Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Các nhà sản xuất đôn đốc việc cấp chứng chỉ quốc gia cho sản phẩm hữu cơ

Các nhà sản xuất đôn đốc việc cấp chứng chỉ quốc gia cho sản phẩm hữu cơ

14/07/2016
Mức căn bản

Producers urge national certificate for organic produce

Việt Nam has failed to issue a national certificate of quality for organic produce, creating obstacles for local producers pioneering in developing organic agriculture.

The sector is thought to have high potential due to the growing demand for safe food.

Trương Kim Hoa, owner of a 30-ha farm for organic vegetables in Thạch Thất District, said that without a national certificate, it was hard for producer to prove the quality of their organic products to customers. Many stores sell organic produces but customers have no way of knowing what is really organic and what is not.

To build customer confidence, several producers had to apply for certificates from other countries, such as Japan. Others followed a set of criteria promulgated in 2006 by the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Hà Minh Đức, director of CleverFood Company, said adhering to the criteria was only a temporary solution.

Phạm Đồng Quảng, deputy head of Science, Technology and Environment under the Ministry of Agriculture and Rural Development, conceded that the Government still does not know how to manage organic produce in the market.

Thus, no agency was established to supervise and fine violations related to producing and trading in organic produce, he said.

Deputy Minister Trần Thanh Nam said the ministry would cooperate with the Ministry of Science and Technology and send teams to organic producers throughout the country in order to listen to their problems with a view to resolving them quickly.

The ministry also plans to issue supporting policies to encourage organic producers, he said.

Organic agriculture development, new way for Việt Nam

Professor Nguyễn Quốc Vọng from Australia-based RMIT University, said Việt Nam needs to speed up development of organic agriculture and must operate in accordance with regulations on health and environment.

The most important thing was ensuring that the country has a prestigious agency to verify the quality of organic produce and build customer confidence, he said.

With customer confidence and a trusted regulatory agency, the country would meet the demands on hygiene and safety for local consumption and export, he said.

According to the agriculture ministry’s Department of Crops Production, the organic agriculture sector has export potential and foreign companies want to work with domestic producers to run organic farms in Việt Nam.

For example, Hưng Thịnh Ltd., based in southern Tây Ninh Province, recently signed a contract with a German company to build a 1,500-ha farm to breed fish and shrimp for export to Germany. A Japanese company has placed an order with a company based in the Central Highland Lâm Đồng Province’s Đà Lạt City to export eight containers of long coriander each week.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các nhà sản xuất đôn đốc việc cấp chứng chỉ quốc gia cho sản phẩm hữu cơ

Việt Nam đã thất bại trong việc phát hành một chứng chỉ quốc gia về chất lượng cho các sản phẩm hữu cơ, gây ra những trở ngại cho các nhà sản xuất trong nước đi tiên phong trong việc phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Lĩnh vực này được cho là có tiềm năng cao do nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm an toàn.

Bà Trương Kim Hoa, chủ một trang trại 30 ha rau hữu cơ tại huyện Thạch Thất, nói rằng nếu không có một chứng chỉ quốc gia, các nhà sản xuất sẽ rất khó khăn để chứng minh chất lượng sản phẩm hữu cơ của họ cho khách hàng. Nhiều cửa hàng bán bán các sản phẩm hữu cơ nhưng khách hàng không có cách nào biết được sản phẩm nào thực sự hữu cơ và sản phẩm nào là không phải.

Để xây dựng lòng tin của khách hàng, một số nhà sản xuất đã phải nộp đơn xin giấy chứng nhận từ các nước khác, chẳng hạn như Nhật Bản. Một số đơn vị khác thực hiện theo một bộ tiêu chuẩn được ban hành vào năm 2006 bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Hà Minh Đức, Giám đốc Công ty CleverFood cho biết tôn trọng những tiêu chí chỉ là giải pháp tạm thời.

Ông Phạm Đồng Quảng, Phó trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa nhận rằng Chính phủ vẫn không biết làm thế nào để quản lý các sản phẩm hữu cơ trên thị trường.

Vì vậy, không có cơ quan nào được thành lập để giám sát và phạt các hình thức vi phạm liên quan đến sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hữu cơ, ông nói.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết Bộ sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ gửi đội ngũ nhân viên đến các nhà sản xuất hữu cơ trong cả nước để giải quyết một cách nhanh chóng.

Bộ cũng có kế hoạch ban hành các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các nhà sản xuất hữu cơ, ông nói.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ là cách thức mới cho Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Quốc Vọng đến từ Đại học RMIT Úc cho biết Việt Nam cần đẩy nhanh sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ và phải hoạt động phù hợp với các quy định về sức khỏe và môi trường.

Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng nước này có một cơ quan có uy tín để xác minh chất lượng sản phẩm hữu cơ và xây dựng lòng tin của khách hàng, ông nói.

Với sự tự tin của khách hàng và cơ quan quản lý đáng tin cậy, nước ta sẽ đáp ứng nhu cầu về thực phẩm đảm bảo vệ sinh và an toàn cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, ông nói.

Theo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp, ngành nông nghiệp hữu cơ có tiềm năng xuất khẩu và các công ty nước ngoài muốn làm việc với các nhà sản xuất trong nước để vận hành các trang trại hữu cơ ở Việt Nam.

Ví dụ, Hưng Thịnh Ltd, có trụ sở tại tỉnh Tây Ninh, gần đây đã ký hợp đồng với một công ty của Đức để xây dựng một trang trại 1.500 ha nuôi cá và tôm xuất khẩu sang Đức. Một công ty Nhật Bản đã đặt hàng với một công ty có trụ sở tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng để xuất khẩu tám container ngò gai mỗi tuần.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục