biết giải pháp trên không thực tế.

Ông An cũng đồng thời khẳng định rằng Nhật Bản có 40 giải pháp, trong đó có công nghệ nạo vét bùn , ông nghĩ rằng công nghệ này không phù hợp với Việt Nam.

Ông nói: "Nhật Bản bao gồm chủ yếu là các đảo và vịnh, và họ có điều kiện kinh tế tốt, vì vậy Nhật Bản rất dễ dàng trong việc có thể lựa chọn các giải pháp xử lý môi trường" "Việt Nam phải đối phó với những vấn đề gây ra bởi một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài."

Theo ông An, công nghệ nạo vét bùn chỉ áp dụng trong trường hợp của vịnh nhỏ và các vùng nước yên tĩnh, vì vậy nó không phù hợp với các vùng nước có đáy nằm ngang trong khu vực miền Trung

"500 triệu đô la là số tiền Formosa bồi thường thiệt hại do họ gây ra cho mọi người dân trong bốn tỉnh miền Trung. Số tiền không nên bị lãng phí vào các dự án không khả thi ", ông nói.

Ở Nhật Bản, công nghệ nạo vét bùn chỉ được áp dụng cho các khu vực vùng vịnh nhỏ nhiễm chất độc nguy hiểm

Các nhà khoa học tin rằng nó sẽ tốt hơn nếu dựa trên cơ chế tự làm sạch của biển. Các nguyên tắc dựa trên việc pha loãng chất độc và ngăn ngừa chất độc lây lan

Tuy nhiên, ông An đã cảnh báo rằng ngững việc làm này cũng mang lại những rủi ro sinh thái.

Việt Nam vẫn nên tham khảo ý kiến các chuyên gia quốc tế về các giải pháp để phục hồi môi trường biển, nhưng một điều có thể làm một điều ngay lập tức đó là phục hồi các rạn san hô. Công việc này không mất quá nhiều tiền và nó có thể đem lại hiệu quả rõ ràng.

Ông cho biết sẽ phải mất hàng chục năm để phục hồi hoàn toàn các hệ sinh thái dưới đáy biển.

Formosa Hà Tĩnh đã được phát hiện là thủ phạm gây ra cái chết hàng loạt của cá dọc bờ biển miền Trung Việt Nam vào tháng Tư. Phenol và xyanua là hai chất độc hại được tìm thấy minh chứng cho việc làm của Fomusa.

Liên Hiệp Quốc (UN) cho biết sẽ sẵn sàng giúp Việt Nam đối phó với vụ việc cá chết hàng loạt dọc bờ biển trung nếu Chính phủ Việt ban hành một đề nghị chính thức.

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục