Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Các nhà nghiên cứu đưa ra các chi tiết mới về cách họ tìm thấy một con tàu 300 tuổi bị chìm với kho báu trị giá 17 tỷ USD

Các nhà nghiên cứu đưa ra các chi tiết mới về cách họ tìm thấy một con tàu 300 tuổi bị chìm với kho báu trị giá 17 tỷ USD

26/05/2018
Mức căn bản

Researchers offer new details how they found a 300-year-old ship that sank with $17 billion in treasure

For decades, researchers and governments have searched for a Spanish ship that sank more than 300 years ago, carrying gold and silver worth $17 billion today.

Trying to find the San Jose' has often been called the "holy grail of shipwrecks." It was finally discovered off the coast of Cartegena, Colombia, in 2015. But details of the find were kept under wraps until now -- when researchers with the Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) got the blessing of various governments to disclose them.

The history of the ship

The San José was a 62-gun, three-masted ship -- the flagship and largest galleon of a Spanish fleet carrying gold, silver and emerald from the mines of Potosi, Peru. It was traveling from Panama to Colombia when it went down on June 8, 1708, during a battle with British ships in the War of the Spanish Succession. Six hundred people were on board.

The British couldn't take the treasure before it sank. And the loss of the San José and its cargo caused financial hardships to merchants throughout Europe and the New World, according to an online account posted by Sea Search Armada (SSA), a group of US investors engaged in marine salvaging.

This undated handout picture released on December 5, 2105 by the Colombian Culture Ministry's press office shows the remains of the Spanish galleon San Jose.

How the shipwreck was discovered

To hunt for the San José, researchers used an unmanned underwater vehicle called REMUS 6000. It's the same vehicle that helped find the wreckage of Air France 447 in 2011, and helped map and photograph the Titanic wreck site in 2010.

To confirm the identity of the ship, REMUS descended near the wreck, capturing photos of a key distinguishing feature of the San José: bronze cannons engraved with dolphins.

What happens now

The sinking of the ship was dramatic, and so is the dispute over its treasure. The hunt for the San José has already been a long legal saga over how the booty should be split between various governments and private companies.

This undated handout picture released on December 5, 2105 by the Colombian Culture Ministry's press office shows the remains of the Spanish galleon San Jose.

Aside from the money, the San José discovery is significant for Colombia because of the ship's treasure of cultural and historical artifacts, and the clues they may provide about Europe's economic, social, and political climate in the early 18th century. According to Woods Hole, the Colombian government plans to build a museum and a conservation laboratory to preserve and publicly display the wreck's contents, including cannons, ceramics, and other artifacts.

UNESCO, the United Nations cultural agency, called on Colombia not to exploit the wreck. The exact location of the wreckage remains a state secret.

For now, the treasure itself remains where it has been for the last 300 years -- resting on the sea bed.

Source: CNN

 

Các nhà nghiên cứu đưa ra các chi tiết mới về cách họ tìm thấy một con tàu 300 tuổi bị chìm với kho báu trị giá 17 tỷ USD

Trong nhiều thập kỷ, các nhà nghiên cứu và chính phủ đã tìm kiếm một con tàu Tây Ban Nha đắm chìm cách đây hơn 300 năm, chở theo vàng và bạc đang có trị giá 17 tỷ USD.

Ra sức tìm kiếm tàu San Jose' thường được gọi là "chén Thánh của nạn đắm tàu." Cuối cùng, đã phát hiện ra ở bờ biển Cartegena, Colombia vào năm 2015. Nhưng các chi tiết tìm thấy được giữ bí mật cho đến bây giờ - khi các nhà nghiên cứu cùng với Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI) được nhiều chính phủ cho phép tiết lộ chúng.

Lịch sử của con tàu

San José là một chiếc tàu có 62 khẩu súng, 3 cột buồm - là một chiến hạm lớn nhất của một hạm đội Tây Ban Nha chở theo vàng, bạc và ngọc lục bảo từ các mỏ Potosi, Peru. Nó đã đi từ Panama đến Colombia thì bị chìm xuống biển vào ngày 8 tháng 6 năm 1708, trong một trận đánh với các tàu Anh trong cuộc chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha. Có 600 người trên tàu đó.

Người Anh không thể lấy kho báu trước khi nó chìm. Sự mất mát của San José và hàng hóa trên đó gây khó khăn tài chính cho các thương gia ở khắp châu Âu và châu Mỹ, thông tin từ một tài khoản trực tuyến được đăng tải bởi Sea Search Armada (SSA)- một nhóm các nhà đầu tư Mỹ tham gia cứu hộ hàng hải.

Bức ảnh chưa rõ ngày tháng này được đưa ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2105 bởi văn phòng báo chí Bộ Văn hóa Colombia cho thấy phần còn lại của tàu chiến Tây Ban Nha San Jose.

Đắm tàu được phát hiện ra sao

Để tìm kiếm San José, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một phương tiện dưới nước không người lái gọi là REMUS 6000. Nó giống như loại phương tiện giúp tìm ra mảnh vỡ của Air France 447 vào năm 2011, và giúp lập ra bản đồ và chụp ảnh xác tàu Titanic vào năm 2010.

Để nhận diện con tàu, REMUS đã xuống gần xác tàu, lấy được hình ảnh có một đặc điểm phân biệt trùng khớp với con tàu San José là: các khẩu pháo bằng đồng được khắc hình cá heo.

Điều gì đang xảy ra

Việc chìm tàu trở nên đầy kịch tính, và vì vậy mà có sự tranh chấp về kho báu. Cuộc săn lùng San José hóa thành một câu chuyện pháp lý dài về việc chiến lợi phẩm nên được chia ra sao giữa các chính phủ và các công ty tư nhân.

Bức ảnh chưa rõ ngày tháng này được đưa ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2105 bởi văn phòng báo chí Bộ Văn hóa Colombia cho thấy phần còn lại của tàu chiến Tây Ban Nha San Jose.

Ngoài tiền, việc phát hiện ra San José rất quan trọng đối với Colombia vì kho báu về các hiện vật mang tính văn hóa và lịch sử của con tàu, và những manh mối họ có thể đưa ra xu thế kinh tế, xã hội và chính trị của châu Âu vào đầu thế kỷ 18. Theo Woods Hole, chính phủ Colombia có kế hoạch xây dựng một bảo tàng và một phòng thí nghiệm bảo tồn để giữ gìn và trưng bày công khai nội dung của xác tàu, bao gồm các khẩu pháo, đồ gốm và các đồ vật do con người tạo ra.

UNESCO, cơ quan văn hóa Liên hợp quốc, kêu gọi Colombia không khai thác xác tàu. Vị trí chính xác của xác tàu vẫn là bí mật của tiểu bang.

Hiện giờ, kho báu của nó vẫn là nơi nó đã tồn tại trong 300 năm qua - nằm yên ở đáy đại dương

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục